Ewch i’r prif gynnwys

Meddygaeth

Mae lefel boddhad ein myfyrwyr yn 97% sy'n golygu ein bod yn gydradd drydydd yn y wlad o ran mwynhad ein myfyrwyr wrth iddynt astudio.*

Rydym yn cyfuno addysg gofal iechyd blaengar gydag ymchwil o ansawdd byd-eang a chyfleusterau dysgu rhagorol i'ch helpu chi i fod yn feddyg gwych.

Dyma'r cyrsiau rydym yn eu cynnig:

*Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr 2016

Gallwch weld manylion llawn ein dyddiadau allweddol a chanllawiau ar sut i wneud cais yn ein hadran astudio. Gallwch hefyd ddarllen ein polisïau derbyn myfyrwyr am ragor o wybdoaeth am ein proses ymgeisio.

Cewch wybodaeth a chanllawiau defnyddiol am eich datganiad personol a beth sydd angen ei wneud pan wnewch chi dderbyn eich canlyniadau hefyd.

Mae yna elfen ymarferol sylweddol i'r cwrs felly rydych yn dysgu pethau diddorol o'r cychwyn cyntaf. Mae hefyd yn eich galluogi chi i berffeithio'ch sgiliau drwy gydol y cwrs ac i fod yn hyderus yn eich gwaith unwaith i chi raddio fel doctor.

Julimar Abreu, Myfyriwr Meddygaeth