Ewch i’r prif gynnwys

Astudiaethau achos

Mae ein astudiaethau achos yn arddangos y cyfleoedd dysgu rydym yn rhan ohonynt ar draws y Brifysgol.

Rhaglen Arloesi a Rheoli Prifysgol Caerdydd

Rhaglen gynhwysfawr 13 wythnos ar gyfer cynrychiolwyr o lefel ganol i lefel staff uwch o brifysgol Tsieinëeg yn cael ei chyflwyno gan yr Uned Datblygiad Proffesiynol Parhaus ac Ysgol Busnes Caerdydd.

Newport Wafer Fab Ltd

Mae academyddion Prifysgol o'n Sefydliad Lled-ddargludyddion Cyfansawdd wedi cynnal eu cwrs byr cyntaf ar gyfer Newport Wafer Fab Ltd.

Rhaglen Datblygu Arweinyddiaeth Prifysgol Kuwait

Rhaglen arweinyddiaeth 5 diwrnod wedi’i deilwra ar gyfer cynrychiolwyr o staff uwch o Brifysgol Kuwait.

Arwain a rheoli yn y sector cyhoeddus yn Tsieina

Rhaglen bythefnos ryngweithiol a helaeth i ddirprwyaeth o Tsieina.

Datblygu’r gweithle o ran technoleg tyrbinau nwy

Rhaglen undydd bwrpasol i wella sgiliau gweithwyr proffesiynol yn y datblygiadau diweddaraf ym maes technoleg tyrbinau nwy a thirlun ynni’r DU.

Gwella gwybodaeth feddygol yn Legal and General

Cynnig hyfforddiant meddygol i yswirwyr neu aseswyr ceisiadau.

Rheoli prosiect yn ymarferol Pullman Rail

Fe wnaethom ddatblygu cwrs 2 ddiwrnod oedd yn archwilio amrywiaeth eang o sgiliau rheoli prosiect, o gynllunio a threfnu prosiect i ymgysylltu gyda rhanddeiliaid a rheoli ansawdd, risgiau a materion.

Project Management training courses

We offer a wide range of project and programme management training courses, including AgilePM, PRINCE2, MSP and non-certified courses. Click for details.

International projects

We work with a number of international partners, creating and delivering bespoke CPD training programmes across the world.

Mwyngloddiau Mynydd Isa yn Awstralia

Professor Tom Blenkinsop visited Mount Isa Mines in Australia to deliver a CPD workshop about possible controls on the ore bodies.

Understanding Leadership - Hugh James

In 2016, Cardiff Business School and Hugh James embarked on a programme of learning designed to equip 10 key figures in the Business (equality and salaried partners) with essential leadership knowledge to help develop them as leaders within a transformation organisation.

The Automotive Component Manufacturers Association of India (ACMA)

We created and delivered a one-week executive course for ACMA counsellors and executives from the Indian automotive industry in lean, quality improvement and productivity, leadership, and innovation.

NHS Wales Finance Academy

Cardiff Business School’s Executive Education team helps to upskill Finance Leaders in this bespoke training course, developed in partnership with the NHS Wales Finance Academy

Embedding Innovation at Dŵr Cymru Welsh Water

Cardiff Business School’s Executive Education team helps to upskill Finance Leaders in this bespoke training course, developed in partnership with the NHS Wales Finance Academy.