Ewch i’r prif gynnwys

Ôl-raddedig a addysgir

Fideo yn edrych ar Astudiaethau Ôl-raddedig ar draws yr Ysgol.

Gallwch ddatblygu eich gwybodaeth, dwysáu eich dealltwriaeth a chyfoethogi eich sgiliau gyda’n cyrsiau ôl-raddedig a addysgir.

Ni yw un o’r darparwr mwyaf o gyrsiau meddygol ôl-raddedig a addysgir yn y DU. Mae’n rhaglenni ôl-raddedig a addysgir yn tueddu i fod yn hynod alwedigaethol, yn canolbwyntio ar gyfoethogi gyrfa a sail gwybodaeth gweithwyr iechyd proffesiynol parod, a phobl eraill mewn meysydd perthnasol. Eu nod yw rhoi gwell sgiliau academaidd i'n dysgwyr proffesiynol, a rhoi dealltwriaeth iddynt o'r sail dystiolaeth a all lywio ymarferion gwaith.

Rhaglenni

Rydym yn cynnig ystod eang o raglenni ôl-raddedig lefel meistr sy’n addas ar gyfer pob arddull dysgu.  Rydym hefyd yn cynnig cyrsiau dysgu o bell / e-ddysgu a modiwlau annibynnol sy'n galluogi gweithwyr proffesiynol i ennill cymhwyster cydnabyddedig heb amharu ar eu gwaith.

CwrsCymhwysterDull astudio
Uwch-Ymarfer LlawfeddygolMScRhan-amser - dysgu o bell
Arferion sy’n Datblygu ym maes NeonatolegMScRhan-amser - dysgu o bell
Biowybodeg ac Epidemioleg Enetig CymhwysolMScAmser llawn, rhan-amser
Biowybodeg ac Genomeg CymhwysolMScAmser llawn, rhan-amser
Imiwnoleg Glinigol Gymhwysol ac ArbrofolMScAmser llawn
Dermatoleg GlinigolMScAmser llawn
Geriatreg GlinigolMScRhan-amser dysgu o bell
Gofal CritigolMScRhan-amser dysgu o bell
Ymarfer DiabetesMScRhan-amser dysgu o bell
Cwnsela Genetig a GenomigMScRhan-amser dysgu o bell
Meddygaeth Genomeg a Gofal IechydMScRhan-amser dysgu cyfunol
Addysg FeddygolPgCert, MScAmser llawn, rhan-amser, rhan-amser dysgu o bell
Tocsicoleg FeddygolPgCert, PgDip, MScAmser llawn, rhan-amser, rhan-amser dysgu o bell
Rheoli PoenMScRhan-amser dysgu o bell
Meddygaeth Lliniarol ar gyfer Gweithwyr Gofal Iechyd ProffesiynolMScRhan-amser dysgu o bell
Dermatoleg YmarferolPgDip, MScAmser llawn dysgu o bell, rhan-amser dysgu o bell
SeiciatregMScAmser llawn dysgu o bell, rhan-amser dysgu o bell
Iechyd CyhoeddusMPHAmser llawn, rhan-amser

Iacháu Clwyfau a Thrwsio Meinweoedd

MScRhan-amser dysgu o bell