Ewch i’r prif gynnwys

Datblygu proffesiynol

Cynigiwn gyfleoedd datblygu proffesiynol helaeth i wella eich sgiliau a rhoi’r wybodaeth a’r technegau diweddaraf i chi.

Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth croesawgar, dibynadwy, sy'n mynd tu hwnt i ddisgwyliadau cwsmeriaid. Yn ystod y misoedd heriol o'n blaenau, o ganlyniad i'r coronafeirws (COVID-19) gallwch ddibynnu arnom ni i'ch cefnogi ac i weithio gyda chi.

Datblygwch eich sgiliau a’ch gwybodaeth broffesiynol gyda'n rhaglen cwrs byr, wrth rannu profiadau a syniadau ag eraill yn eich maes.

Rydym yn cynnig ystod ddethol o fodiwlau a addysgir i ôl-raddedigion y gellir eu hastudio yn unigol.

Rydym yn cynnig ystod eang o gyrsiau hyfforddiant meddygol byr, gan gynnwys pynciau ar therapiwteg, llawdriniaethau pobl hŷn, a dermoscopi.

Mae’r fersiwn ar-lein o dan arweiniad tiwtor hwn o’n cwrs gwreiddiol yn rhoi cyflwyniad cynhwysfawr i chi i reoli prosiectau.

Newyddion diweddaraf

Spring Online School logo

Spring Online School provides free CPD – and generates valuable market research insights for future programmes

25 Awst 2021

The second in our series of virtual CPD programmes created during the pandemic featured 25 sessions from academics across the University working together to create free professional development opportunities.

Businesswoman typing on laptop

First online version of DECIPHer’s annual Complex Public Health Interventions CPD course attracts international audience

29 Gorffennaf 2021

During the COVID-19 pandemic, DECIPHer adapted their annual face-to-face summer short course in methodological innovation in public health intervention science to take it online.

Data analytics image

New courses in web security and machine learning

27 Gorffennaf 2021

Read about new courses in web application security and machine learning

Gallwn gynnig fersiynau wedi’u teilwra o gwrs hyfforddiant DPP presennol, neu ddatblygu rhywbeth yn benodol i’ch sefydliad. Cysylltwch â ni i gael rhagor o wybodaeth.

Rydym yn cynnig nifer o raglenni cyffrous, gan gynnwys cyrsiau Di-wastraff a Rheoli. Mae'r rhain yn eich galluogi i gael safbwyntiau newydd ar amrywiaeth o faterion busnes a rheoli.