Ewch i’r prif gynnwys

Diwrnodau Agored

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Hoffech chi wybod rhagor am fod yn fyfyriwr meddygol neu ffarmacoleg feddygol yng Nghaerdydd? Dewch i gael gweld dros eich hun ...

Yn ogystal â diwrnodau agored y Brifysgol, rydym yn cynnal nifer o ddiwrnodau blas ar feddygaeth penodol bob blwyddyn.

Open Day
A prospective student enjoying one of our open day activities

Mae’r rhain yn rhoi’r cyfle i ddarpar fyfyrwyr, rhieni, athrawon, ymgeiswyr a chynghorwyr gyrfaoedd gael dealltwriaeth fanylach o’n cyrsiau meddygol a'r cyfleusterau sydd ar gael.

Cewch gyfle i:

  • gwrdd â staff derbyn myfyrwyr
  • sgwrsio â myfyrwyr presennol a meddygon sydd wedi’u hyfforddi yng Nghaerdydd
  • gweld ein cyfleusterau
  • rhoi cynnig ar eich sgiliau clinigol o dan oruchwyliaeth.

Mae ein diwrnodau blas ar feddygaeth 2018 wedi’u cynnal erbyn hyn ond mae cyfle o hyd i chi ddod i un o'r Diwrnodau Agored i Israddedigion.

Cynhelir ein Diwrnodau Agored nesaf ddydd Sadwrn 15 Medi a dydd Sadwrn 27 Hydref 2018.

Rhagor o wybodaeth a sut i gadw lle.

Diwrnodau Blas ar Feddygaeth 2019

Mae'r dyddiadau ar gyfer ein diwrnodau blas ar feddygaeth 2019 wedi'u cadarnhau ar gyfer dydd Gwener 21 Mehefin a dydd Sadwrn 22 Mehefin. Bydd modd cadw lle ar eu cyfer yn ystod gwanwyn 2019.

Os oes gennych ddiddordeb, cofrestrwch a byddwn yn rhoi gwybod i chi am ddigwyddiadau yn y dyfodol.

Neu gallwch gysylltu â ni:

Llety

Cyfunwch eich Diwrnod Blas ar Feddygaeth ag ymweliad dros nos am bris rhesymol yn un o’n preswylfeydd i fyfyrwyr.

Cysylltwch â’n Tîm Cynadleddau a Digwyddiadau i archebu llety gan ddyfynnu DIWRNOD BLAS AR FEDDYGAETH 2019:

Llety unigol a grŵp

Mae Pink yn perfformio yng Nghaerdydd nos Iau 20 Mehefin felly os ydych chi’n cadw lle ar gyfer Diwrnod Blas ar Feddygaeth ar 21 Mehefin, rydym yn eich cynghori i gynllunio eich llety ymhell ymlaen llaw.  (Mae galw mawr am westai lleol ar nos Iau ac mae’n rhaid i chi fod ym Mharc y Mynydd Bychan erbyn 08:45 fore dydd Gwener.)

2019 Taster Day Flyer - Cymraeg

2019 Taster Day Flyer - Cymraeg

15 Tachwedd 2018

Information about our 2019 Medicine Taster Days.

PDF

Er nad oes modd cynnig teithiau tywys unigol y tu allan i'n dyddiadau Blas ar Feddygaeth fel arfer, mae croeso mawr i ymwelwyr rhyngwladol gysylltu â ni i’n hysbysu eu bod yn bwriadu ymweld â Chaerdydd a gofyn am apwyntiad byr.

Mae hefyd yn bosibl cael gwybod rhagor am yr Ysgol er ein taith rithwir ryngweithiol.

Derbyniadau israddedig

It is also possible to discover more about the School though our interactive virtual tour.

Diwrnodau Blas ar Feddygaeth 2018