Ewch i’r prif gynnwys

Ffarmacoleg Feddygol

Medical Pharmacology BSc

Gan fod meddyginiaethau mor bwysig ym myd gofal iechyd, nod ein rhaglen BSc yw hybu a datblygu’ch chwilfrydedd naturiol ynglŷn â’u ffordd o weithio.

Fel myfyriwr, byddwch chi’n cychwyn ar ymchwiliad manwl ac o safon i Ffarmacoleg Feddygol fodern a chewch eich hyfforddiant arbenigol mewn labordai ymchwil o fri rhyngwladol.

Drwy gydol y cwrs, rhoddir bwyslais ar ddysgu sgiliau trosglwyddadwy i chi, fel dadansoddi data, trefnu a datrys problemau, i wneud eich gradd chi’n un hynod atyniadol i ddarpar gyflogwyr.

Enw’r radd Côd UCAS
Ffarmacoleg Feddygol (BSc) B210

Bob blwyddyn, mae hyd at ddeg lle ar gael ar y rhaglen Meddygaeth bedair blynedd i raddedigion (UCAS: A101) sy’n galluogi graddedigion o’r rhaglen BSc hon i hyfforddi i fod yn feddygon.

Studying pharmacology at Cardiff has been a fantastic experience for me. I have found the teaching and pastoral support to be excellent and the course has provided me with all the necessary skills that are needed to pursue a career in research or in a medical field. The course entails a mixture of hands-on practical classes, lectures and group work seminars that help to build a really cohesive learning environment. I have thoroughly enjoyed my experience at Cardiff University and definitely recommend the course!

Zoe Boreham, Medical Pharmacology graduate

Mae manylion llawn am ein meini prawf derbyn, dyddiadau allweddol ac arweiniad ar sut i wneud cais ar gael yn yr adran Astudio.

Mae yna hefyd cyngor ac arweiniad defnyddiol ar eich datganiad personol a beth i wneud unwaith i chi dderbyn eich canlyniadau.