Ewch i’r prif gynnwys

Datblygu proffesiynol

Cynigiwn gyfleoedd datblygu proffesiynol helaeth i wella eich sgiliau a rhoi’r wybodaeth a’r technegau diweddaraf i chi.

Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth croesawgar, dibynadwy, sy'n mynd tu hwnt i ddisgwyliadau cwsmeriaid. Yn ystod y misoedd heriol o'n blaenau, gallwch ddibynnu arnom ni i'ch cefnogi ac i weithio gyda chi.

Datblygwch eich sgiliau a’ch gwybodaeth broffesiynol gyda'n rhaglen cwrs byr, wrth rannu profiadau a syniadau ag eraill yn eich maes.

Rydym yn cynnig ystod ddethol o fodiwlau a addysgir i ôl-raddedigion y gellir eu hastudio yn unigol.

Gallwn gynnig fersiynau wedi’u teilwra o gwrs hyfforddiant DPP presennol, neu ddatblygu rhywbeth yn benodol i’ch sefydliad. Cysylltwch â ni i gael rhagor o wybodaeth.

Angen gloywi eich sgiliau rheoli prosiect? Porwch drwy ein hystod trawiadol o gyrsiau hyfforddiant, gan gynnwys rhaglenni PRINCE2 a MSP.

Newyddion diweddaraf

Spring Online School logo

CPD Spring Online School

18 Chwefror 2021

Our free CPD Spring Online School runs from 12-23 April - two weeks of free webinars, Twitter Q&A takeovers and other CPD content from across the University.

Image of person holding a sick child's hand

Delegates provide excellent feedback for Paediatric Palliative Care course

29 Ionawr 2021

Previous delegates on the Problem Solving in Paediatric Palliative Care course have provided us with excellent feedback.

Dermoscopy online CPD course at Cardiff University

Excellent feedback for Dermoscopy taster session developed for local Health Board

22 Ionawr 2021

School of Medicine have delivered a full-day online taster session of their highly regarded Introduction to Dermoscopy programme to a team of doctors at a local health board.

Cyrsiau hyfforddiant DPP a chyfleoedd i unigolion sy'n gweithio ym maes dylunio adeiladau'n amgylcheddol a chynllunio'r eco-ddinas.

Rydym yn cynnig nifer o raglenni cyffrous, gan gynnwys cyrsiau Di-wastraff a Rheoli. Mae'r rhain yn eich galluogi i gael safbwyntiau newydd ar amrywiaeth o faterion busnes a rheoli.