Ewch i’r prif gynnwys

Datblygu proffesiynol

Cynigiwn gyfleoedd datblygu proffesiynol helaeth i wella eich sgiliau a rhoi’r wybodaeth a’r technegau diweddaraf i chi.

Dod o hyd i'ch cwrs

Datblygwch eich sgiliau a’ch gwybodaeth wrth rannu profiadau a syniadau ag eraill yn eich maes.

Gallwch astudio’n hyblyg a dewis modiwlau sy’n addas i’ch anghenion datblygu proffesiynol chi.

Gallwn gynnig fersiynau wedi’u teilwra o gyrsiau byr neu raglenni, neu ddatblygu rhywbeth yn benodol i’ch sefydliad.

%as_asset:asset_thumbnail_alt%

Rheoli Prosiect

Rhagor o wybodaeth am yr amrywiaeth o hyfforddiant rheoli prosiect yr ydym yn ei gynnig

Newyddion diweddaraf

2020 short course programme now open

2020 short course programme now open for bookings

22 Tachwedd 2019

Our 2020 short course programme is now open to book! We offer a diverse range of programmes to help you develop professional skills and knowledge in a stimulating and dynamic environment.

Student with laptop on table

Cyrsiau Datblygu Proffesiynol Parhaus mis Tachwedd a Rhagfyr

30 Hydref 2019

Find details of CPD training courses coming up between now and Christmas. There's still time to book your place.

OxCERPC logo

New Masterclass in Palliative Care launched with Sobell House

26 Medi 2019

We are delighted to announce the University's first masterclass in Palliative Care, run in partnership with Sobell House, Oxford.

CPD training courses and opportunities for professionals working in environmental design of buildings and eco-city planning. Click here for more.

%as_asset:asset_thumbnail_alt%

Sbotolau ar Addysg Weithredol

Rydym yn cynnig nifer o raglenni cyffrous sy’n eich galluogi i gael safbwyntiau newydd ar amrywiaeth o faterion busnes a rheoli.