Ewch i’r prif gynnwys

Diwrnodau agored

Hoffech chi wybod rhagor am fod yn fyfyriwr meddygol neu ffarmacoleg feddygol yng Nghaerdydd? Dewch i gael gweld dros eich hun.

Rydym yn cynnal diwrnodau agored Prifysgol Caerdydd drwy gydol y flwyddyn.

Diwrnodau Blas ar Feddygaeth

Yn ogystal â diwrnodau agored y Brifysgol, rydym yn cynnal nifer o ddiwrnodau blas ar feddygaeth penodol bob blwyddyn.

Open Day
Darpar fyfyriwr yn mwynhau un o weithgareddau ein diwrnod agored

Mae’r rhain yn rhoi’r cyfle i ddarpar fyfyrwyr, rhieni, athrawon, ymgeiswyr a chynghorwyr gyrfaoedd gael dealltwriaeth fanylach o’n cyrsiau meddygol a'r cyfleusterau sydd ar gael.

Cewch gyfle i:

  • gwrdd â staff derbyn myfyrwyr
  • sgwrsio â myfyrwyr presennol a meddygon sydd wedi’u hyfforddi yng Nghaerdydd
  • gweld ein cyfleusterau
  • rhoi cynnig ar eich sgiliau clinigol o dan oruchwyliaeth.

Diwrnodau Blas ar Feddygaeth 2020

Oherwydd y pryderon ynghylch y coronafeirws (COVID-19), er lles ein staff, ein myfyrwyr a’r rhai oedd yn bwriadu dod, rydym wedi penderfynu canslo pob digwyddiad ar gyfer darpar fyfyrwyr. Mae’n ddrwg iawn gennym am unrhyw anghyfleustra a siom y bydd hyn yn ei achosi. Rydym yn falch iawn o'n staff, ein myfyrwyr a'n cyfleusterau ac roeddem yn edrych ymlaen at eich cyfarfod a’ch tywys o gwmpas.

Llety

Beth am gyfuno eich Diwrnod Blas ar Feddygaeth ag arhosiad dros nos. Mae gan Ymweld â Chaerdydd ystod dda o lety i fodloni pob cyllideb, yng nghanol y ddinas ac ar ei chyrion.

Apwyntiadau ar gyfer ymwelwyr rhyngwladol

Er nad oes modd cynnig teithiau tywys unigol y tu allan i'n dyddiadau Blas ar Feddygaeth fel arfer, mae croeso mawr i ymwelwyr rhyngwladol gysylltu â ni i’n hysbysu eu bod yn bwriadu ymweld â Chaerdydd a gofyn am apwyntiad byr.

Gallwch gysylltu â ni:

Diwrnodau agored yr Ysgol Feddygaeth a Diwrnodau Blasu Meddygaeth

Mae hefyd yn bosibl cael gwybod rhagor am yr Ysgol er ein taith rithwir ryngweithiol.