Ewch i’r prif gynnwys

Ysgoloriaethau'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Mae mathau gwahanol o ysgoloriaethau ar gael gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol ar gyfer myfyrwyr sy'n dymuno astudio trwy gyfrwng y Gymraeg.

Prif ysgoloriaethau

Gwenllian o Brifysgol Caerdydd yn siarad am y Brif Ysgoloriaeth

Faint: £3,000 dros dair blynedd.

Pwy sy’n gymwys: Myfyrwyr sy’n astudio o leiaf 66% o’r cwrs, h.y. 80 credyd y flwyddyn, drwy gyfrwng y Gymraeg.

Sawl ysgoloriaeth sydd ar gael: Hyd at 35 y flwyddyn.

Dyddiadau cau a rhagor o wybodaeth am y Prif Ysgoloriaeth, dyddiadau cau a'r ffurflen gais.

Ysgoloriaethau cymhelliant

Faint: £500 y flwyddyn

Pwy sy'n gymwys: Myfyrwyr sy’n bwriadu astudio o leiaf 33% (neu 40 credyd y flwyddyn) o bwnc yr ysgoloriaeth drwy gyfrwng y Gymraeg

Sawl ysgoloriaeth sydd ar gael: Mae o leiaf 150 o Ysgoloriaethau Cymhelliant ar gael.

Cyrsiau: Rhaid defnyddio Chwiliwr Cyrsiau’r Coleg Cymraeg er mwyn gwirio pa gyrsiau sy'n gymwys ar gyfer yr Ysgoloriaeth Cymhelliant.

Rhagor o wybodaeth am Ysgoloriaeth Cymhelliant, dyddiadau cau a'r ffurflen gais.