Ewch i’r prif gynnwys

Yr Ysgol Meddygaeth

Mae’r Ysgol Meddygaeth yn ganolfan ryngwladol bwysig ar gyfer addysgu ac ymchwil, sy’n ymrwymo i wella iechyd y ddynoliaeth.

Cyrsiau

Cewch astudio meddygaeth gyda chyfleusterau modern a dysgu’n seiliedig ar achosion yn y gymuned.

Beth sydd gan ein myfyrwyr i ddweud amdanom ni (nodwch, mae'r fideo ar gael yn Saesneg yn unig)
Close up of students' faces

Meddygaeth

Diddordeb mewn bod yn feddyg? Mae gennym lawer o wybodaeth ddefnyddiol am astudio Meddygaeth ym Mhrifysgol Caerdydd i’ch rhoi ar ben ffordd.

Open Day

Diwrnodau agored

Rydym yn cynnal Diwrnodau Agored rhithwir trwy gydol y flwyddyn i roi cyfle i chi i gael gwybod rhagor am Brifysgol Caerdydd a sut beth yw bod yn fyfyriwr yma.

Science in Health Live

Ymgysylltu

Mae ein gweithgareddau ymgysylltu yn chwarae rhan allweddol mewn gwella ymchwil, addysg a hyfforddiant o fewn yr Ysgol. .


Right quote

"Un o fy hoff bethau am y cwrs yng Nghaerdydd yw ein bod yn gallu cael lleoliadau ledled Cymru. Mae'n lle mor brydferth, ac mae'n golygu eich bod yn gallu ymarfer mewn amrywiaeth mor eang o wahanol gymunedau – gwledig, canol dinas, difreintiedig iawn neu lewyrchus iawn. Ac mae bod i ffwrdd ar leoliadau yn golygu eich bod yn gwneud ffrindiau gyda chydweithwyr na fyddech efallai wedi dod i gysylltiad â nhw fel arall, felly erbyn diwedd y cwrs mae pawb yn adnabod pawb, sy'n ei gwneud yn amgylchedd cyfeillgar iawn i fod ynddo."

Dr Zoe Candlish, MBBCh, Cynfyfyriwr Meddygaeth

Newyddion

Kidneys

School of Medicine achieves outstanding results in REF 2021

12 Mai 2022

The latest independent assessment of research quality across UK higher education institutions also showed that the research environment score for the School has achieved a significant rise since REF 2014

Cewch wybod rhagor amdanom drwy ein taith ar-lein ryngweithiol.