Amdanom ni

Cynigiwn gyfleoedd datblygu proffesiynol helaeth i wella eich sgiliau a rhoi’r wybodaeth a’r technegau diweddaraf i chi.

Mae’r hyn a gynigiwn yn cael ei ddiweddaru’n gyson i adlewyrchu anghenion busnes a’r datblygiadau diweddaraf yn y diwydiant. Ategir ein cyrsiau gan ymchwil o’r radd flaenaf ac arbenigedd addysgu, a chânt eu llywio gan ein cysylltiadau agos â diwydiant, cyrff proffesiynol a’r sector cyhoeddus.

Mae dysgu yn ymarferol gyda chyfleoedd helaeth i gyfranogi, gyda phwyslais penodol ar drafod a rhyngweithio, a chael gwybod sut y gall sgiliau a gwybodaeth newydd gael eu defnyddio yn y gweithle.

Ein nod yw sicrhau y gall cyflogeion barhau i ddatblygu eu sgiliau i’r eithaf, a fydd yn ein helpu i fod yn arloesol, yn gystadleuol ac yn gyfoes.