Ewch i’r prif gynnwys

Datblygu proffesiynol

Cynigiwn gyfleoedd datblygu proffesiynol helaeth i wella eich sgiliau a rhoi’r wybodaeth a’r technegau diweddaraf i chi.

Dod o hyd i'ch cwrs

Datblygwch eich sgiliau a’ch gwybodaeth wrth rannu profiadau a syniadau ag eraill yn eich maes.

Gallwch astudio’n hyblyg a dewis modiwlau sy’n addas i’ch anghenion datblygu proffesiynol chi.

Gallwn gynnig fersiynau wedi’u teilwra o gyrsiau byr neu raglenni, neu ddatblygu rhywbeth yn benodol i’ch sefydliad.

%as_asset:asset_thumbnail_alt%

Rheoli Prosiect

Rhagor o wybodaeth am yr amrywiaeth o hyfforddiant rheoli prosiect yr ydym yn ei gynnig

Newyddion diweddaraf

Image of fresh fruit and vegetables at a market

Cardiff University wins place on Food Skills Cymru framework

16 Mai 2019

We are delighted that the University is on the Food Skills Cymru framework. Food and drink businesses in Wales can apply for funding for training. Find out more.

Project managers working together

Blended versions of project management training courses

10 Mai 2019

Spotlight on blended versions of some of our most popular project management training courses. Click here for more.

Female interviewing a potential candidate

CPD courses coming up in June and July

9 Mai 2019

We have a wide range of CPD training courses coming up this summer, including project management, leadership and marketing skills. Click to find out more.

%as_asset:asset_thumbnail_alt%

Sgiliau Addysgu Effeithiol (ar gyfer clinigwyr)

Cwrs rhyngweithiol ac ymarferol iawn i gyflwyno egwyddorion sylfaenol mewn addysg feddygol i'r rhai sydd â diddordeb mewn dysgu mwy am addysgu mewn lleoliadau clinigol.

%as_asset:asset_thumbnail_alt%

Sbotolau ar Addysg Weithredol

Rydym yn cynnig nifer o raglenni cyffrous sy’n eich galluogi i gael safbwyntiau newydd ar amrywiaeth o faterion busnes a rheoli.