Ewch i’r prif gynnwys

Datblygu proffesiynol

Cynigiwn gyfleoedd datblygu proffesiynol helaeth i wella eich sgiliau a rhoi’r wybodaeth a’r technegau diweddaraf i chi.

Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth croesawgar, dibynadwy, sy'n mynd tu hwnt i ddisgwyliadau cwsmeriaid. Yn ystod y misoedd heriol o'n blaenau, gallwch ddibynnu arnom ni i'ch cefnogi ac i weithio gyda chi.

Datblygwch eich sgiliau a’ch gwybodaeth broffesiynol gyda'n rhaglen cwrs byr, wrth rannu profiadau a syniadau ag eraill yn eich maes.

Rydym yn cynnig ystod ddethol o fodiwlau a addysgir i ôl-raddedigion y gellir eu hastudio yn unigol.

Defnyddiwch eich côd unigryw yma i gael gostyngiad o £20 ar ein cwrs a gynhelir ym mis Mehefin.

Wedi bod i un o sesiynau Addysg Weithredol Ysgol y Gwanwyn? Defnyddiwch eich côd unigryw yma i gael gostyngiad o £50 ar un o'u prif raglenni.

Newyddion diweddaraf

Intensive care patient

New Critical Care course will make positive difference to practitioners’ day to day roles, say delegates

20 Gorffennaf 2021

The School of Medicine’s Critical Care team has delivered a CPD online course on the rehabilitation of the critically ill, gaining excellent feedback from attendees.

Welsh Refugee Council logo

“Dealing with language barriers in refugee and asylum support work" training workshop to be delivered for Welsh Refugee Council

9 Gorffennaf 2021

Read about a workshop developed for the Welsh Refugee Council, designed to support staff and volunteers, including case workers and immigration legal advisers, by developing their language awareness.

CPD Unit team zoom

CPD Unit Annual Review 2020

2 Gorffennaf 2021

We are pleased to publish our Review of the year 2020, showcasing the work we do to develop CPD opportunities.

Gallwn gynnig fersiynau wedi’u teilwra o gwrs hyfforddiant DPP presennol, neu ddatblygu rhywbeth yn benodol i’ch sefydliad. Cysylltwch â ni i gael rhagor o wybodaeth.

Rydym yn cynnig nifer o raglenni cyffrous, gan gynnwys cyrsiau Di-wastraff a Rheoli. Mae'r rhain yn eich galluogi i gael safbwyntiau newydd ar amrywiaeth o faterion busnes a rheoli.