Ewch i’r prif gynnwys

Yr Ysgol Meddygaeth

Mae’r Ysgol Meddygaeth yn ganolfan ryngwladol bwysig ar gyfer addysgu ac ymchwil, sy’n ymrwymo i wella iechyd y ddynoliaeth.

Cyrsiau

Cewch astudio meddygaeth gyda chyfleusterau modern a dysgu’n seiliedig ar achosion yn y gymuned.

Beth sydd gan ein myfyrwyr i ddweud amdanom ni (nodwch, mae'r fideo ar gael yn Saesneg yn unig)
Open Day

Diwrnodau agored

Rydym yn cynnal Diwrnodau Agored rhithwir trwy gydol y flwyddyn i roi cyfle i chi i gael gwybod rhagor am Brifysgol Caerdydd a sut beth yw bod yn fyfyriwr yma.

CGI of blue sphere covered in medical imagery, with repeated imagery on wall behind

Arloesi clinigol

Mae ein harloesedd clinigol yn cael ei lywio gan chwilfrydedd, creadigrwydd a brwdfrydedd ar gyfer diwallu anghenion gweithwyr gofal iechyd proffesiynol a diwydiant.

Science in Health Live

Ymgysylltu

Mae ein gweithgareddau ymgysylltu yn chwarae rhan allweddol mewn gwella ymchwil, addysg a hyfforddiant o fewn yr Ysgol. .


Right quote

"Un o fy hoff bethau am y cwrs yng Nghaerdydd yw ein bod yn gallu cael lleoliadau ledled Cymru. Mae'n lle mor brydferth, ac mae'n golygu eich bod yn gallu ymarfer mewn amrywiaeth mor eang o wahanol gymunedau – gwledig, canol dinas, difreintiedig iawn neu lewyrchus iawn. Ac mae bod i ffwrdd ar leoliadau yn golygu eich bod yn gwneud ffrindiau gyda chydweithwyr na fyddech efallai wedi dod i gysylltiad â nhw fel arall, felly erbyn diwedd y cwrs mae pawb yn adnabod pawb, sy'n ei gwneud yn amgylchedd cyfeillgar iawn i fod ynddo."

Dr Zoe Candlish, MBBCh, Cynfyfyriwr Meddygaeth

Newyddion

Cewch wybod rhagor amdanom drwy ein taith ar-lein ryngweithiol.