Ewch i’r prif gynnwys

Ysgoloriaethau

Ysgoloriaethau Meddyliau Creadigol

Mae dwy ysgoloriaeth israddedig, gwerth £1,000 yr un, ar gael i fyfyrwyr sydd am astudio'r Gymraeg gyda ni.

Gofynnir i ymgeiswyr lunio cais sydd yn mynegi eu diddordeb yn y Gymraeg.

Gellir anfon y cais atom ar unrhyw ffurf – a bydd creadigrwydd y cais yn cael ei ystyried hefyd. Dyma rai syniadau ynglŷn â sut i gyflwyno'ch cais: fideo, podlediad, poster, cân, cyflwyniad, darn ysgrifenedig, cerdd... unrhyw beth. Byddwch mor greadigol â phosibl!

Dyddiad cau ceisiadau: 1 Mawrth 2022.

Bwrsariaethau Prifysgol Caerdydd

Mae Bwrsariaethau Prifysgol Caerdydd ar gael i fyfyrwyr israddedig llawn-amser sy'n dod o gartrefi is eu hincwm a fydd yn cychwyn ar eu hastudiaethau israddedig ym mis Medi. Mae gwerth y Bwrsariaethau yn amrywio o £300 i £1,000 y flwyddyn. Am ragor o fanylion ewch i safle bwrsariaethau israddedig Prifysgol Caerdydd.

Ysgoloriaethau y Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Mae'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn cynnig 150 o ysgoloriaethau i fyfyrwyr israddedig a fydd yn astudio drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae'r ysgoloriaethau hyn werth £3,000 dros dair blynedd ac maent ar gael i fyfyrwyr cyfrwng Cymraeg.

Mae ysgoloriaeth wedi ei chlustnodi ar gyfer myfyrwyr a fydd yn dod i astudio'r Gymraeg (gradd sengl) yma yng Nghaerdydd. Dyfernir yr ysgoloriaeth ar sail ffurflen gais y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Cewch fanylion ar wefan y Coleg Cymraeg.

Cadi Thomas

Cadi Thomas

Rheolwr Academaidd

Siarad Cymraeg
Email
thomascr9@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 0637