Ewch i’r prif gynnwys

Diwrnodau agored

Hoffech chi wybod rhagor am fod yn fyfyriwr meddygol neu ffarmacoleg feddygol yng Nghaerdydd? Dewch i gael gweld dros eich hun ...

Rydym yn cynnal diwrnodau agored drwy gydol y flwyddyn.

Os oes gennych ddiddordeb, cofrestrwch a byddwn yn rhoi gwybod i chi am ddigwyddiadau yn y dyfodol.

Diwrnodau Blas ar Feddygaeth

Yn ogystal â diwrnodau agored y Brifysgol, rydym yn cynnal nifer o ddiwrnodau blas ar feddygaeth penodol bob blwyddyn.

Open Day
A prospective student enjoying one of our open day activities

Mae’r rhain yn rhoi’r cyfle i ddarpar fyfyrwyr, rhieni, athrawon, ymgeiswyr a chynghorwyr gyrfaoedd gael dealltwriaeth fanylach o’n cyrsiau meddygol a'r cyfleusterau sydd ar gael.

Cewch gyfle i:

  • gwrdd â staff derbyn myfyrwyr
  • sgwrsio â myfyrwyr presennol a meddygon sydd wedi’u hyfforddi yng Nghaerdydd
  • gweld ein cyfleusterau
  • rhoi cynnig ar eich sgiliau clinigol o dan oruchwyliaeth.

Diwrnodau Blas ar Feddygaeth 2020

Lluniwyd y rhain i helpu darpar fyfyrwyr meddygaeth (Bl12 ac uwch), gyda rhaglen ar wahân a fyddai’n ddelfrydol ar gyfer y rhiant/gwarcheidwad neu’r athro.

Mae ein Diwrnodau Blas ar Feddygaeth 2020 wedi’u cadarnhau a dyma’r dyddiadau ar eu cyfer:

  • Dydd Gwener 19 Mehefin
  • Dydd Sadwrn 20 Mehefin.

Mae'r diwrnodau am ddim ond mae'n rhaid archebu lle o flaen llaw gan fod y rhain yn ddigwyddiadau poblogaidd tu hwnt.

Bydd modd cadw lle ar-lein o 5 Chwefror 2020 ymlaen. Nodwch y dyddiad hwn yn eich dyddiadur nawr!

Diwrnod Blas ar Feddygaeth Rhaglen

Rhaglen y Myfyrwyr

AmserDisgrifiadLleoliad
08.45Cofrestru, cyfle i gyfarfod ein myfyrwyr, staff a’n partneriaidAdeilad Cochrane
09.15Croeso a’r Y CwricwlwmDarlithfa Michael Griffiths
09.45Gweithdai* 
11.15Egwyl a chyfle i gyfarfod ein myfyrwyr, staff a’n partneriaidLolfa IV a Ffair Wybodaeth
11.45Gweithdai* 
12.45Nawr rwy’n Feddyg ....Darlithfa Michael Griffiths
13.15Beth yw CBL?Darlithfa Michael Griffiths
13.30Cinio a chyfarfod ein myfyrwyr, staff a’n partneriaidLolfa IV a Ffair Wybodaeth
14.15Cyllid ar gyfer eich Gradd MeddygolDarlithfa Michael Griffiths
14.45Y Broses Ddethol gyda’r Tîm Derbyn – Holi ac AtebDarlithfa Michael Griffiths
15.45Panel Holi ac AtebDarlithfa Michael Griffiths
16.00DiweddAdeilad Cochrane
Gweithdai*
1Yr Ystafelloedd EfelychuLlawr 4, Adeilad Cochrane
2Cael mewn i ysgol meddygaethYstafell 4.16, Adeilad Cochrane
3Y Ganolfan Sgiliau ClinigolLlawr 3, Adeilad Cochrane
4Ffair Wybodaeth a DVDs Llawr GwaelodAdeilad Cochrane
5I Ffauʼr Llewod: Bywyd Myfyriwr Meddygol yng NghaerdyddYstafell 1F08, Canolfan Addysg Michael Griffith

Rhaglen y Gwestai Hebryngol

AmserDisgrifiadLleoliad
08.45Cofrestru, a chyfle i gwrdd â’n myfyrwyr, staff a’n partneriaidAdeilad Cochrane
09.15Tê a choffi gyda staff a myfyrwyrLolfa IV a Ffair Wybodaeth
09.45Croeso gan y Tîm Derbyn, a Sesiwn Holi ac Ateb am y Broses DdetholDarlithfa Michael Griffiths
10.45Nawr mae’n Feddyg...Darlithfa Michael Griffiths
11.15Egwyl 
11.25Cyllid ar gyfer Gradd MeddygolDarlithfa Michael Griffiths
11.55Panel Holi ac AtebDarlithfa Michael Griffiths
12.30Cinio a chyfarfod ein myfyrwyr, staff a’n partneriaidLolfa IV a Ffair Wybodaeth
13.30Gweithdai* 
16.00DiweddAdeilad Cochrane
*Gweithdai
1Yr Ystafelloedd EfelychuLlawr 4, Adeilad Cochrane
2Cefnogi eich ymgeisydd drwy’r broses derbynYstafell 4.16, Adeilad Cochrane
3Y Ganolfan Sgiliau ClinigolLlawr 3, Adeilad Cochrane
4Cefnogaeth i Fyfyrwyr ym Mhrifysgol CaerdyddYstafell 1F09, Canolfan Addysg Michael Griffith
5Profiad MyfyrwyrYstafell 1F08, Canolfan Addysg Michael Griffith

Llety

Beth am gyfuno eich Diwrnod Blas ar Feddygaeth ag arhosiad dros nos. Mae gan Ymweld â Chaerdydd ystod dda o lety i fodloni pob cyllideb, yng nghanol y ddinas ac ar ei chyrion.

Er nad oes modd cynnig teithiau tywys unigol y tu allan i'n dyddiadau Blas ar Feddygaeth fel arfer, mae croeso mawr i ymwelwyr rhyngwladol gysylltu â ni i’n hysbysu eu bod yn bwriadu ymweld â Chaerdydd a gofyn am apwyntiad byr.

Gallwch gysylltu â ni:

Derbyniadau israddedig

Mae hefyd yn bosibl cael gwybod rhagor am yr Ysgol er ein taith rithwir ryngweithiol.