Ewch i’r prif gynnwys

Surgam 2021

Surgam 2021

Cyflwyniad a chroeso

Cyflwyniad i Surgam 2021 - Yr Athro Steve Riley

Croeso i Surgam 2021 - Yr Athro Helen Sweetland

Teyrngedau

C21 Yn Ymateb i'r Her - Yr Athro Rhian Goodfellow

C21 Gogledd Cymru Yn Ymateb i'r Her - Dr Ffion Williams

Myfyrwyr Ymsang a Staff yn Ymateb i Her COVID-19 - Dr Hollie Thomas

Ffarmacoleg Feddygol - Da Iawn, Bawb - Yr Athro Derek Lang

Ôl-raddedig a Addysgir Yn Ymateb i'r Her - Yr Athro Ann Taylor

Cyflwyniadau a darlithoedd

MedSoc: Cymdeithasau a'r Pandemig - Taylor Youngsmith

Bangor MedSoc: Ymdopi â COVID - Firas Hamdan

ACMA Yn Ymateb i Her Pandemig COVID-19

Myfyrwyr CARER (Aberystwyth a Bangor) - Ein Profiad yn ystod y Cyfnod Clo

Addysg Feddygol IBSc - Sut y bu o gymorth yn ystod y Pandemig - Krishnar Parmar

Ffarmacoleg Feddygol a Heriau COVID-19 - Emily Forrest

Fy Mhrofiad Unigryw o Flwyddyn 5 - Dr Thomas Grother

Fy Astudiaeth Ôl-raddedig: sut y gwnaeth fy helpu i ymateb i heriau COVID-19

Siaradwr gwadd - Yr Athro Ian Weeks OBE, Dirprwy Is-Ganghellor, Coleg y Gwyddorau Biofeddygol a Bywyd

Prosiect Gwirfoddoli - Dr Sarju Patel, Dr Liz Forty, Harriet Middleton, Dr Huw Williams, Chloé Scott, Caitlin Atkins, Sophie Simmonds, Yr Athro Rhian Goodfellow

Llawlyfr Surgam

Llawlyfr Surgam 2021

Dathlu Rhagoriaeth yn yr Ysgol Meddygaeth.