Ewch i’r prif gynnwys

Surgam 2024

Croeso i Surgam, ein digwyddiad blynyddol i gydnabod cyflawniadau myfyrwyr a staff C4ME.

Mae Surgam ("fe ddyrchafaf" yn Lladin) yn ddathliad blynyddol o ragoriaeth ar draws myfyrwyr, staff a phartneriaid gofal iechyd yn yr Ysgol Meddygaeth. Mae Surgam bob amser yn llawn egni cadarnhaol ond roedd y digwyddiad eleni gyda'r gorau, gan arddangos proffesiynoldeb, rhagoriaeth academaidd a safonau uchel sy'n rhan annatod o gymuned ein Hysgol.

Llongyfarchiadau i'n holl enillwyr gwobrau, yn ogystal ag i bawb sy'n eu cefnogi. Diolch i bawb a ymunodd â ni yn Surgam 2024, a hefyd i'n siaradwyr gwych, perfformwyr dawnus a’r myfyrwyr diddanus oedd yn ein harwain.

Lluniau digwyddiadau

Gwobrau

Tystysgrifau teilyngdod a chydnabyddiaeth

Llawlyfr Surgam

Llawlyfr Surgam 2024

Dathlu Rhagoriaeth yn yr Ysgol Meddygaeth.

Orielau llun