Ewch i’r prif gynnwys

Diwrnodau Agored

Hoffech chi wybod rhagor am fod yn fyfyriwr meddygol neu ffarmacoleg feddygol yng Nghaerdydd? Dewch i gael gweld dros eich hun ...

Rydym yn cynnal Diwrnodau Agored drwy gydol y flwyddyn. Cynhelir ein Diwrnodau Agored nesaf ddydd Sadwrn 14 Medi a dydd Sadwrn 26 Hydref 2019.

Os oes gennych ddiddordeb, cofrestrwch a byddwn yn rhoi gwybod i chi am ddigwyddiadau yn y dyfodol.

Diwrnodau Blas ar Feddygaeth

Yn ogystal â diwrnodau agored y Brifysgol, rydym yn cynnal nifer o ddiwrnodau blas ar feddygaeth penodol bob blwyddyn.

Open Day
A prospective student enjoying one of our open day activities

Mae’r rhain yn rhoi’r cyfle i ddarpar fyfyrwyr, rhieni, athrawon, ymgeiswyr a chynghorwyr gyrfaoedd gael dealltwriaeth fanylach o’n cyrsiau meddygol a'r cyfleusterau sydd ar gael.

Cewch gyfle i:

  • gwrdd â staff derbyn myfyrwyr
  • sgwrsio â myfyrwyr presennol a meddygon sydd wedi’u hyfforddi yng Nghaerdydd
  • gweld ein cyfleusterau
  • rhoi cynnig ar eich sgiliau clinigol o dan oruchwyliaeth.

Diwrnodau Blas ar Feddygaeth 2020

Lluniwyd y rhain i helpu darpar fyfyrwyr meddygaeth (Bl12 ac uwch), gyda rhaglen ar wahân a fyddai’n ddelfrydol ar gyfer y rhiant/gwarcheidwad neu’r athro.

Mae ein Diwrnodau Blas ar Feddygaeth 2020 wedi’u cadarnhau a dyma’r dyddiadau ar eu cyfer:

  • Dydd Gwener 19 Mehefin
  • Dydd Sadwrn 20 Mehefin.

Mae'r diwrnodau am ddim ond mae'n rhaid archebu lle o flaen llaw gan fod y rhain yn ddigwyddiadau poblogaidd tu hwnt.

Bydd modd cadw lle ar eu cyfer ar-lein yng ngwanwyn 2020.

Llety

Cyfunwch eich Diwrnod Blas ar Feddygaeth ag ymweliad dros nos am bris rhesymol yn un o’n preswylfeydd i fyfyrwyr.

Cysylltwch â’n Tîm Cynadleddau a Digwyddiadau i archebu llety gan ddyfynnu Diwrnod Blas ar Feddygaeth 2020.

Llety unigol a grŵp

Er nad oes modd cynnig teithiau tywys unigol y tu allan i'n dyddiadau Blas ar Feddygaeth fel arfer, mae croeso mawr i ymwelwyr rhyngwladol gysylltu â ni i’n hysbysu eu bod yn bwriadu ymweld â Chaerdydd a gofyn am apwyntiad byr.

Gallwch gysylltu â ni:

Derbyniadau israddedig

Mae hefyd yn bosibl cael gwybod rhagor am yr Ysgol er ein taith rithwir ryngweithiol.