Ewch i’r prif gynnwys

Ymgartrefu a chefnogaeth ym mhreswylfeydd

Gwyliwch cwrdd â'r Tîm Bywyd Preswyl

Mae ein Tîm Bywyd Preswylfeydd yn ymroddedig i wella eich profiad myfyrwyr. Yn helpu i greu cymuned o fewn preswylfeydd lle rydych yn cael teimlad o berthyn a chynhwysiant.

Cadwch olwg allan am gydlynwyr Bywyd Preswylfeydd a chynorthwywyr myfyrwyr Bywyd Preswylfeydd pan fyddwch yn cyrraedd.

Gan weithio mewn partneriaeth gyda Lles a Chefnogi Myfyrwyr, Rheoli Preswylfeydd ac Undeb y Myfyrwyr, mae'r tîm yn dod â chymuned gefnogol, hwyl a chyfeillgar i neuaddau gyda chalendr cyffrous o ddigwyddiadau cymdeithasol, sesiynau galw heibio a gweithdai defnyddiol drwy gydol y flwyddyn, gan gynnwys:

  • dathliadau gwyliau byd-eang gan gynnwys Calan Gaeaf, Diolchgarwch, Nadolig a'r Flwyddyn Newydd Tsieineaidd
  • gweithdai sgiliau bywyd gan gynnwys sut i goginio, cyllidebu a byw'n gymunedol
  • sesiynau galw heibio ar draws neuaddau ar gyfer cefnogaeth gan gymheiriaid, cyngor a phaned o de cyfeillgar
  • cyfleoedd i ddatblygu eich diddordebau personol gyda sgiliau ymarferol, gwersi a hyfforddi.

Bydd eich cynorthwywyr myfyrwyr Bywyd Preswylfeydd ar gael i wrando, eich annog i rannu eich profiadau a defnyddio'r gwasanaethau cefnogi safonol sydd ar gael i chi wneud y mwyaf o'ch bywyd myfyrwyr a chyflawni unrhyw nodau a dyheadau.

DyddAmserLleoliad 
Dydd Llun - Dydd Gwener17:00-21:00Lolfa Golchdy Senghennydd
Dydd Llun - Dydd Gwener18:00-21:00Lolfa Neuadd y Brifysgol
Dydd Llun - Dydd Iau18:00-21:00Canolfan Gymdeithasol Talybont
Dydd Mawrth19:00-20:00Ystafell Gyffredin Neuadd Aberdâr
Dydd Mawrth19:00-20:00Derbynfa Llys Cartwright

Bydd gweithgareddau Bywyd Preswylfeydd yn cael eu cyhoeddi yng Nghalendr Digwyddiadau.