Ewch i’r prif gynnwys

Cyrsiau byr

Delegate writing and working on laptop

Cyrsiau byr

Datblygwch eich sgiliau a’ch gwybodaeth broffesiynol gyda'n rhaglen cwrs byr, wrth rannu profiadau a syniadau ag eraill yn eich maes.

Two people looking at a computer screen

Modiwlau ôl-raddedig ar gyfer DPP

Rydym yn cynnig ystod ddethol o fodiwlau a addysgir i ôl-raddedigion y gellir eu hastudio yn unigol.

Armed Forces Covenant

Cymorth ar gyfer y Lluoedd Arfog

Rydym yn falch o gefnogi cyn-filwyr y lluoedd arfog ac wedi ymrwymo i gefnogi cyn-filwyr sydd am gael eu hail-hyfforddi yn ôl ym myd y sifiliaid. Cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth.

Bespoke training courses and learning opportunities from Cardiff University

Cyrsiau hyfforddiant pwrpasol

Gallwn gynnig fersiynau wedi’u teilwra o gwrs hyfforddiant DPP presennol, neu ddatblygu rhywbeth yn benodol i’ch sefydliad. Cysylltwch â ni i gael rhagor o wybodaeth.

Dewisiadau eraill