Ewch i’r prif gynnwys

Datblygu proffesiynol

Cynigiwn gyfleoedd datblygu proffesiynol helaeth i wella eich sgiliau a rhoi’r wybodaeth a’r technegau diweddaraf i chi.

Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth croesawgar, dibynadwy, sy'n mynd tu hwnt i ddisgwyliadau cwsmeriaid. Yn ystod y misoedd heriol o'n blaenau, gallwch ddibynnu arnom ni i'ch cefnogi ac i weithio gyda chi.

Datblygwch eich sgiliau a’ch gwybodaeth broffesiynol gyda'n rhaglen cwrs byr, wrth rannu profiadau a syniadau ag eraill yn eich maes.

Rydym yn cynnig ystod ddethol o fodiwlau a addysgir i ôl-raddedigion y gellir eu hastudio yn unigol.

Defnyddiwch eich côd unigryw yma i gael gostyngiad o £20 ar ein cwrs a gynhelir ym mis Mehefin.

Wedi bod i un o sesiynau Addysg Weithredol Ysgol y Gwanwyn? Defnyddiwch eich côd unigryw yma i gael gostyngiad o £50 ar un o'u prif raglenni.

Newyddion diweddaraf

Community Oncology webinar

School of Medicine joins forces with Velindre Cancer Centre and Macmillan GP to provide free CPD to primary healthcare professionals

6 Mai 2021

The Community Oncology team, led by Cardiff University and supported by the CPD Unit, has delivered a series of free webinars to support primary care teams during Covid-19.

Healthcare

New Critical Care short courses

26 Ebrill 2021

Two new critical care courses available to book.

Cyrsiau lled-ddargludydd pwrpasol

CPD Unit’s Kate Sunderland taking leading role in skills agenda for CSconnected with new Project Manager position

25 Mawrth 2021

We are proud that Kate Sunderland, our Business Development Manager for the College of Physical Sciences and Engineering, has been appointed as CPD Project Manager supporting CSconnected, the world’s first compound semiconductor cluster, based in South Wales.

Gallwn gynnig fersiynau wedi’u teilwra o gwrs hyfforddiant DPP presennol, neu ddatblygu rhywbeth yn benodol i’ch sefydliad. Cysylltwch â ni i gael rhagor o wybodaeth.

Rydym yn cynnig nifer o raglenni cyffrous, gan gynnwys cyrsiau Di-wastraff a Rheoli. Mae'r rhain yn eich galluogi i gael safbwyntiau newydd ar amrywiaeth o faterion busnes a rheoli.