Ewch i’r prif gynnwys

Dyddiadau allweddol

Dylid defnyddio’r amserlen ganlynol fel canllaw, ac mae’n berthnasol i’r rheini sydd wedi dewis dechrau eu hastudiaethau ym mis Medi 2021.

2021

 1. 29 Ionawr Dyddiad cau ar gyfer y mwyafrif o gyrsiau israddedig

  Bydd modd i chi wneud cais hyd at 30 Mehefin, ond ni fydd tiwtoriaid derbyn yn ystyried eich cais ond fel y gwelant yn dda.

 2. 25 Chwefror UCAS Extra yn agor

  Os oes diddordeb gennych mewn astudio gradd israddedig amser llawn ym Mhrifysgol Caerdydd, ond rydych eisoes wedi naill ai gwrthod eich pum dewis neu wedi cael eich gwrthod ganddyn nhw, neu’n cyflwyno cais ar ôl dyddiad cau UCAS (29 Ionawr), gallech fod yn gymwys ar gyfer UCAS Extra.

 3. 20 Mai

  Mae’n rhaid i Brifysgolion wneud penderfyniad ynghylch ceisiadau sy'n weddill a gyflwynwyd cyn 29 Ionawr. Fel arall, penderfynir yn awtomatig bod y dewisiadau hynny'n aflwyddiannus.

 4. 10 Mehefin

  Os ydych yn cael pob penderfyniad gan y prifysgolion erbyn 20 Mai, mae’n rhaid i chi ateb unrhyw gynigion erbyn y dyddiad hwn, neu cânt eu gwrthod (oni bai eich bod yn defnyddio Extra i ddod o hyd i le).

 5. 30 Mehefin Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau hwyr

  Dyma’r ceisiadau a ddaw i law ar ôl y dyddiad cau, sef 29 Ionawr. Mae'n bosibl cyflwyno cais hwyr ar gyfer cyrsiau a rhaglenni sy’n parhau i fod yn agored i geisiadau.

 6. 4 Gorffennaf

  Dyddiad olaf i ychwanegu dewis Extra yn UCAS Track.

 7. 5 Gorffennaf

  Clirio ac Addasu’n agor, lleoedd gwag yn cael eu dangos.

 8. 5 Gorffennaf

  Diwrnod canlyniadau’r Fagloriaeth Ryngwladol.

 9. 6 Gorffennaf

  Penderfyniadau gan brifysgolion (os yn cyflwyno cais ar ôl 29 Ionawr).

 10. 13 Gorffennaf

  Disgwylir penderfyniadau gan brifysgolion ynghylch ceisiadau a gyflwynwyd erbyn 30 Mehefin. Fel arall, penderfynir yn awtomatig mai aflwyddiannus bod y dewisiadau hynny'n aflwyddiannus.

 11. 14 Gorffennaf

  Os ydych yn cael pob penderfyniad gan brifysgolion erbyn 13 Gorffennaf, atebwch unrhyw gynigion erbyn y dyddiad hwn. Fel arall, cânt eu gwrthod a chaiff eich cais ei roi yn y system Glirio, os ydych yn gymwys.

 12. 10 Awst Clirio ac Addasu

  Cyhoeddi canlyniadau Safon Uwch.

 13. 31 Awst

  Dyddiad cau i fodloni amodau eich cynnig.

 14. 21 Medi

  Diwrnod olaf y gall myfyrwyr wneud cais uniongyrchol i’r system Glirio.

 15. 15 Hydref

  Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau ar gyfer Meddygaeth a Deintyddiaeth yn dechrau yn 2022.

 16. 19 Hydref

  Clirio a chylch 2021 yn dod i ben.