Ewch i’r prif gynnwys

Rhaglen feddygol C21

Dechreuodd C21 fel prosiect i ddiweddaru ein rhaglen MBBCh; ac fel llawer o gyrsiau, esblygodd ein rhaglen dros lawer o flynyddoedd ac roedd yn dda o hyd, ond nid mor dda ag y gwyddwn y gallai fod.

C21 mewn 21 o eiriau....

Cwricwlwm modern gydag addysgu mewn grwpiau bach, cyswllt â chleifion ac arholiadau cynharach i greu meddygon gwell, ar sail tystiolaeth wyddonol.

https://www.youtube.com/watch?v=uwBdqN4uUwc

Beth yw C21?