Ewch i’r prif gynnwys

Ysgoloriaethau

Mae gennym nifer o ysgoloriaethau a gwobrau ar gael i fyfyrwyr israddedig.

Cyflwynir nifer o wobrau i fyfyrwyr rhagorol naill ai yn ystod neu ar ddiwedd eu cyfnod astudio, ond mae'r ysgoloriaethau a rhestrwyd ar y dudalen hon ar gael fel ysgoloriaethau mynediad. Nid oes angen i fyfyrwyr wneud cais ar gyfer yr ysgoloriaethau mynediad hyn. Byddwch yn cael eich ystyried yn awtomatig wrth wneud cais drwy UCAS.

Ysgoloriaethau'r Brifysgol

Mae'r Brifysgol yn cynnig nifer o ysgoloriaethau i fyfyrwyr israddedig (yn rhai Cartref/UE a Rhyngwladol). Gallwch weld manylion y rhain ar dudalennau ysgoloriaethau a Rhyngwladol y Brifysgol.

Ysgoloriaethau'r Ysgol Cerddoriaeth

Ysgoloriaethau Offerynnol Morfydd Owen ac Ysgoloriaethau Lleisiol David Lloyd

Mae ysgoloriaethau o £400 (sy'n [para am flwyddyn) ar gael i fyfyrwyr cartref/UE sy'n gwneud cais am BMus neu BA anrhydedd sengl sy'n fyfyrwyr neu berfformwyr teilwng. Ystyrir myfyrwyr yn awtomatig yn ystod eu clyweliadau. Anogir myfyrwyr i ddefnyddio eu hysgoloriaethau i brynu gwersi ymarferol ychwanegol. Bydd yr ysgoloriaethau'n cael eu talu ar ffurf siec yn ystod y semester cyntaf, ac nid ydynt yn amodol ar brawf modd.

Dylech fod yn ymwybodol am yr amodau canlynol:

  • Rhaid i chi fodloni pob amod eich cynnig
  • Rhaid i chi ddewis Prifysgol Caerdydd fel eich dewis cadarn erbyn 31 Gorffennaf 2019

Mae'r ysgoloriaethau hyn ar gyfer myfyrwyr sy'n dechrau ym mis Medi 2019. Bydd myfyrwyr sy'n gohirio eu cynnig yn gymwys am unrhyw gynlluniau ysgoloriaeth sydd ar gael ar gyfer eu blwyddyn dechrau.

Ysgoloriaethau Corawl

Mae Eglwys Gadeiriol Llandâf yn cynnig Ysgoloriaethau Corael (alto, tenor a bas gwryw). Am fwy o fanylion, cysylltwch yr Organydd a Meistr y Côr:

1 St Mary’s
The Cathedral Green
Llandâf
Caerdydd
CF5 2EB

Ffôn: +44 (0)29 2057 5218