Ewch i’r prif gynnwys

Llenyddiaeth Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol (BA)

 • Côd UCAS: QW11
 • Derbyniad nesaf: Medi 2022
 • Hyd: 3 blwyddyn
 • Modd (astudio): Amser llawn

Blwyddyn Mynediad

Pam astudio’r cwrs hwn

English Literature at Cardiff University

Our BA English Literature and Creative Writing programme allows you to study all periods of literature in English, from the Anglo-Saxon period to the twenty-first century, together with training in Creative Writing. We cover all genres, from contemporary and historical fiction to poetry, drama, film and music.

The Creative Writing element of the programme provides you with the opportunity to progress from introductory modules on reading and writing creatively to specialised work within specific forms and genres such as fiction, poetry, creative non-fiction and scriptwriting, culminating in the production of an extended collection of creative work.

Throughout the programme you will be encouraged to stretch yourself intellectually and imaginatively by exploring literature as both a practitioner and a critic. Our approach will help you develop an understanding of the creative process, as well as enhancing your knowledge of genre, literary history, and the varied and dynamic academic field which is English Literature.

You will focus on becoming a careful, attentive, and informed reader and writer, sensitive to the nuances of language and style and able to produce polished and sophisticated creative work, as well as to articulate your responses to texts in writing which is precise, stylish, and effective. 

You join a friendly and supportive environment with an international reputation for both teaching and research. Our talented Creative Writing team regularly scoop national and international awards, and collectively share experience in theatre, television and film. Our public platforms Cardiff BookTalk and Cardiff Poetry Experiment are popular and hugely engaging.

Nodweddion nodedig

 • Emphasis on combining the critical study of literary texts with the practice of writing creatively.
 • The ability to tailor module options towards your own creative interests.
 • Opportunities to take advantage of the creative aspects of our Engagement Platforms - Cardiff BookTalk, Cardiff Poetry Experiment, Fiction Fiesta.
 • MA guest reader performances that are an established part of the creative-critical environment in the School.
 • The opportunity to participate in a lively and thriving literary community and learn from a wide array of practitioners of contemporary literature.

Maes pwnc: Saesneg iaith a llenyddiaeth

Gofynion mynediad

ABB-BBB. Rhaid cynnwys Ysgrifennu Creadigol, Iaith a Llenyddiaeth Saesneg, neu Lenyddiaeth Saesneg.

Cymhwyster Prosiect Estynedig/Rhynglwadol: Fel arfer, bydd ymgeiswyr sydd wedi ennill gradd A yn y Cymhwyster Prosiect Estynedig/Rhyngwladol yn cael cynnig un radd yn is na'r cynnig safonol ar gyfer Safon Uwch. Sylwer bod yn rhaid bodloni unrhyw ofynion sy'n benodol i'r pwnc o hyd.

Derbynnir Tystysgrif Her Sgiliau Bagloriaeth Cymru Uwch yn lle un pwnc Safon Uwch (ar y graddau a restrir uchod) ac eithrio unrhyw bynciau penodol.

32-31 yn gyffredinol neu 665 mewn 3 phwnc HL. Rhaid cynnwys gradd 6 mewn HL Iaith a Llenyddiaeth Saesneg, Llenyddiaeth Saesneg, neu Lenyddiaeth a Pherfformiad Saesneg.

DD-DM mewn Diploma BTEC mewn pynciau Dyniaethau a Gwyddor Gymdeithasol, a gradd B mewn Ysgrifennu Creadigol Safon Uwch, Iaith a Llenyddiaeth Saesneg, neu Lenyddiaeth Saesneg.

Bydd yr Ysgol Academaidd yn ystyried derbyn Lefelau T ar gyfer y rhaglen hon fesul achos. Rhoddir ystyriaeth i'r radd / pwnc Lefel T a'r graddau/pynciau a gyflawnir ar lefel TGAU/Lefel 2.

Gallai cymwysterau eraill o'r DU gael eu derbyn, yn aml yn lle cymwysterau Safon Uwch, ond rhaid i ofynion pwnc gael eu bodloni. Os ydych chi'n cynnig cymwysterau na chyflawnir yn y DU, dylai ein harweiniad i gymwysterau cyfatebol eich galluogi i gyfrifo pa fath o gynnig rydych chi'n debygol o'i gael.

Cofiwch mai arweiniad cyffredinol yw hwn ac efallai bydd y gofynion mynediad ar gyfer rhai rhaglenni yn fanylach neu'n fwy penodol. Caiff hyn ei adlewyrchu yn y cynnig a gewch.

GCSE

Gradd C neu radd 4 mewn TGAU Iaith Saesneg.

IELTS (academic)

O leiaf 6.5 yn gyffredinol gydag o leiaf 5.5 ym mhob is-sgil.

TOEFL iBT

O leiaf 90 ar y cyfan gyda sgôr o 17 o leiaf ar gyfer ysgrifennu, 17 ar gyfer gwrando, 18 ar gyfer darllen a 20 ar gyfer siarad.

PTE Academic

O leiaf 62 ar y cyfan gydag o leiaf 59 yn yr holl sgiliau cyfathrebu.

Trinity ISE II/III

II: dau Ragoriaeth a dau Deilyngdod o leiaf.
III: o leiaf Llwyddo ym mhob cydran.

Cymwysterau eraill a dderbynnir

Os ydych yn ymgeisydd tramor ac nid Saesneg yw eich iaith gyntaf, ewch i'n tudalen am ofynion Iaith Saesneg i gael rhagor o wybodaeth am ba gymwysterau y byddwn yn eu derbyn.

Mae'n rhaid eich bod chi wedi bod yn gweithio tuag at:

- Iaith Saesneg neu Gymraeg ar radd TGAU gradd C / 4 neu gyfwerth (fel Safon Uwch). Os oes angen fisa Myfyriwr arnoch, rhaid i chi sicrhau bod eich cymhwyster iaith yn cydymffurfio â gofynion UKVI.Nid ydym yn derbyn Meddwl yn Feirniadol, Astudiaethau Cyffredinol, Astudiaethau Dinasyddiaeth na phynciau cyfatebol tebyg eraill.

Byddwn yn derbyn cyfuniad o bynciau BTEC, Safon Uwch a chymwysterau eraill, yn amodol ar ofynion gradd a phwnc penodol y cwrs. 

Nid yw'n ofynnol i chi gwblhau gwiriad DBS (Gwasanaeth Gwahardd Datgelu) na darparu Tystysgrif Ymddygiad Da i astudio'r cwrs hwn. Os ydych chi'n destun unrhyw amod trwydded neu gyfyngiad monitro ar hyn o bryd a allai effeithio ar eich gallu i gwblhau'ch astudiaethau yn llwyddiannus, bydd gofyn i chi ddatgelu'ch cofnod troseddol. Mae'r amodau'n cynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i:

 • mynediad at gyfrifiaduron neu ddyfeisiau sy'n gallu storio delweddau
 • defnyddio offer / dyfeisiau rhyngrwyd a chyfathrebu
 • cyrffyw
 • rhyddid i symud
 • cyswllt â phobl sy'n gysylltiedig â Phrifysgol Caerdydd.

Cewch ragor o wybdoaeth am y broses ymgeisio yn ein polisïau derbyn myfyrwyr.

Ffioedd dysgu

Myfyrwyr o'r DU

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £9,000 Dim
Blwyddyn dau £9,000 Dim
Blwyddyn tri £9,000 Dim

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU, bydd eich ffioedd dysgu yn unol â'r ffioedd a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Myfyrwyr o weddill y byd (rhyngwladol)

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £19,200 Dim
Blwyddyn dau £19,200 Dim
Blwyddyn tri £19,200 Dim

Gwybodaeth am ein ffioedd dysgu

Cymorth ariannol

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

Llety

Mae gennym amrywiaeth o breswylfeydd sydd yn gweddu i anghenion a phoced yr unigolyn. Cewch wybod rhagor ar ein tudalennau llety.

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Strwythur y cwrs

This is a full-time undergraduate degree that takes three years to complete. You will study modules worth a total of 360 credits split evenly over the three years.

You must pass each academic year before proceeding to the next stage of your studies.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2022/23. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2022

Blwyddyn un

Year one is a foundation year, designed to equip you with the skills and practice for advanced study and to give you an overview that will enable you to make informed choices from the modules available in years two and three while laying down the foundations of your engagement with Creative Writing.

You will take three core modules and three optional modules. These will provide you with a solid base for the next two years of your degree by offering the opportunity to develop your critical and creative skills through reading, analysing and producing imaginative work across a wide array of different genres.

Blwyddyn dau

In year two you select from a range of period-, genre- or theme-based modules in which you will build on the foundation year, reading a selection of texts in their historical and cultural contexts.

You also continue your studies of Creative Writing within a variety of forms and genres, including fiction, poetry and scriptwriting.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Style and GenreSE141620 credydau
Medieval Arthurian LiteratureSE229520 credydau
Modernist FictionsSE244520 credydau
Children's Literature: Form and FunctionSE244720 credydau
Introduction to Romantic PoetrySE245020 credydau
African-American LiteratureSE245120 credydau
Imaginary Journeys: More to HuxleySE245720 credydau
Modernism and the CitySE246320 credydau
Gothic Fiction: The Romantic AgeSE246820 credydau
Dickens in Many MediaSE247220 credydau
Creative Writing: Experiments in FictionSE248420 credydau
Creative Writing: MicrofictionSE248620 credydau
Creative Writing: Poetry lSE248720 credydau
Creative Writing: Playwriting - Stage and RadioSE248820 credydau
Creative Writing: ScreenwritingSE248920 credydau
Creative Writing: Poetry IISE249020 credydau
Creative Writing: The Short StorySE249120 credydau
Object Women in Literature and FilmSE249420 credydau
Renaissance Poetry, Prose and Drama: The Principal Genres, Issues and AuthorsSE249720 credydau
Creative Writing: Stories from the Real World -- NarrativeSE249920 credydau
Second-generation Romantic PoetsSE258220 credydau
Gothic Fiction: The VictoriansSE258920 credydau
Scandal and Outrage: Controversial Literature of the Twentieth and Twenty-First CenturiesSE261320 credydau
Contemporary British FictionsSE261920 credydau
Philosophy and LiteratureSE262320 credydau
Victorian Realism(s)SE262620 credydau
Shakespeare’s WorldsSE263220 credydau
International Study Abroad (60 credits) SpringSE625260 credydau

Blwyddyn tri

In your final year you will choose from a range of more specialised modules, allowing you to pursue interests developed in the previous two years. You will engage with current issues in research and scholarship, enabling you further to develop analytical and presentation skills that employers will value, as well as equipping you for postgraduate study.

You also undertake a portfolio dissertation in Creative Writing that complements your work in the English Literature modules and allows you to produce an extended piece of writing in a specialist genre. The dissertation also allows you to develop research and project management skills.

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

You will be taught through a combination of lectures and seminars, with all modules including seminar or small-group teaching. In Creative Writing the small-group teaching takes the form of workshops based on peer review of student writing.

Teaching stresses the importance of the way texts interact with their contexts, and each module is designed to encourage you to focus on a number of specific texts and to prepare carefully a considered answer to specific topics dealt with in the module, while the workshops in Creative Writing ask you to engage with the critical creative process through evaluative discussion of peer writing.

Learning activities will vary from module to module as appropriate, but may include such activities as: interactive lectures, seminar discussions of prepared texts/topics, student individual or group presentations, small-group work within seminars, peer review in workshops, translation classes, formative writing exercises, journal entries, and film viewings.

You are expected to do the reading and other relevant preparation to enable you to participate fully in these activities. You are encouraged to explore the resources of the library as appropriate. For the workshops, peer work is previously circulated and you are expected to bring prepared comments as part of the exchange of ideas informing the sessions.

Sut y caf fy nghefnogi?

You will be assigned a personal tutor and will meet him/her for regular academic progress meetings (one per semester). There is a form to fill in before each Academic Progress meeting which is designed to help you reflect on the written feedback and the reasons for the marks you have received from the previous round of assessment. You will discuss this feedback and your reflections on it with your personal tutor.

In addition, all staff have weekly office hours during teaching weeks and you may make appointments to see your personal tutor or module leaders on a one-to-one basis about any issues. Staff may also be contacted by email.

Key information for each module will be available on our Virtual Learning Environment, Learning Central, together with appropriate additional learning resources, such as lecture notes and slides.

The University offers a range of services including the Careers Service, the Counselling Service, the Disability and Dyslexia Service, the Student Support Service, and excellent libraries and resource centres.

Feedback

Written feedback is provided on both formative and summative assessment and you are encouraged to discuss your ideas with module tutors in seminars and, where appropriate, on a one-to-one basis in office hours.

Your achievement and progress are also discussed in regular progress meetings with personal tutors.

 

Pa sgiliau bydda i’n eu hymarfer a’u datblygu?

Knowledge and understanding

 • Awareness of different literary periods, movements and genres and of the variety of English literature.
 • Understanding of the importance of historical and cultural contexts.
 • Ability to sustain a critical argument that is responsive to the workings of language and literary styles.
 • Awareness of the bibliographic conventions of the discipline and their role in communicating information.
 • Knowledge of the critical issues and/or debates surrounding or raised by texts.
 • Understanding of the shaping effects of historical and cultural circumstances on the production and meaning of texts.
 • Knowledge of appropriate critical vocabulary and terminology.
 • An awareness of editorial approaches and processes.
 • Understanding, through reading and your own practice, of the key elements of different forms of writing.
 • Ability to produce original literary work in a variety of forms and genres.
 • An awareness of tone, register, structure, genre and audience in your own writing.

Intellectual skills

 • Ability to handle complex ideas with clarity.
 • Ability to analyse and interpret material drawn from a diversity of literary periods.
 • Ability to apply high level critical skills of close analysis to literary texts.
 • Ability to select and organise material purposefully and cogently.
 • Ability to use the views of others in the development and enhancement of practice; formulate considered practical responses to the critical judgements of others, while developing a generous yet rigorous critical scrutiny in peer review and workshop activities.

Professional Practical Skills

 • Advanced communication skills (written and oral).
 • Ability to give an efficient critical evaluation of documents in various styles.
 • Ability to give oral and written feedback on others’ work.
 • Ability to access, use and evaluate electronic data.
 • Ability to interact effectively with others, in team or group work situations.

Transferable skills

 • Ability to handle complex ideas with clarity.
 • Ability to select and organise material purposefully and cogently.
 • Plan, organize, and deliver work to a deadline.
 • Initiate and take responsibility for independent projects.
 • Respond creatively and imaginatively to research tasks.

 

 

Gyrfaoedd a lleoliadau gwaith

Rhagolygon gyrfa

In 2015/16, 95% of the School’s graduates who were available for work reported they were in employment and/or further study within six months of graduating.

Our graduates commonly go on to pursue careers in freelance writing, academia, teaching, publishing, arts management and administration, public relations and journalism.

Many employers welcome graduates with high-level literacy skills. Together with such skills, our students develop the kind of insights into the creative process that are valued by business, from design to sales.

Imaginative writing transfers readily into advertising and tourism as well as advertising companies. As a graduate of our School you will have a portfolio of creative writing to demonstrate to potential employers.

Our graduates find employment in HR, the book trade, professional areas such as librarianship but also local government and other areas of public life concerned with communication.

Lleoliadau

We have an established portfolio of internships with Wales-based literary/cultural magazines for which students can apply. 

You may also apply for exchanges with the range of University partners through the University’s Global Opportunities Centre.

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2021
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein brifysgol fyd-eang
icon-contact

Cysylltwch

Cysylltwch â ni am gymorth ac unrhyw gwestiwn sydd gennych
icon-pen

Sut i wneud cais

Sut i wneud cais am y cwrs hwn

Nid oes data Unistats ar gael ar gyfer y cwrs hwn eto.

Nid oes data Unistats ar gael ar gyfer y cwrs hwn eto.

Rhagor o wybodaeth


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2020. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw’r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2017/18 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2020.