Ewch i’r prif gynnwys

Yr Ysgol Meddygaeth

Mae’r Ysgol Meddygaeth yn ganolfan ryngwladol bwysig ar gyfer addysgu ac ymchwil, sy’n ymrwymo i wella iechyd y ddynoliaeth.

Cyrsiau

Cewch astudio meddygaeth gyda chyfleusterau modern a dysgu’n seiliedig ar achosion yn y gymuned.

Beth sydd gan ein myfyrwyr i ddweud amdanom ni (nodwch, mae'r fideo ar gael yn Saesneg yn unig)
Open Day

Diwrnodau agored

Yn 2020, cynhaliom ni ein Diwrnod Agored Rhithwir cyntaf. Cymerwch olwg a chael rhagor o wybodaeth.

CGI of blue sphere covered in medical imagery, with repeated imagery on wall behind

Arloesi clinigol

Mae ein harloesedd clinigol yn cael ei lywio gan chwilfrydedd, creadigrwydd a brwdfrydedd ar gyfer diwallu anghenion gweithwyr gofal iechyd proffesiynol a diwydiant.

Science in Health Live

Ymgysylltu

Mae ein gweithgareddau ymgysylltu yn chwarae rhan allweddol mewn gwella ymchwil, addysg a hyfforddiant o fewn yr Ysgol. .


Right quote

"Un o fy hoff bethau am y cwrs yng Nghaerdydd yw ein bod yn gallu cael lleoliadau ledled Cymru. Mae'n lle mor brydferth, ac mae'n golygu eich bod yn gallu ymarfer mewn amrywiaeth mor eang o wahanol gymunedau – gwledig, canol dinas, difreintiedig iawn neu lewyrchus iawn. Ac mae bod i ffwrdd ar leoliadau yn golygu eich bod yn gwneud ffrindiau gyda chydweithwyr na fyddech efallai wedi dod i gysylltiad â nhw fel arall, felly erbyn diwedd y cwrs mae pawb yn adnabod pawb, sy'n ei gwneud yn amgylchedd cyfeillgar iawn i fod ynddo."

Dr Zoe Candlish, MBBCh, Cynfyfyriwr Meddygaeth

Newyddion

COVID-19 Community Journal Club

Syntheseiddio’r dystiolaeth yn ystod y pandemig: myfyrwyr ac ymchwilwyr ar ddechrau eu gyrfa yn ymateb i’r her

24 Medi 2020

Sefydlwyd clwb y cyfnodolyn i grynhoi ac adolygu'r maint enfawr o wybodaeth sy'n cael ei rhannu o ddydd i ddydd, yn bennaf i gefnogi ymdrechion clinigol ac ymchwil clinigwyr a gwyddonwyr lleol.

Cewch wybod rhagor amdanom drwy ein taith ar-lein ryngweithiol.