Ewch i’r prif gynnwys

Cyfleoedd iaith Gymraeg

Mae medru’r Gymraeg yn gallu bod yn ddefnyddiol dros ben yn ystod eich hyfforddiant ac wrth ddechrau gyrfa ym maes gofal iechyd yng Nghymru.

Rydyn ni wedi ymrwymo i helpu ddatblygu eich sgiliau Cymraeg yn academaidd ac hefyd mewn lleoliadau clinigol a sefyllfaoedd proffesiynol. Yn ystod y flwyddyn academaidd 2017/2018 bydd modd i chi:

  • weithio gyda thiwtoriaid Cymraeg eu hiaith a thiwtoriaid iaith Gymraeg
  • gweithio gyda mentoriaid Cymraeg eu hiaith yn ystod rhai o’ch lleoliadau (lle bo’n bosib)
  • gweithio gyda myfyrwyr Cymraeg eu hiaith ar aseiniadau grŵp (lle bo’n bosib)
  • sefyll arholiadau ac asesiadau ysgrifenedig yn Gymraeg.

Pa un a ydych chi’n siarad Cymraeg neu’n awyddus i ddysgu, gallwn gynorthwyo datblygiad eich sgiliau iaith Gymraeg er mwyn sicrhau eich bod yn hyderus i’w defnyddio yn broffesiynol.

Darllenwch am weithgareddau a chyfleoedd Cymraeg gyda'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Mae grant ar gael hefyd drwy Gynllun Ysgoloriaethau'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol i fyfyrwyr sy’n cwblhau traean o’u cwrs drwy gyfrwng y Gymraeg.

Rhagor o wybodaeth

Dysgwch mwy am waith ein Rheolwr Datblygu'r Iaith Gymraeg a'n Darlithydd cyfrwng Cymraeg ar wefan Cangen Caerdydd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Cysylltwch â thîm y Gymraeg am fanylion y cymorth Cymraeg a dwyieithog sydd ar gael ymhob rhaglen.

Tîm iaith Gymraeg Meddygaeth