Ewch i’r prif gynnwys

Ysgoloriaethau i astudio trwy gyfrwng y Gymraeg

Dyma'r ysgoloriaethau sydd ar gael i chi astudio drwy gyfrwng y Gymraeg ym Mhrifysgol Caerdydd.

Ysgoloriaeth Betty Campbell

Mae'r cyfnod ymgeisio ar gyfer eleni wedi cau

Swm: hyd at £1,000

Mae’r ysgoloriaeth yn agored i bob myfyriwr sy’n astudio 20 credyd neu ragor drwy gyfrwng y Gymraeg.

Mae croeso i bob myfyriwr wneud cais ac rydym yn annog yn arbennig geisiadau gan y myfyrwyr canlynol:

  • Du, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig
  • o gefndir incwm isel
  • cyntaf yn y teulu i siarad ac ysgrifennu Cymraeg yn rhugl

Mwy o wybodaeth am Ysgoloriaeth Betty Campbell.

Ysgoloriaethau'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Gallwch wneud cais am ysgoloriaethau'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol pan fyddwch yn ymuno â'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Ar wefan Coleg Cymraeg Cenedlaethol, gellir dod o hyd i beth wmbredd o wybodaeth gan gynnwys manylion ar sut i ymuno, y dyddiadau cau ar gyfer pob ysgoloriaeth a chanllawiau ar sut i ymgeisio.

Prif Ysgoloriaeth

Mae'r cyfnod ymgeisio ar gyfer eleni wedi cau

Swm: £3,000 dros 3 blynedd

Gallwch ymgeisio os ydych yn astudio o leiaf 66% o'ch cwrs (80 credyd) bob blwyddyn trwy gyfrwng y Gymraeg.

Ysgoloriaeth Cymhelliant

Mae'r cyfnod ymgeisio ar gyfer eleni wedi cau

Swm: £1,500 dros 3 blynedd (£500 y flwyddyn)

Gallwch ymgeisio os ydych yn astudio o leiaf 33% o'ch cwrs (80 credyd) bob blwyddyn trwy gyfrwng y Gymraeg.

Ysgoloriaeth Meddygaeth

Mae'r dyddiad cau bellach wedi bod ar gyfer ceisiadau 2024

Swm: £2,500 dros 5 mlynedd (£500 y flwyddyn)

Gallwch ymgeisio os ydych yn:

  • bwriadu ymgeisio am gyrsiau Meddygaeth mewn prifysgol yng Nghymru
  • astudio o leiaf 33% o'ch cwrs (neu 40 credyd y flwyddyn) drwy gyfrwng y Gymraeg

Ewch i wefan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol i ymuno, dod o hyd i ddyddiadau cau ar gyfer pob ysgoloriaeth ac ymgeisio.

Ysgoloriaeth Astudio'n Gymraeg Prifysgol Caerdydd

Mae'r cyfnod ymgeisio ar gyfer eleni wedi cau

Swm: hyd at £500 y flwyddyn

Mae ysgoloriaeth ar gael gan y brifysgol os ydych yn dewis astudio drwy gyfrwng y Gymraeg.

Am bob 20 credyd rydych chi'n eu hastudio yn Gymraeg bob blwyddyn, byddwch yn derbyn £250, ac am bob 40 credyd rydych chi'n eu hastudio yn Gymraeg bob blwyddyn, byddwch yn derbyn £500. Y mwyaf y gallech ei gael yw £500.

I wneud cais am yr ysgoloriaeth hon, cwblhewch y ffurflen gais Astudio yn Gymraeg a'i hanfon at Swyddog Cangen y Coleg Cymraeg Cenedlaethol y brifysgol, Elliw Iwan.

Nodyn: Os ydych eisoes yn derbyn Ysgoloriaeth Cymhelliant y Coleg Cymraeg, Prif Ysgoloriaeth y Coleg Cymraeg, neu Ysgoloriaeth Meddygaeth/Meddygon Yfory, nid ydych yn gymwys i wneud cais am Ysgoloriaeth Astudio'n Gymraeg y brifysgol

Rhagor am astudio'n Gymraeg

2015 Creative Minds Scholarship winners

Astudio yn y Gymraeg

Bydd astudio yn y Gymraeg yn ehangu eich gorwelion gyrfaol ac astudio tra hefyd yn eich cyflwyno i fyd newydd yn y brifysgol a thu hwnt

Tiwtor yn Ysgol y Gymraeg

Cyrsiau cyfrwng Cymraeg

Mae gennym hyd at 80 o gyrsiau mewn 12 maes sydd ar gael yn rhannol neu'n gyfan gwbl yn y Gymraeg

Llysgenhadon

Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Mae cangen Caerdydd Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn gyfrifol am ddatblygu hyfforddiant a chyfleoedd astudio cyfrwng Cymraeg yn y brifysgol.