Ewch i’r prif gynnwys

Datblygu proffesiynol

Cynigiwn gyfleoedd datblygu proffesiynol helaeth i wella eich sgiliau a rhoi’r wybodaeth a’r technegau diweddaraf i chi.

Dysgwch wrth i chi fynd ymlaen, gyda chyrsiau hyfforddi hyblyg i gydbwyso eich astudiaethau â gofynion eich gwaith. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth croesawgar, dibynadwy, sy’n mynd tu hwnt i ddisgwyliadau cwsmeriaid.

Datblygwch eich sgiliau a’ch gwybodaeth broffesiynol gyda'n rhaglen cwrs byr, wrth rannu profiadau a syniadau ag eraill yn eich maes.

Rydym yn cynnig ystod ddethol o fodiwlau a addysgir i ôl-raddedigion y gellir eu hastudio yn unigol.

Cwrs ar-lein 16 wythnos ar gyfer meddygon sy'n rhoi gofal i gleifion dermatoleg â chyflyrau gwallt ac ewinedd.

We offer various packages to study the PSRAS.

Newyddion diweddaraf

Dermoscopy hair and nails

Sbotolau ar: Cyflwyniad i Ddermosgopi

2 Hydref 2023

Croeso i'r cyntaf yn ein cyfres o gyfweliadau â phobl sy'n ymwneud â rhai o’r cyrsiau DPP blaenllaw a geir yn y Brifysgol.

Photonics solar thermal plant

Cyrsiau byr i gefnogi twf yn y sector lled-ddargludyddion

20 Medi 2023

As part of CSconnected Strength in Places Fund (SiPF), Cardiff University is coordinating the development and delivery of a suite of short courses designed to support the CPD needs of CSconnected, the compound semiconductor cluster in South Wales.

PASCAR cardiologists on visit to Cardiff University

Ymweliad gan gardiolegwyr o bob rhan o Affrica â Chaerdydd sy’n rhan o'r ymgyrch i fynd i'r afael â chlefyd y galon

15 Awst 2023

Yn un o'r ymweliadau DPP rhyngwladol cyntaf â Chaerdydd yn dilyn Covid, treuliodd cardiolegwyr o bob rhan o Affrica wythnos yn y Brifysgol ac Ysbyty Athrofaol Cymru yng Nghaerdydd i weld sut mae cyfleuster methiant y galon cadarn a sefydledig yn gweithio.

Gallwn gynnig fersiynau wedi’u teilwra o gwrs hyfforddiant DPP presennol, neu ddatblygu rhywbeth yn benodol i’ch sefydliad. Cysylltwch â ni i gael rhagor o wybodaeth.

Rydym yn cynnig nifer o raglenni cyffrous, gan gynnwys cyrsiau Di-wastraff a Rheoli. Mae'r rhain yn eich galluogi i gael safbwyntiau newydd ar amrywiaeth o faterion busnes a rheoli.