Ewch i’r prif gynnwys

Rhaglen feddygol C21

Dechreuodd C21 fel prosiect i ddiweddaru ein rhaglen MBBCh; ac fel llawer o gyrsiau, esblygodd ein rhaglen dros lawer o flynyddoedd ac roedd yn dda o hyd, ond nid mor dda ag y gwyddwn y gallai fod.

C21 mewn 21 o eiriau....

Cwricwlwm modern gydag addysgu mewn grwpiau bach, cyswllt â chleifion ac arholiadau cynharach i greu meddygon gwell, ar sail tystiolaeth wyddonol.

https://www.youtube.com/watch?v=uwBdqN4uUwc

Beth yw C21?

Mae tystiolaeth ymchwil gryf yn dangos bod angen ffyrdd newydd o ddysgu ac addysgu ar fyfyrwyr meddygol i fod yn feddygon llwyddiannus. Fel darparwr meddygon sydd newydd gael eu hyfforddi, rydym yn wynebu gofynion newidiol gan y GIG, y llywodraeth a'r CMC, ac mae angen mynd i'r afael â phob un ohonynt. Roedd hyn i gyd yn golygu bod angen i ni newid. Roedd angen gwneud hyn yn dda ac felly dechreuwyd prosiect C21.

Mae ein gwelliannau wedi cynnwys academyddion ac arbenigwyr addysg feddygol a chydweithio â miloedd o fyfyrwyr a chlinigwyr ledled Cymru. Mae prosiect C21, a arweinir gan yr Athro John Bligh, sy'n arbenigwr blaenllaw ym maes diwygio'r cwricwlwm, wedi newid cwricwlwm Caerdydd y tu hwnt i bob amgyffred.

Rydym wedi mynd ati’n bwrpasol i wrando ar adborth myfyrwyr a gweithwyr proffesiynol am yr hyn oedd yn gweithio'n dda, a'r hyn nad oedd yn gweithio cystal, ac mae ein gwelliannau yn seiliedig ar dystiolaeth wrth i ni ddysgu o brofiad ysgolion meddygol blaenllaw o bedwar ban y byd.

Cyflwynwyd y cwrs newydd yn raddol ac mae'r arferion gorau yr ydym yn eu mabwysiadu wedi cael eu cynnwys, mewn llawer o achosion, yn y cwrs traddodiadol. Rydym yn cael adborth ardderchog gan ein myfyrwyr bod pethau'n sicr wedi gwella.

Eisiau gwybod mwy?

Os hoffech wybod mwy am C21, cysylltwch â: