Ewch i’r prif gynnwys

Ôl-raddedig a addysgir

Fideo yn edrych ar Astudiaethau Ôl-raddedig ar draws yr Ysgol.

Gallwch ddatblygu eich gwybodaeth, dwysáu eich dealltwriaeth a chyfoethogi eich sgiliau gyda’n cyrsiau ôl-raddedig a addysgir.

Ni yw un o’r darparwr mwyaf o gyrsiau meddygol ôl-raddedig a addysgir yn y DU. Mae’n rhaglenni ôl-raddedig a addysgir yn tueddu i fod yn hynod alwedigaethol, yn canolbwyntio ar gyfoethogi gyrfa a sail gwybodaeth gweithwyr iechyd proffesiynol parod, a phobl eraill mewn meysydd perthnasol. Eu nod yw rhoi gwell sgiliau academaidd i'n dysgwyr proffesiynol, a rhoi dealltwriaeth iddynt o'r sail dystiolaeth a all lywio ymarferion gwaith.

Rhaglenni

Rydym yn cynnig ystod eang o raglenni ôl-raddedig lefel meistr sy’n addas ar gyfer pob arddull dysgu.  Rydym hefyd yn cynnig cyrsiau dysgu o bell / e-ddysgu a modiwlau annibynnol sy'n galluogi gweithwyr proffesiynol i ennill cymhwyster cydnabyddedig heb amharu ar eu gwaith.

CwrsCymhwysterModd
Uwch-Ymarfer LlawfeddygolMScRhan-amser - Dysgu o bell
Heneiddio, Iechyd a ChlefydauMScAmser llawn, rhan-amser
BiowybodegMScAmser llawn, rhan-amser
Biowybodeg ac Epidemioleg EnetigMScAmser llawn, rhan-amser
Dermatoleg GlinigolMScAmser llawn
Gofal CritigolMScRhan-amser - Dysgu o bell
DiabetesMSc, PgDipRhan-amser - Dysgu o bell
Cwnsela Genetig a GenomigMScRhan-amser - Dysgu o bell
Tocsicoleg FeddygolMSc, PgDip, PgCertAmser llawn - Dygsu o bell, rhan-amser - Dysgu o bell
Meddygaeth NewyddenedigolMSc, PgDipRhan-amser - Dysgu o bell
Iechyd Galwedigaethol (Polisi ac Ymarfer)MScRhan-amser - Dysgu o bell
Rheoli PoenMSc Rhan-amser - Dysgu o bell
Rheoli Poen (Gofal Cychwynnol a Chymunedol)MSc, PgDip,PgCertRhan-amser - Dysgu o bell
Meddygaeth Lliniarol ar gyfer Gweithwyr Gofal Iechyd ProffesiynolMScRhan-amser - Dysgu o bell
Dermatoleg YmarferolMScAmser llawn - Dysgu o bell, rhan-amser - Dysgu o bell
SeiciatregMScRhan-amser - Dysgu o bell
Iechyd CyhoeddusMPHAmser llawn, rhan-amser
TherapiwtegMSc, PgDip, PgCertAmser llawn - Dysgu o bell, rhan-amser - Dysgu o bell
Iacháu Clwyfau a Thrwsio MeinweoeddMScRhan-amser - Dysgu o bell