Ewch i’r prif gynnwys

Astudiaethau achos

Mae ein astudiaethau achos yn arddangos y cyfleoedd dysgu rydym yn rhan ohonynt ar draws y Brifysgol.

Newport Wafer Fab Ltd

Mae academyddion Prifysgol o'n Sefydliad Lled-ddargludyddion Cyfansawdd wedi cynnal eu cwrs byr cyntaf ar gyfer Newport Wafer Fab Ltd.

Gwella gwybodaeth feddygol yn Legal and General

Cynnig hyfforddiant meddygol i yswirwyr neu aseswyr ceisiadau.

Arwain a rheoli yn y sector cyhoeddus yn Tsieina

Rhaglen bythefnos ryngweithiol a helaeth i ddirprwyaeth o Tsieina.

Datblygu’r gweithle o ran technoleg tyrbinau nwy

Rhaglen undydd bwrpasol i wella sgiliau gweithwyr proffesiynol yn y datblygiadau diweddaraf ym maes technoleg tyrbinau nwy a thirlun ynni’r DU.

Rhaglen Arloesi a Rheoli Prifysgol Caerdydd

Rhaglen gynhwysfawr 13 wythnos ar gyfer cynrychiolwyr o lefel ganol i lefel staff uwch o brifysgol Tsieinëeg yn cael ei chyflwyno gan yr Uned Datblygiad Proffesiynol Parhaus ac Ysgol Busnes Caerdydd.

Rhaglen Datblygu Arweinyddiaeth Prifysgol Kuwait

Rhaglen arweinyddiaeth 5 diwrnod wedi’i deilwra ar gyfer cynrychiolwyr o staff uwch o Brifysgol Kuwait.

Rheoli prosiect yn ymarferol Pullman Rail

Fe wnaethom ddatblygu cwrs 2 ddiwrnod oedd yn archwilio amrywiaeth eang o sgiliau rheoli prosiect, o gynllunio a threfnu prosiect i ymgysylltu gyda rhanddeiliaid a rheoli ansawdd, risgiau a materion.