Ewch i’r prif gynnwys

Dyddiadau allweddol

2019

 1. 20 Medi 2019 Dyddiad cau terfynol ar gyfer ceisiadau am fynediad yn 2019 (mynediad ym mis Medi 2019)

  Y dyddiad diwethaf y gallwch gyflwyno ceisiadau i gyrsiau mynediad yn 2019. Rhaid i geisiadau gyrraedd UCAS erbyn 18:00 (amser y DU).

 2. 15 Hydref 2019 Dyddiad cau pendant ar gyfer Meddygaeth a Deintyddiaeth (mynediad ym mis Medi 2020)

  Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau ar gyfer Meddygaeth a Deintyddiaeth.

 3. 26 Hydref 2019 Diwrnod Agored Prifysgol Caerdydd (mynediad ym mis Medi 2020)

  Mae dod i ymweld yn cynnig y cyfle i chi archwilio campws a chyfleusterau’r Brifysgol, cyfarfod â myfyrwyr a staff a gofyn cwestiynau – bydd hyn yn eich helpu i ddewis y lle iawn i astudio.

2020

 1. 15 Ionawr 2020 Dyddiad cau ar gyfer y mwyafrif o gyrsiau israddedig (mynediad ym mis Medi 2020)

  Mae’n dal i fod modd i chi wneud cais hyd at 30 Mehefin, ond bydd tiwtoriaid derbyn dim ond yn ystyried eich cais fel y gwelant yn dda.

 2. 25 Chwefror 2020 UCAS Extra yn agor (mynediad ym mis Medi 2020)

  Os oes diddordeb gennych mewn astudio gradd israddedig amser llawn ym Mhrifysgol Caerdydd ym mis Medi 2020, ond eich bod eisoes wedi defnyddio eich pum dewis neu’n cyflwyno cais ar ôl dyddiad cau UCAS (15 Ionawr), gallech fod yn gymwys ar gyfer UCAS Extra.

 3. 5 Mai 2020 Os cewch eich holl benderfyniadau ynghylch prifysgolion erbyn 31 Mawrth, mae’n rhaid i chi ateb cynigion erbyn y dyddiad hwn (mynediad ym mis Medi 2020)

  Os ydych yn cael eich holl benderfyniadau ynghylch prifysgolion erbyn 31 Mawrth 2020, mae’n rhaid i chi ateb unrhyw gynigion neu cânt eu gwrthod (oni bai bod gennych gyfeiriad y tu allan i’r DU, neu’ch bod yn defnyddio Extra i ddod o hyd i le).

 4. 6 Mai 2020 Dyddiad cau ar gyfer penderfyniadau ynghylch prifysgolion, ar geisiadau a gyflwynwyd erbyn 15 Ionawr (mynediad ym mis Medi 2020)

  Os gwnaethoch gais erbyn 15 Ionawr a’ch bod yn dal i aros, bydd prifysgolion yn penderfynu a ydynt am wneud cynnig erbyn y dyddiad hwn (fel arall, bydd y ceisiadau hynny’n rhai aflwyddiannus yn awtomatig).

 5. 4 Mehefin 2020 Os cewch eich holl benderfyniadau ynghylch prifysgolion erbyn 6 Mai, mae’n rhaid i chi ateb cynigion erbyn y dyddiad hwn (mynediad ym mis Medi 2020)

  Os ydych yn cael eich holl benderfyniadau ynghylch prifysgolion erbyn 6 Mai 2020, mae’n rhaid i chi ateb unrhyw gynigion neu cânt eu gwrthod (oni bai bod gennych gyfeiriad y tu allan i’r DU, neu’ch bod yn defnyddio Extra i ddod o hyd i le).

 6. 18 Mehefin 2020 Os cewch eich holl benderfyniadau ynghylch prifysgolion erbyn 4 Mehefin, mae’n rhaid i chi ateb cynigion erbyn y dyddiad hwn (mynediad ym mis Medi 2020)

  Os ydych yn cael eich holl benderfyniadau ynghylch prifysgolion erbyn 4 Mehefin 2020, mae’n rhaid i chi ateb unrhyw gynigion neu cânt eu gwrthod (oni bai eich bod yn defnyddio Extra i ddod o hyd i le).

 7. 30 Mehefin 2020 Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau hwyr (mynediad ym mis Medi 2020)

  Dyma’r ceisiadau a ddaw i law ar ôl y dyddiad cau, sef 15 Ionawr. Mae'n bosibl cyflwyno cais hwyr ar gyfer cyrsiau a rhaglenni sy’n parhau i fod yn agored i geisiadau.

 8. 5 Gorffennaf 2020 Dyddiad olaf i wneud cais UCAS Extra (mynediad ym mis Medi 2020)

  Dyddiad olaf i ychwanegu dewis Extra yn UCAS Track.

 9. 6 Gorffennaf 2020 Clirio a Addasu’n agor (mynediad ym mis Medi 2020)

  Bydd y lleoedd gwag sydd ar gael drwy’r system Glirio a Addasu yn cael eu harddangos.

 10. 6 Gorffennaf 2020 Cyhoeddi canlyniadau’r Fagloriaeth Ryngwladol (mynediad ym mis Medi 2020)

  Diwrnod canlyniadau’r Fagloriaeth Ryngwladol.

 11. 13 Gorffennaf 2020 Dyddiad cau ar gyfer penderfyniadau ynghylch prifysgolion, ar geisiadau a gyflwynwyd erbyn 30 Mehefin (mynediad ym mis Medi 2020)

  Os gwnaethoch gais erbyn 30 Mehefin a’ch bod yn disgwyl clywed penderfyniadau, bydd prifysgolion yn penderfynu a fyddant yn gwneud cynnig i chi erbyn y dyddiad hwn (fel arall, bydd y ceisiadau hynny’n rhai aflwyddiannus yn awtomatig).

 12. 20 Gorffennaf 2020 Os cewch eich holl benderfyniadau ynghylch prifysgolion erbyn 13 Gorffennaf, dylech ateb cynigion erbyn y dyddiad hwn (mynediad ym mis Medi 2020)

  Os ydych yn cael pob penderfyniad ynghylch prifysgolion erbyn 13 Gorffennaf – gan gynnwys dewisiadau Extra – mae’n rhaid i chi ateb unrhyw gynigion (fel arall cânt eu gwrthod a chaiff eich cais ei roi yn y system Glirio, os ydych yn gymwys).

 13. 13 Awst 2020 Clirio ac Addasu (mynediad ym mis Medi 2020)

  Cyhoeddi canlyniadau Safon Uwch.

 14. 31 Awst 2020 Mae’n rhaid bodloni amodau’r cynigion sy’n weddill ac mae Addasu’n dod i ben (mynediad ym mis Medi 2020)

  Rhaid bodloni'r dyddiad cau ar gyfer unrhyw amodau cynnig sy'n weddill – fel arall, mae’n bosibl na chewch eich derbyn. Addasu’n dod i ben.

 15. Awst i Medi cynnar Llety (mynediad ym mis Medi 2020)

  Cadarnhad o le yn llety’r Brifysgol.