Ewch i’r prif gynnwys

Ffarmacoleg Feddygol

Medical Pharmacology BSc

Gan fod meddyginiaethau mor bwysig ym myd gofal iechyd, nod ein rhaglen BSc yw hybu a datblygu’ch chwilfrydedd naturiol ynglŷn â’u ffordd o weithio.

Fel myfyriwr, byddwch chi’n cychwyn ar ymchwiliad manwl ac o safon i Ffarmacoleg Feddygol fodern a chewch eich hyfforddiant arbenigol mewn labordai ymchwil o fri rhyngwladol.

Drwy gydol y cwrs, rhoddir bwyslais ar ddysgu sgiliau trosglwyddadwy i chi, fel dadansoddi data, trefnu a datrys problemau, i wneud eich gradd chi’n un hynod atyniadol i ddarpar gyflogwyr.

Enw’r radd Côd UCAS
Ffarmacoleg Feddygol (BSc) B210

Bob blwyddyn, mae hyd at ddeg lle ar gael ar y rhaglen Meddygaeth bedair blynedd i raddedigion (UCAS: A101) sy’n galluogi graddedigion o’r rhaglen BSc hon i hyfforddi i fod yn feddygon.

Studying pharmacology at Cardiff has been a fantastic experience for me. I have found the teaching and pastoral support to be excellent and the course has provided me with all the necessary skills that are needed to pursue a career in research or in a medical field. The course entails a mixture of hands-on practical classes, lectures and group work seminars that help to build a really cohesive learning environment. I have thoroughly enjoyed my experience at Cardiff University and definitely recommend the course!

Zoe Boreham, Medical Pharmacology graduate

Gallwch weld manylion llawn ein dyddiadau allweddol a chanllawiau ar sut i wneud cais yn ein hadran astudio. Gallwch hefyd ddarllen ein polisïau derbyn myfyrwyr am ragor o wybdoaeth am ein proses ymgeisio.

Mae yna hefyd cyngor ac arweiniad defnyddiol ar eich datganiad personol a beth i wneud unwaith i chi dderbyn eich canlyniadau.