Ewch i’r prif gynnwys

Ysgoloriaethau i astudio trwy gyfrwng y Gymraeg

Dyma'r ysgoloriaethau sydd ar gael i chi astudio drwy gyfrwng y Gymraeg ym Mhrifysgol Caerdydd.

Ysgoloriaeth Betty Campbell

Swm: hyd at £1,000

Mae’r ysgoloriaeth yn agored i bob myfyriwr sy’n astudio 20 credyd neu ragor drwy gyfrwng y Gymraeg.

Mae croeso i bob myfyriwr wneud cais ac rydym yn annog yn arbennig geisiadau gan fyfyrwyr sydd â’r nodweddion canlynol:

  • Pobl Ddu, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig
  • o gefndir incwm isel
  • cyntaf yn y teulu i siarad ac ysgrifennu Cymraeg yn rhugl

Mwy o wybodaeth am yr Ysgoloriaeth Betty Campbell.

Ysgoloriaethau'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Gallwch wneud cais am ysgoloriaethau'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol pan fyddwch yn ymuno â'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Prif Ysgoloriaeth

Swm: £3,000 dros 3 blynedd

Cewch wneud cais os ydych yn astudio o leiaf 66% o'ch cwrs (80 credyd) bob blwyddyn trwy gyfrwng y Gymraeg.

Ysgoloriaeth Cymhelliant

Swm: £1,500 dros 3 blynedd (£500 y flwyddyn)

Cewch wneud cais os ydych yn astudio o leiaf 33% o'ch cwrs (80 credyd) bob blwyddyn trwy gyfrwng y Gymraeg.

Ysgoloriaeth Meddygaeth

Swm: £2,500 dros 5 mlynedd (£500 y flwyddyn)

Cewch wneud cais os ydych yn:

  • bwriadu ymgeisio am gyrsiau Meddygaeth mewn prifysgol yng Nghymru
  • astudio o leiaf 33% o'ch cwrs (neu 40 credyd y flwyddyn) drwy gyfrwng y Gymraeg

Ewch i wefan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol i ymuno, gweld y dyddiadau cau ar gyfer pob ysgoloriaeth a dysgu sut i ymgeisio.

Rhagor am astudio'n Gymraeg

2015 Creative Minds Scholarship winners

Astudio yn y Gymraeg

Bydd astudio yn y Gymraeg yn ehangu eich gorwelion gyrfaol ac astudio tra hefyd yn eich cyflwyno i fyd newydd yn y brifysgol a thu hwnt

Tiwtor yn Ysgol y Gymraeg

Cyrsiau cyfrwng Cymraeg

Mae gennym hyd at 80 o gyrsiau mewn 12 maes sydd ar gael yn rhannol neu'n gyfan gwbl yn y Gymraeg

Llysgenhadon

Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Mae cangen Caerdydd Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn gyfrifol am ddatblygu hyfforddiant a chyfleoedd astudio cyfrwng Cymraeg yn y brifysgol.