Ewch i’r prif gynnwys

Astudiaethau achos

Mae ein astudiaethau achos yn arddangos y cyfleoedd dysgu rydym yn rhan ohonynt ar draws y Brifysgol.

Rhaglen Arloesi a Rheoli Prifysgol Caerdydd

Rhaglen gynhwysfawr 13 wythnos ar gyfer cynrychiolwyr o lefel ganol i lefel staff uwch o brifysgol Tsieinëeg yn cael ei chyflwyno gan yr Uned Datblygiad Proffesiynol Parhaus ac Ysgol Busnes Caerdydd.

Newport Wafer Fab Ltd

Mae academyddion Prifysgol o'n Sefydliad Lled-ddargludyddion Cyfansawdd wedi cynnal eu cwrs byr cyntaf ar gyfer Newport Wafer Fab Ltd.

Rhaglen Datblygu Arweinyddiaeth Prifysgol Kuwait

Rhaglen arweinyddiaeth 5 diwrnod wedi’i deilwra ar gyfer cynrychiolwyr o staff uwch o Brifysgol Kuwait.

Arwain a rheoli yn y sector cyhoeddus yn Tsieina

Rhaglen bythefnos ryngweithiol a helaeth i ddirprwyaeth o Tsieina.

Datblygu’r gweithle o ran technoleg tyrbinau nwy

Rhaglen undydd bwrpasol i wella sgiliau gweithwyr proffesiynol yn y datblygiadau diweddaraf ym maes technoleg tyrbinau nwy a thirlun ynni’r DU.

Gwella gwybodaeth feddygol yn Legal and General

Cynnig hyfforddiant meddygol i yswirwyr neu aseswyr ceisiadau.

Rheoli prosiect yn ymarferol Pullman Rail

Fe wnaethom ddatblygu cwrs 2 ddiwrnod oedd yn archwilio amrywiaeth eang o sgiliau rheoli prosiect, o gynllunio a threfnu prosiect i ymgysylltu gyda rhanddeiliaid a rheoli ansawdd, risgiau a materion.

Project Management training courses

We offer a wide range of project and programme management training courses, including AgilePM, PRINCE2, MSP and non-certified courses. Click for details.

International projects

We work with a number of international partners, creating and delivering bespoke CPD training programmes across the world.

Mwyngloddiau Mynydd Isa yn Awstralia

Professor Tom Blenkinsop visited Mount Isa Mines in Australia to deliver a CPD workshop about possible controls on the ore bodies.