Ewch i’r prif gynnwys

Datblygu proffesiynol

Cynigiwn gyfleoedd datblygu proffesiynol helaeth i wella eich sgiliau a rhoi’r wybodaeth a’r technegau diweddaraf i chi.

Dod o hyd i'ch cwrs

Datblygwch eich sgiliau a’ch gwybodaeth wrth rannu profiadau a syniadau ag eraill yn eich maes.

Gallwch astudio’n hyblyg a dewis modiwlau sy’n addas i’ch anghenion datblygu proffesiynol chi.

Gallwn gynnig fersiynau wedi’u teilwra o gyrsiau byr neu raglenni, neu ddatblygu rhywbeth yn benodol i’ch sefydliad.

%as_asset:asset_thumbnail_alt%

Cyrsiau sgiliau rheoli a threfnu

Edrychwch ar ein hystod lawn o gyrsiau rheoli a gynlluniwyd i ategu ei gilydd. Gan gynnwys sgiliau hyfforddi a recriwtio

Newyddion diweddaraf

Project managers working together

Blended versions of project management training courses

10 Mai 2019

Spotlight on blended versions of some of our most popular project management training courses. Click here for more.

Female interviewing a potential candidate

CPD courses coming up in May and June

9 Mai 2019

We have a wide range of CPD training courses coming up this summer, including project management, leadership and organisational skills. Click to find out more.

Project Management Alumni event 2019

Professional development in changing times

17 Ebrill 2019

A discussion of some of the challenges and opportunities around rapid change in business, and the role of professional development.

%as_asset:asset_thumbnail_alt%

Marchnata a chyfathrebu ar-lein

Rhagor o wybodaeth am ein hamrywiaeth o hyfforddiant marchnata a chyfathrebu ar-lein

%as_asset:asset_thumbnail_alt%

Sbotolau ar Addysg Weithredol

Rydym yn cynnig nifer o raglenni cyffrous sy’n eich galluogi i gael safbwyntiau newydd ar amrywiaeth o faterion busnes a rheoli.