Ewch i’r prif gynnwys

Ysgoloriaethau

Ysgoloriaethau Meddyliau Creadigol

Tair ysgoloriaeth israddedig, gwerth £1,000 yr un, ar gael i fyfyrwyr sydd am astudio'r Gymraeg gyda ni.

Gofynnir i ymgeiswyr lunio cais sydd yn mynegi eu diddordeb yn y Gymraeg ac yn ateb y cwestiynau canlynol:

  • Pam ydych chi am astudio’r Gymraeg yng Nghaerdydd?
  • Beth sy’n eich gwneud chi’n arbennig?
  • Pam y dylai Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd eich derbyn chi?

Gellir anfon y cais atom ar unrhyw ffurf – a bydd creadigrwydd y cais yn cael ei ystyried hefyd. Dyma rai syniadau ynglŷn â sut i gyflwyno'ch cais: fideo, podlediad, poster, cân, cyflwyniad, darn ysgrifenedig, cerdd... unrhyw beth. Byddwch mor greadigol â phosibl!

Dyddiad cau ceisiadau: 1 Mawrth 2024.

Bwrsariaethau Prifysgol Caerdydd

Mae Bwrsariaethau Prifysgol Caerdydd ar gael i fyfyrwyr israddedig llawn-amser sy'n dod o gartrefi is eu hincwm a fydd yn cychwyn ar eu hastudiaethau israddedig ym mis Medi. Am ragor o fanylion ewch i safle bwrsariaethau israddedig Prifysgol Caerdydd.

Ysgoloriaethau y Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Mae'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn cynnig nifer o ysgoloriaethau i fyfyrwyr israddedig a fydd yn astudio drwy gyfrwng y Gymraeg.

Mae ysgoloriaeth wedi ei chlustnodi ar gyfer myfyrwyr a fydd yn dod i astudio'r Gymraeg (gradd sengl) yma yng Nghaerdydd. Dyfernir yr ysgoloriaeth ar sail ffurflen gais y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Cewch fanylion ar wefan y Coleg Cymraeg.

Cadi Thomas

Cadi Thomas

Rheolwr Academaidd

Siarad Cymraeg
Email
thomascr9@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 0637