Darpariaeth bwrpasol

Mae gennym brofiad helaeth o weithio gyda sefydliadau i ddatblygu a sicrhau datrysiadau dysgu perthnasol, pwrpasol a chost-effeithiol o safon uchel.

Byddwn yn gweithio gyda chi drwy’r broses o adnabod materion busnes hyd at ddylunio’r cwrs a gwerthuso’r hyfforddiant. Mae hyn yn sicrhau ein bod yn deall eich busnes ac yn cynnig ymyriadau dysgu priodol sy’n benodol i ofynion eich sefydliad.

Gallwn gynnig fersiynau wedi’u teilwra o gwrs byr neu raglen, neu ddatblygu rhywbeth yn benodol i’ch sefydliad drwy fanteisio ar arbenigedd y Brifysgol mewn ystod o ddisgyblaethau.

Astudiaethau achos

Yr Uned Datblygu Proffesiynol Parhaus

Case studies

Pullmanrail

Practical Project Management Pullman Rail

We developed a 2-day course that explored a broad range of project management skills, from project planning and organisation to engaging with stakeholders and managing quality, risks and issues.

Kuwait University

Leadership Development Programme Kuwait University

5 day customised leadership programme for a delegation of mid to senior staff from Kuwait University.

China 2017 Delegation

Cardiff University Management and Innovation Programme

A comprehensive 13 week programme for a delegation of mid to senior level staff from Chinese universities delivered by the Continuing Professional Development Unit and Cardiff Business School.

Course participants and tutor

Gwella gwybodaeth feddygol yn Legal and General

Cynnig hyfforddiant meddygol i yswirwyr neu aseswyr ceisiadau.

Lecturer in classroom

Ymsefydlu arloesi yn Dŵr Cymru

Rhaglen sy’n galluogi rheolwyr o bob rhan o Dŵr Cymru i ddod â’u gwybodaeth ynghyd a phrofi prosesau arloesi.

Demonstration at GTRC

Datblygu’r gweithle o ran technoleg tyrbinau nwy

Rhaglen undydd bwrpasol i wella sgiliau gweithwyr proffesiynol yn y datblygiadau diweddaraf ym maes technoleg tyrbinau nwy a thirlun ynni’r DU.

Chinese Delegation visit Cardiff Business School

Arwain a rheoli yn y sector cyhoeddus yn Tsieina

Rhaglen bythefnos ryngweithiol a helaeth i ddirprwyaeth o Tsieina.

Sioned Davies leading a seminar in the School of Welsh

Cymraeg i Oedolion - GIG

Gwella gwasanaethau yn Gymraeg i gyfathrebu’n fwy effeithiol â chleifion Cymraeg iaith gyntaf.

Manylion cyswllt

Os hoffech drafod rhaglen bwrpasol bosibl, cysylltwch â ni neu cwblhewch ein ffurflen gofynion penodol a’i hanfon i:

Yr Uned Datblygu Proffesiynol Parhaus