Ewch i’r prif gynnwys

Datblygu proffesiynol

Cynigiwn gyfleoedd datblygu proffesiynol helaeth i wella eich sgiliau a rhoi’r wybodaeth a’r technegau diweddaraf i chi.

Dod o hyd i'ch cwrs

Datblygwch eich sgiliau a’ch gwybodaeth wrth rannu profiadau a syniadau ag eraill yn eich maes.

Gallwch astudio’n hyblyg a dewis modiwlau sy’n addas i’ch anghenion datblygu proffesiynol chi.

Gallwn gynnig fersiynau wedi’u teilwra o gyrsiau byr neu raglenni, neu ddatblygu rhywbeth yn benodol i’ch sefydliad.

%as_asset:asset_thumbnail_alt%

Rheoli Prosiect

Rhagor o wybodaeth am yr amrywiaeth o hyfforddiant rheoli prosiect yr ydym yn ei gynnig

Newyddion diweddaraf

Image of person using laptop

Best Practice in CPD Delivery in Higher Education

27 Awst 2019

One of our BDMs recently attended a workshop on best practice for delivering CPD in the Higher Education sector.

Marketing and online digital communications

CPD courses coming up in September and October

27 Awst 2019

We have lots of marketing CPD courses coming up in September and October, including SEO, PR and presentation skills.

Learning and mentoring programme Albany Road Primary School

Filming professional learning and mentoring programme at Albany Road Primary School

31 Gorffennaf 2019

We’ve been busy filming interviews for an upcoming feature on a bespoke professional learning and mentoring programme developed for Albany Road Primary School.

%as_asset:asset_thumbnail_alt%

Sgiliau Addysgu Effeithiol (ar gyfer clinigwyr)

Cwrs rhyngweithiol ac ymarferol iawn i gyflwyno egwyddorion sylfaenol mewn addysg feddygol i'r rhai sydd â diddordeb mewn dysgu mwy am addysgu mewn lleoliadau clinigol.

%as_asset:asset_thumbnail_alt%

Sbotolau ar Addysg Weithredol

Rydym yn cynnig nifer o raglenni cyffrous sy’n eich galluogi i gael safbwyntiau newydd ar amrywiaeth o faterion busnes a rheoli.