Ewch i’r prif gynnwys

Newyddion

Premature baby in incubator

Azithromycin ac atal clefyd cronig yr ysgyfaint mewn babanod sy’n cael eu geni’n gynnar

26 Ebrill 2024

Treial clinigol newydd yn dod o hyd i ateb pendant am ddefnyddio azithromycin i atal datblygiad clefyd cronig yr ysgyfaint mewn babanod sy’n cael eu geni’n gynnar

Inside a modern prison

Mae angen gwell cymorth yn achos Anhwylder Straen Wedi Trawma (PTSD) yng ngharchardai Cymru

10 Ebrill 2024

Mae astudiaeth newydd wedi dod o hyd i amrywiadau o ran y graddau y bydd carcharorion â chyflyrau iechyd meddwl yng ngharchardai Cymru yn cael cymorth

Applications open for the 14th annual CNGG Summer School in Brain Disorders Research

22 Mawrth 2024

Darganfyddwch fwy am yr ysgol haf ac a ydych chi'n gymwys i ymuno â ni ym mis Gorffennaf 2024.

Yr Is-Ganghellor yn ymweld ag arweinwyr Prifysgol Caerdydd ym meysydd niwrowyddoniaeth ac iechyd meddwl

15 Mawrth 2024

Yr Athro Wendy Larner yn mynd ar daith o amgylch Adeilad Hadyn Ellis.

Brain scan

Ymchwilwyr De Cymru a De-orllewin Lloegr yn derbyn £4.3 miliwn ar gyfer ymchwil o'r radd flaenaf i salwch meddwl difrifol

27 Chwefror 2024

Canolfan Ymchwil Llwyfan Iechyd Meddwl newydd, a fydd yn datblygu dealltwriaeth, diagnosis a thriniaeth salwch meddwl difrifol

Stock image of coronavirus

Targedu llid er mwyn mynd i’r afael â COVID hir

14 Chwefror 2024

Ymchwil newydd yn canfod bod proteinau llidiol yn achosi llid systemig ac y mae modd eu targedu i drin COVID hir.

Plentyn yn bwyta sleisen o watermelon

Bwytawyr ffyslyd yn fwy tebygol o ddioddef o’r anhwylder bwyta pica

8 Chwefror 2024

Ymchwil newydd gan Brifysgol Caerdydd yn taflu goleuni ar gyffredinrwydd anhwylder bwyta o’r enw pica yn y boblogaeth

Yr Athro Derek Jones, Yr Athro Marianne van den Bree, yr Athro Rogier Kievit a'r Athro Sarah-Jayne Blakemore

Deall datblygiad ymennydd plant yn well

31 Ionawr 2024

Mae Dyfarniad Cyllid Darganfod gan Wellcome yn cyllido astudiaeth newydd fydd yn nodweddu datblygiad yr ymennydd yn ystod plentyndod a glaslencyndod mewn manylder na welwyd ei debyg o’r blaen

Brain

Cysylltiadau newydd rhwng clefyd Alzheimer dechreuad hwyr a’r system imiwnedd

18 Ionawr 2024

Gwybodaeth newydd wedi dod i’r amlwg am y gwahanfur gwaed-ymennydd mewn pobl â chlefyd Alzheimer dechreuad hwyr

Lipid membrane with LIPID MAPS logo / Bilen lipid gyda logo LIPID MAPS

Dyfarnu dau fathodyn rhagoriaeth ryngwladol i adnodd data byd-eang LIPID MAPS

11 Ionawr 2024

Ychwanegir adnodd LIPID MAPS Prifysgol Caerdydd at ddau bortffolio o adnoddau data craidd byd-eang