Ewch i’r prif gynnwys

Israddedig

Rydyn ni’n falch iawn o’n traddodiad hir o ddarparu addysg o’r ansawdd uchaf.

Rydyn ni’n cynnig dwy raglen astudio:

Courses at the School of Medicine

Meddygaeth

Mae ein rhaglen MBBCh yn cynhyrchu meddygon o’r safon uchaf, fydd yn helpu i wella iechyd pobl Cymru, y DU a’r byd ehangach am flynyddoedd.

BD FACSAria III cell sorter

Ffarmacoleg Feddygol

Mae ein Rhaglen BSc yn annog ac yn datblygu eich cywreinrwydd naturiol ynghylch y ffordd mae meddyginiaethau’n gweithio.

Bydd ein hystod digymar o gyfleoedd clinigol a lleoliadau yn eich helpu i wneud y dewis gorau wrth gyflwyno cais am eich swydd gyntaf fel meddyg iau

Yr Athro Steve Riley Deon Addysg Feddygol