Ewch i’r prif gynnwys

Yr Ysgol Meddygaeth

Mae’r Ysgol Meddygaeth yn ganolfan ryngwladol bwysig ar gyfer addysgu ac ymchwil, sy’n ymrwymo i wella iechyd y ddynoliaeth.

Cyrsiau

Cewch astudio meddygaeth gyda chyfleusterau modern a dysgu’n seiliedig ar achosion yn y gymuned.

Beth sydd gan ein myfyrwyr i ddweud amdanom ni (nodwch, mae'r fideo ar gael yn Saesneg yn unig)
Close up of students' faces

Meddygaeth

Diddordeb mewn bod yn feddyg? Mae gennym lawer o wybodaeth ddefnyddiol am astudio Meddygaeth ym Mhrifysgol Caerdydd i’ch rhoi ar ben ffordd.

Open Day

Diwrnodau agored

Rydym yn cynnal Diwrnodau Agored trwy gydol y flwyddyn i roi cyfle i chi i gael gwybod rhagor am Brifysgol Caerdydd a sut beth yw bod yn fyfyriwr yma.

Science in Health Live

Ymgysylltu

Mae ein gweithgareddau ymgysylltu yn chwarae rhan allweddol mewn gwella ymchwil, addysg a hyfforddiant o fewn yr Ysgol. .


Right quote

"Un o fy hoff bethau am y cwrs yng Nghaerdydd yw ein bod yn gallu cael lleoliadau ledled Cymru. Mae'n lle mor brydferth, ac mae'n golygu eich bod yn gallu ymarfer mewn amrywiaeth mor eang o wahanol gymunedau – gwledig, canol dinas, difreintiedig iawn neu lewyrchus iawn. Ac mae bod i ffwrdd ar leoliadau yn golygu eich bod yn gwneud ffrindiau gyda chydweithwyr na fyddech efallai wedi dod i gysylltiad â nhw fel arall, felly erbyn diwedd y cwrs mae pawb yn adnabod pawb, sy'n ei gwneud yn amgylchedd cyfeillgar iawn i fod ynddo."

Dr Zoe Candlish, MBBCh, Cynfyfyriwr Meddygaeth

Newyddion

Cewch wybod rhagor amdanom drwy ein taith ar-lein ryngweithiol.