Ewch i’r prif gynnwys

Ymchwil ôl-raddedig

Ein nod craidd yw sicrhau y caiff gwybodaeth sylfaenol ei ‘throsi’ yn y ffordd orau bosib er budd cleifion.

Mae ein themâu ymchwil craidd yn canolbwyntio ar glefydau cronig ac ymchwil iechyd cymwysedig, gan gyd-fynd â diddordebau’r GIG ac adlewyrchu anghenion a blaenoriaethau gofal iechyd cenedlaethol.

Ein nod yw darparu’r wybodaeth, sgiliau ac agweddau angenrheidiol i’n myfyrwyr ôl-raddedig ar gyfer gyrfa mewn meysydd academaidd, iechyd, diwydiant a chysylltiedig.

Cyfleoedd ymchwil

DisgyblaethCymhwysterHyd
Canser a GenetegPhD/MPhil/MDPhD 3-4 blynedd, MPhil 1 flwyddyn, MD 1 flynedd
Haint ac ImiwneddPhD/MPhil/MDPhD 3-4 blynedd, MPhil 1 flwyddyn, MD 2 flynedd
Addysg FeddygolPhD/MPhilPhD 3-4 blynedd, MPhil 1 flwyddyn
Meddygaeth BoblogaethPhD/MPhil/MDPhD 3-4 blynedd, MPhil 1 flwyddyn, MD 2 flynedd
Meddygaeth Seicolegol a Niwrowyddorau ClinigolPhD/MPhil/MDPhD 3 blwyddyn, MPhil 1 flwyddyn, MD 2 flynedd