Ewch i’r prif gynnwys

Datblygu proffesiynol

Cynigiwn gyfleoedd datblygu proffesiynol helaeth i wella eich sgiliau a rhoi’r wybodaeth a’r technegau diweddaraf i chi.

Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth croesawgar, dibynadwy, sy'n mynd tu hwnt i ddisgwyliadau cwsmeriaid. Yn ystod y misoedd heriol o'n blaenau, o ganlyniad i'r coronafeirws (COVID-19) gallwch ddibynnu arnom ni i'ch cefnogi ac i weithio gyda chi.

Datblygwch eich sgiliau a’ch gwybodaeth broffesiynol gyda'n rhaglen cwrs byr, wrth rannu profiadau a syniadau ag eraill yn eich maes.

Rydym yn cynnig ystod ddethol o fodiwlau a addysgir i ôl-raddedigion y gellir eu hastudio yn unigol.

Cwrs ar-lein 16 wythnos ar gyfer meddygon sy'n rhoi gofal i gleifion dermatoleg â chyflyrau gwallt ac ewinedd.

Ymunwch â 10,000 o arweinwyr busnesau bach yn y DU sydd wedi cofrestru ar y Rhaglen Rheoli Helpu i Dyfu.

Newyddion diweddaraf

Obstetrics image

A new course in Obstetrics has been added to the Critical Care online CPD programme

14 Ionawr 2022

A new online course supporting medical and healthcare professionals working with obstetrics patients.

Muslim Mental Health image

Free online course exploring mental health in Muslim communities

15 Rhagfyr 2021

A new free online course designed for people who provide mental health support in Muslim communities.

Holding hands

Key paediatric palliative care course returns as blended learning programme for 2022

2 Rhagfyr 2021

This Masters level course is back for 2022 as a blended course, with face to face sessions.

Gallwn gynnig fersiynau wedi’u teilwra o gwrs hyfforddiant DPP presennol, neu ddatblygu rhywbeth yn benodol i’ch sefydliad. Cysylltwch â ni i gael rhagor o wybodaeth.

Rydym yn cynnig nifer o raglenni cyffrous, gan gynnwys cyrsiau Di-wastraff a Rheoli. Mae'r rhain yn eich galluogi i gael safbwyntiau newydd ar amrywiaeth o faterion busnes a rheoli.