Ewch i’r prif gynnwys

Ymgartrefu a chefnogaeth ym mhreswylfeydd

Diweddarwyd: 10/08/2023 13:11

Mae ein Tîm Bywyd Preswylfeydd yn ymroddedig i'ch helpu chi i ymgartrefu yn eich cymuned newydd mewn preswylfeydd. Ein nod yw gwella eich profiad fel myfyriwr trwy feithrin ymdeimlad o berthyn, darparu gweithgareddau cymdeithasol hwyliog a chyfleoedd i ddatblygu a thyfu.

Rydym yn gweithio mewn partneriaeth â Bywyd Myfyrwyr, Preswylfeydd, ac Undeb y Myfyrwyr i ddod â chalendr bywiog o ddigwyddiadau cymdeithasol, sylfaen gynnes a hygyrch o gefnogaeth, a chyfleoedd i ddysgu amdanoch chi'ch hun, eraill a sut i fyw'n gymunedol fel myfyriwr yng Nghaerdydd.

Mae ein rhaglen amrywiol o ddigwyddiadau yn cynnwys:

  • gwyliau byd-eang a dathliadau diwylliannol fel Calan Gaeaf, Blwyddyn Newydd Lunar, Holi, Ramadan a llawer mwy
  • Sesiynau galw heibio wyneb yn wyneb ar draws yr holl neuaddau preswyl ar gyfer cefnogaeth cyfoedion, cyngor neu glust i wrando yn unig
  • datblygu sgiliau bywyd pwysig fel coginio, cyllidebu, datrys gwrthdaro gyda chyd-letywyr a rheoli eich lles meddyliol a chorfforol eich hun
  • digwyddiadau ar thema diddordebau penodol megis crefftau, byw'n iach, newid cymdeithasol a lles sy'n eich galluogi i gymdeithasu ag eraill tra'n gwneud rhywbeth yr ydych yn ei garu neu eisiau rhoi cynnig arno
  • cyfleoedd i siapio eich profiad o fyw mewn neuaddau trwy gymryd rhan mewn gweithgareddau adborth gyda'n Cymdeithas Neuaddau a grwpiau Llais Myfyrwyr.

Mae ein Cynorthwywyr Bywyd Preswylfeydd, sy’n fyfyrwyr presennol ym Mhrifysgol Caerdydd yn eu hail flwyddyn neu’n hwyrach, ar gael i wrando, cynnig cyngor ymarferol a rhoi gwybod i chi am y cyfoeth o wasanaethau sydd ar gael i chi yn y brifysgol i’ch helpu i wneud y gorau o’ch myfyriwr bywyd.

Rydym yn cynnal sawl digwyddiad pob wythnos, felly dilynwch ni @residencelifecu ar Instagam i gael diweddariadau rheolaidd neu edrychwch ar ein tudalen digwyddiadau ar Browzer. Gallwch ddod o hyd i’r RLAs yn y gofod cymdeithasol ym mhob preswylfa ar yr adegau canlynol:

DyddAmserLleoliad 
Dydd Llun, Mawrth ac Iau18:00 i 21:00Campws y De
Dydd Llun, Mawrth ac Iau18:00 i 21:00Neuadd y Brifysgol
Dydd Llun, Mawrth, Mercher ac Iau18:00 i 21:00Talybont
Dydd Mawrth, Mercher ac Iau18:00 i 21:00Campws y Gogledd
Dydd Llun, Mawrth ac Iau18:00 i 21:00Llys Cartwright

Rydym hefyd yn cynnal ein rhaglen yn ystod y dydd ar benwythnosau. Mae'r amseroedd a'r dyddiau hyn ar gael ar ein tudalen digwyddiadau.

Cysylltwch â ni

Tîm Bywyd Preswylfeydd