Ewch i’r prif gynnwys

New Publication: ‘Environmental Thought: A Short History’ by Cardiff Professor

25 Awst 2021

Robin Attfield

Mae'r cyhoeddiad diweddaraf gan yr Athro Robin Attfield, athro emeritws yn Sefydliad Ymchwil Lleoedd Cynaliadwy Caerdydd (PLACE), yn tywys darllenwyr ar daith ymchwiliol i ddatblygiad meddwl amgylcheddol ar hyd y canrifoedd.

Yn flaenorol, mae'r Athro Attfield wedi ysgrifennu a chyfrannu at lawer o gyhoeddiadau ar bynciau moeseg ac astudiaethau amgylcheddol, ond eglurodd mai pwrpas Meddylfryd Amgylcheddol oedd canolbwyntio'n benodol ar gyfnod gwaith Charles Darwin ymlaen. Mynegodd Attfield ddiolchgarwch tuag at PLACE am “ddarparu’r swyddfa yr ysgrifennwyd y llyfr hwn ynddi” a chefnogaeth dechnegol a “achubodd yr awdur rhag anobaith llwyr yn fwy nag yn achlysurol.”

Mae'r hanes byr yn mynd i'r afael â disgwrs sy'n ymwneud â “dadl America” a syniadau ar darddiad gwyddoniaeth ecoleg; hefyd yn ymchwilio i wreiddiau amgylcheddaeth a ffigurau allweddol symudiadau'r 1960au a'r 70au fel Aldo Leopold a Rachel Carson.

Disgrifiodd Attfield ymchwilio a chynhyrchu’r adran am athroniaeth amgylcheddol fel “tir cyfarwydd” iddo’i hun, sy’n rhagflaenu archwiliad o’r eco-ddiwinyddion, eco-ffeministiaid, biolegwyr cymdeithasol a’u gwrthwynebwyr.

Mae'r meddyliau a'r myfyrdodau olaf am argyfwng hinsoddol a bioamrywiaeth y cyfnod presennol yn golygu bod yr hanes byr hwn yn waith canolog i fyfyrwyr ac ysgolheigion sy'n ceisio cyflwyniad i'r dadleuon mawr yn athroniaeth amgylcheddol heddiw.

I ddarganfod mwy am Environmental Thought, cliciwch yma.