Cynigiwn gyfleoedd datblygu proffesiynol helaeth i wella eich sgiliau a rhoi’r wybodaeth a’r technegau diweddaraf i chi.

Dod o hyd i'ch cwrs

Hand close up

Cyrsiau byr

Datblygwch eich sgiliau a’ch gwybodaeth wrth rannu profiadau a syniadau ag eraill yn eich maes.

Continuing professional development short training courses

Modiwlau ôl-raddedig

Gallwch astudio’n hyblyg a dewis modiwlau sy’n addas i’ch anghenion datblygu proffesiynol chi.

Delegates around table

Darpariaeth bwrpasol

Gallwn gynnig fersiynau wedi’u teilwra o gyrsiau byr neu raglenni, neu ddatblygu rhywbeth yn benodol i’ch sefydliad.

%as_asset:asset_thumbnail_alt%

Sbotolau ar Addysg Weithredol

Rydym yn cynnig nifer o raglenni cyffrous sy’n eich galluogi i gael safbwyntiau newydd ar amrywiaeth o faterion busnes a rheoli.

Newyddion diweddaraf

Healthcare

Spaces available on Essential Updates in Therapeutics one-day session

14 Medi 2018

A series of short, informative, interactive lectures incorporating case studies and the opportunity for discussion with colleagues and peers.

CSC delegates and hosts at farewell dinner

Farewell Dinner for CSC delegates attended by Chinese Embassy and special guests

13 Medi 2018

Marking the end of the successful 3-month University Management and Innovation Programme

Physiotherapy and movement analysis

New CPD course: Applied Technology in Clinical Human Movement Analysis

17 Awst 2018

Bookings open for new 3-day healthcare course

%as_asset:asset_thumbnail_alt%

Cwrs Ar-lein Enfawr Agored (CAEA neu MOOCs)

Mae ein CAEA (MOOCs) yn rhoi cyfle i ddysgwyr i astudio unrhyw le, unrhyw bryd, am ddim.

%as_asset:asset_thumbnail_alt%

Cyrsiau rhan amseri oedolion

Dewch i gael eich ysbrydoli gan ein hamrywiaeth o gyrsiau rhan amser ar lefelau ac ar adegau sy'n eich siwtio chi.