Ewch i’r prif gynnwys

Datblygu proffesiynol

Cynigiwn gyfleoedd datblygu proffesiynol helaeth i wella eich sgiliau a rhoi’r wybodaeth a’r technegau diweddaraf i chi.

Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth croesawgar, dibynadwy, sy'n mynd tu hwnt i ddisgwyliadau cwsmeriaid. Yn ystod y misoedd heriol o'n blaenau, o ganlyniad i'r coronafeirws (COVID-19) gallwch ddibynnu arnom ni i'ch cefnogi ac i weithio gyda chi.

Datblygwch eich sgiliau a’ch gwybodaeth broffesiynol gyda'n rhaglen cwrs byr, wrth rannu profiadau a syniadau ag eraill yn eich maes.

Rydym yn cynnig ystod ddethol o fodiwlau a addysgir i ôl-raddedigion y gellir eu hastudio yn unigol.

Gweminar rhad ac am ddim gan ganolfannau ymchwil a sefydliadau'r Brifysgol.

Ymunwch â 10,000 o arweinwyr busnesau bach yn y DU sydd wedi cofrestru ar y Rhaglen Rheoli Helpu i Dyfu.

Newyddion diweddaraf

Virtual Summer School 2022 logo

Full Virtual Summer School line-up confirmed

4 Mai 2022

We're pleased to announce the full schedule of webinars in our annual Virtual Summer School event

Virtual Summer School 2022 logo

Ysgol Haf DPP Rithwir RHAD AC AM DDIM – cadwch eich lle nawr

14 Mawrth 2022

Our Virtual Summer School is filled with free sessions from the University's Research Centres and Institutions to support your professional development.

2021 annual review

CPD Unit Annual Review 2021

1 Mawrth 2022

We are pleased to publish our Review of the year 2021, showcasing the work we do to develop CPD opportunities.

Gallwn gynnig fersiynau wedi’u teilwra o gwrs hyfforddiant DPP presennol, neu ddatblygu rhywbeth yn benodol i’ch sefydliad. Cysylltwch â ni i gael rhagor o wybodaeth.

Rydym yn cynnig nifer o raglenni cyffrous, gan gynnwys cyrsiau Di-wastraff a Rheoli. Mae'r rhain yn eich galluogi i gael safbwyntiau newydd ar amrywiaeth o faterion busnes a rheoli.