Ewch i’r prif gynnwys

Ymgartrefu a chefnogaeth ym mhreswylfeydd

Diweddarwyd: 08/08/2022 15:10

Mae ein Tîm Bywyd Preswylfeydd yn ymroddedig i wella eich profiad myfyrwyr, yn helpu i greu cymuned o fewn preswylfeydd lle rydych yn cael teimlad o berthyn a chynhwysiant.

Gan weithio mewn partneriaeth gyda Bywyd Myfyrwyr, Rheoli Preswylfeydd ac Undeb y Myfyrwyr, mae'r tîm yn dod â chymuned gefnogol, hwyl a chyfeillgar i neuaddau gyda chalendr ar-lein cyffrous o ddigwyddiadau cymdeithasol, sesiynau galw heibio a gweithdai defnyddiol drwy gydol y flwyddyn, gan gynnwys:

  • dathliadau gwyliau byd-eang gan gynnwys Calan Gaeaf, Nadolig, y Flwyddyn Newydd Leuadol a Diwrnod Crempog
  • gweithdai sgiliau bywyd gan gynnwys sut i goginio, cyllidebu a byw'n gymunedol
  • sesiynau galw heibio ar-lein ar draws neuaddau ar gyfer cefnogaeth gan gymheiriaid, cyngor a phaned o de cyfeillgar
  • cyfleoedd i ddatblygu eich diddordebau personol gyda sgiliau ymarferol, gwersi a hyfforddi.

Bydd eich cynorthwywyr myfyrwyr Bywyd Preswylfeydd ar gael i wrando, eich annog i rannu eich profiadau a defnyddio'r gwasanaethau cefnogi safonol sydd ar gael i chi wneud y mwyaf o'ch bywyd myfyrwyr a chyflawni unrhyw nodau a dyheadau.

Byddwn yn cynnal nifer o ddigwyddiadau bob dydd felly gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn @residencelifecu ar Instagam am fwy o wybodaeth. Bydd hefyd lolfa goffi ar-lein ar gyfer pob Preswylfa yn ystod yr amseroedd canlynol:

DyddAmserLleoliad 
Dydd Llun, Mawrth ac Mercher18:30-21:00Campws y De
Dydd Llun, Mawrth ac Mercher 18:30-21:00Neuadd y Brifysgol
Dydd Llun, Mercher ac Iau18:30-21:00Talybont
Dydd Mawrth, Mercher ac Iau18:30-21:00Campws y Gogledd
Dydd Mercher ac Iau18:30-21:00Llys Cartwright

Archebwch le ar Eventbrite er mwyn cael manylion ar gyfer pob digwyddiad. Bydd gweithgareddau Bywyd Preswylfeydd yn cael eu cyhoeddi ar ein tudalen Browzer.