Ewch i’r prif gynnwys

Datblygu proffesiynol

Cynigiwn gyfleoedd datblygu proffesiynol helaeth i wella eich sgiliau a rhoi’r wybodaeth a’r technegau diweddaraf i chi.

Dod o hyd i'ch cwrs

Datblygwch eich sgiliau a’ch gwybodaeth wrth rannu profiadau a syniadau ag eraill yn eich maes.

Gallwch astudio’n hyblyg a dewis modiwlau sy’n addas i’ch anghenion datblygu proffesiynol chi.

Gallwn gynnig fersiynau wedi’u teilwra o gyrsiau byr neu raglenni, neu ddatblygu rhywbeth yn benodol i’ch sefydliad.

%as_asset:asset_thumbnail_alt%

Cyrsiau sgiliau rheoli a threfnu

Edrychwch ar ein hystod lawn o gyrsiau rheoli a gynlluniwyd i ategu ei gilydd. Gan gynnwys sgiliau hyfforddi a recriwtio

Newyddion diweddaraf

Project Management Alumni event 2019

Professional development in changing times

17 Ebrill 2019

A discussion of some of the challenges and opportunities around rapid change in business, and the role of professional development.

Ty Hafan and Cardiff University paediatric palliative care training course

Paediatric Palliative Care training course

11 Ebrill 2019

Cardiff University and Ty Hafan have collaborated to create an innovative new training course in paediatric palliative care for healthcare professionals.

Team members working together

The importance of creating effective leaders in business

2 Ebrill 2019

The most successful businesses understand the link between strong, quality-driven leadership and productivity - this think-piece explores why it's vital to create effective leaders.

%as_asset:asset_thumbnail_alt%

Marchnata a chyfathrebu ar-lein

Rhagor o wybodaeth am ein hamrywiaeth o hyfforddiant marchnata a chyfathrebu ar-lein

%as_asset:asset_thumbnail_alt%

Sbotolau ar Addysg Weithredol

Rydym yn cynnig nifer o raglenni cyffrous sy’n eich galluogi i gael safbwyntiau newydd ar amrywiaeth o faterion busnes a rheoli.