Ewch i’r prif gynnwys

Datblygu proffesiynol

Cynigiwn gyfleoedd datblygu proffesiynol helaeth i wella eich sgiliau a rhoi’r wybodaeth a’r technegau diweddaraf i chi.

Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth croesawgar, dibynadwy, sy'n mynd tu hwnt i ddisgwyliadau cwsmeriaid. Yn ystod y misoedd heriol o'n blaenau, gallwch ddibynnu arnom ni i'ch cefnogi ac i weithio gyda chi.

Datblygwch eich sgiliau a’ch gwybodaeth broffesiynol gyda'n rhaglen cwrs byr, wrth rannu profiadau a syniadau ag eraill yn eich maes.

Rydym yn cynnig ystod ddethol o fodiwlau a addysgir i ôl-raddedigion y gellir eu hastudio yn unigol.

Gallwn gynnig fersiynau wedi’u teilwra o gwrs hyfforddiant DPP presennol, neu ddatblygu rhywbeth yn benodol i’ch sefydliad. Cysylltwch â ni i gael rhagor o wybodaeth.

Angen gloywi eich sgiliau rheoli prosiect? Porwch drwy ein hystod trawiadol o gyrsiau hyfforddiant, gan gynnwys rhaglenni PRINCE2 a MSP.

Newyddion diweddaraf

Healthcare

New Critical Care short courses

26 Hydref 2020

Three new critical care courses available to book.

Muslims in Britain online course

Adnoddau addysg am ddim ar gyfer Cyfnod Allweddol 3

12 Hydref 2020

Cwrs ar-lein yn edrych ar Islam a bywydau bob dydd Mwslimiaid ym Mhrydain, yn ogystal â sut i ddeall crefydd o bersbectif cymdeithasegol.

Palliative Care Cardiff CPD

Palliative Care CPD courses

2 Medi 2020

We have created a suite of courses developed and run by experts from the School of Medicine, which are suitable for doctors and healthcare professionals working with patients with end-of-life conditions.

Cyrsiau hyfforddiant DPP a chyfleoedd i unigolion sy'n gweithio ym maes dylunio adeiladau'n amgylcheddol a chynllunio'r eco-ddinas.

Rydym yn cynnig nifer o raglenni cyffrous, gan gynnwys cyrsiau Di-wastraff a Rheoli. Mae'r rhain yn eich galluogi i gael safbwyntiau newydd ar amrywiaeth o faterion busnes a rheoli.