Ewch i’r prif gynnwys

Diwrnodau agored

Hoffech chi wybod rhagor am fod yn fyfyriwr meddygol neu ffarmacoleg feddygol yng Nghaerdydd? Dewch i gael gweld dros eich hun.

Diwrnodau Agored rhithwir

Oherwydd pandemig COVID-19, rydym yn cynnal Diwrnodau Agored rhithwir drwy gydol y flwyddyn er mwyn rhoi'r cyfle i chi ddarganfod mwy am Brifysgol Caerdydd a bywyd myfyrwyr.

Eleni cynhaliom ni Ddiwrnod Agored rhithwir ar gyfer ein hisraddedigion. Rhagor o wybodaeth:

Dyddiadau ein digwyddiadau nesaf

Bydd ein Diwrnodau Agored rhithwir nesaf yn cael eu cynnal ar y dyddiadau canlynol:

  • Dydd Sadwrn 19 Medi 2020 o 10:00 tan 14:00
  • Dydd Sadwrn 24 Hydref 2020
  • Dydd Mercher 18 Tachwedd 2020.

Cyfarfod staff a myfyrwyr

Gallwch bori drwy ein tudalennau Diwrnod Agored rhithwir drwy gydol y flwyddyn, ond yn ystod Diwrnod Agored ei hun, cewch gyfle i:

  • sgwrsio'n fyw gyda'n staff, gan gynnwys y timau Preswylfeydd, Derbyn Myfyrwyr a Chymorth Myfyrwyr
  • sgwrsio'n fyw gyda staff academaidd a myfyrwyr presennol
  • gwylio gweminarau byw a holi cwestiynau

Cofrestru am y newyddion diweddaraf

Cofrestrwch nawr i dderbyn diweddariadau am y sgyrsiau byw, hysbysion atgoffa cyn y digwyddiad a gwybodaeth am drefn y diwrnod. Ar ôl i'r digwyddiad Diwrnod Agored ddod i ben byddwn yn anfon gwybodaeth ddefnyddiol atoch sy'n benodol i'r maes pwnc y mae gennych ddiddordeb ynddo.

Cofrestru i gael y newyddion diweddaraf

Apwyntiadau ar gyfer ymwelwyr rhyngwladol

Er nad oes modd cynnig teithiau tywys unigol y tu allan i'n dyddiadau Blas ar Feddygaeth fel arfer, mae croeso mawr i ymwelwyr rhyngwladol gysylltu â ni i’n hysbysu eu bod yn bwriadu ymweld â Chaerdydd a gofyn am apwyntiad byr.

Gallwch gysylltu â ni:

Diwrnodau agored yr Ysgol Feddygaeth a Diwrnodau Blasu Meddygaeth

Mae hefyd yn bosibl cael gwybod rhagor am yr Ysgol er ein taith rithwir ryngweithiol.