Ewch i’r prif gynnwys

Pensaernïaeth (BSc/MArch)

 • Côd UCAS: K100
 • Derbyniad nesaf: Medi 2022
 • Hyd: 5 blwyddyn
 • Modd (astudio): Amser llawn gydag elfennau dysgu ar sail gwaith

Blwyddyn Mynediad

Pam astudio’r cwrs hwn

academic-school

Ysgol bensaernïaeth flaenllaw

Astudiwch yn un o’r 5 ysgol bensaernïaeth orau yn y DU, gan ymuno â’n cymuned fyd-eang o staff a myfyrwyr.

globe

Ymweliadau astudio wedi'u hariannu

Manteisiwch ar ymweliadau astudio wedi’u hariannu yng Nghymru, y DU a thramor, ac ennill profiad o bensaernïaeth yn uniongyrchol ac ochr yn ochr â staff addysgu.

notepad

Dylunio a arweinir gan ymchwil

Mae ein BSc yn hyrwyddo creadigrwydd sylfaenol ac yn ymateb i heriau'r byd go iawn, gan gynhyrchu graddedigion o safon i fynd i'r afael â gofynion amrywiol a llywio dyfodol ymarfer dylunio.

star

Graddedigion hynod gyflogadwy

Roedd 98% o’n graddedigion mewn cyflogaeth a/neu astudiaethau pellach 15 mis ar ôl graddio (Arolwg Hynt Graddedigion 2017/18)

building

Cyfleusterau newydd pwrpasol

Sefydlwyd tua 1920 yn adeilad pwrpasol Bute, a adnewyddwyd yn ddiweddar i gynnwys cyfleusterau newydd, gan gynnwys stiwdios hybrid, gweithdy, gwneuthuriad digidol a Labordy Byw.

The Welsh School of Architecture has a reputation for being one of the best in the UK. Our aim is to make the world a better place through contextually sensitive, sustainable and beautiful architecture.

Through our courses, we support our students to become well-rounded and capable individuals, by addressing the full range of skills required to be an architect. These include creative design, building construction and performance, environmental design, issues of sustainability, matters of professional responsibility and the duties of an architect, and an understanding of the historical and cultural contexts of architecture and urban design.

The BSc/MArch is a unique degree course as, after successful completion of the three-year ARB/RIBA Part 1 BSc with at least a 2:1 (or equivalent qualification from another university), students will spend most of the first year of the MArch in architectural practice. This is followed by a single, final year based in the school.
Part 1 and Part 2 of the UK professional qualification for architects are fulfilled by the BSc and MArch degrees, respectively. Both degrees are approved by the Royal Institute of British Architects (RIBA) and the Architects Registration Board (ARB). Students intending to become a registered architect in the United Kingdom will need to complete a Part 3 programme, for example our Postgraduate Diploma in Architecture: Professional Practice.

Most of your time on these courses is spent in the design studio, working on architectural design projects that grow in scale and complexity as you progress through them. Many of the skills mentioned above are developed through and integrated into design. We offer a range of working spaces, workshops and computer aided design facilities to support this.

You will be taught both by permanent academic staff and tutors from local and leading UK practices, providing an exciting mix of design approaches and experiences. As the leading school of architecture in Wales, we have good links with the Welsh Government, construction industry bodies and professional practice locally, and we also have strong international links.

If you already have a first degree and wish to apply for the MArch Part 2 only, please visit our postgraduate pages for more information.

Maes pwnc: Pensaernïaeth

 • academic-schoolYsgol Pensaernïaeth Cymru
 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44 (0)29 2087 4430
 • MarkerRhodfa'r Brenin Edward VII, Caerdydd, CF10 3NB

Gofynion mynediad

AAA-AAB

Cymhwyster Prosiect Estynedig/Rhynglwadol: Fel arfer, bydd ymgeiswyr sydd wedi ennill gradd A yn y Cymhwyster Prosiect Estynedig/Rhyngwladol yn cael cynnig un radd yn is na'r cynnig safonol ar gyfer Safon Uwch. Sylwer bod yn rhaid bodloni unrhyw ofynion sy'n benodol i'r pwnc o hyd.

Derbynnir Tystysgrif Her Sgiliau Bagloriaeth Cymru Uwch yn lle un pwnc Safon Uwch (ar y graddau a restrir uchod) ac eithrio unrhyw bynciau penodol.

DDD mewn Diploma Estynedig BTEC mewn unrhyw bwnc.

36-34 yn gyffredinol gan gynnwys 6 mewn un pwnc HL neu 666 mewn 3 phwnc HL.

Gallai cymwysterau eraill o'r DU gael eu derbyn, yn aml yn lle cymwysterau Safon Uwch, ond rhaid i ofynion pwnc gael eu bodloni. Os ydych chi'n cynnig cymwysterau na chyflawnir yn y DU, dylai ein harweiniad i gymwysterau cyfatebol eich galluogi i gyfrifo pa fath o gynnig rydych chi'n debygol o'i gael.

Cofiwch mai arweiniad cyffredinol yw hwn ac efallai bydd y gofynion mynediad ar gyfer rhai rhaglenni yn fanylach neu'n fwy penodol. Caiff hyn ei adlewyrchu yn y cynnig a gewch.

GCSE

Gradd C neu radd 4 mewn TGAU Iaith Saesneg.

IELTS (academic)

O leiaf 6.5 yn gyffredinol gydag o leiaf 5.5 ym mhob is-sgil.

TOEFL iBT

O leiaf 90 ar y cyfan gyda sgôr o 17 o leiaf ar gyfer ysgrifennu, 17 ar gyfer gwrando, 18 ar gyfer darllen a 20 ar gyfer siarad.

PTE Academic

O leiaf 62 ar y cyfan gydag o leiaf 59 yn yr holl sgiliau cyfathrebu.

Trinity ISE II/III

II: dau Ragoriaeth a dau Deilyngdod o leiaf.
III: o leiaf Llwyddo ym mhob cydran.

Cymwysterau eraill a dderbynnir

Os ydych yn ymgeisydd tramor ac nid Saesneg yw eich iaith gyntaf, ewch i'n tudalen am ofynion Iaith Saesneg i gael rhagor o wybodaeth am ba gymwysterau y byddwn yn eu derbyn.

Fel rhan o'r broses ymgeisio, bydd angen i chi gyflwyno portffolio. Gall gynnwys lluniadau pensaernïol, mathau eraill o luniadu, paentio, cerflunio, ffotograffiaeth, graffeg, dylunio cynnyrch neu unrhyw waith arall ym maes dylunio gweledol. Gallwch gynnwys cymaint delweddau fel y dymunwch, ond gwnewch yn siŵr eu bod yn glir ac yn gwneud cyfiawnder â'ch gwaith.Ar ôl i ni dderbyn eich cais UCAS, byddwn yn anfon e-bost atoch yn gofyn ichi gyflwyno'ch portffolio. Bydd yn cynnwys mwy o wybodaeth am yr hyn y mae angen i chi ei gyflwyno, yn ogystal â dyddiad cau, sydd fel arfer dwy i dair wythnos o'r dyddiad y gwnaethom gysylltu â chi.Rhaid i chi hefyd fod â neu fod yn gweithio tuag at:

- Iaith Saesneg neu Gymraeg ar radd TGAU gradd C / 4 neu gyfwerth (fel Safon Uwch). Os oes angen fisa Myfyriwr arnoch, rhaid i chi sicrhau bod eich cymhwyster iaith yn cydymffurfio â gofynion UKVI.

- TGAU Mathemateg gradd B / 6 neu gymhwyster cyfatebol (pwnc a gradd). Os ydych chi'n cymryd Mathemateg Safon Uwch (neu gyfwerth), nid oes angen Mathemateg TGAU. Gellir derbyn Mathemateg Craidd hefyd yn lle TGAU Mathemateg.


Nid ydym yn derbyn Meddwl yn Feirniadol, Astudiaethau Cyffredinol, Astudiaethau Dinasyddiaeth na phynciau cyfatebol tebyg eraill.

Byddwn yn derbyn cyfuniad o bynciau BTEC, Safon Uwch a chymwysterau eraill, yn amodol ar ofynion gradd a phwnc penodol y cwrs. 

Nid yw'n ofynnol i chi gwblhau gwiriad DBS (Gwasanaeth Gwahardd Datgelu) na darparu Tystysgrif Ymddygiad Da i astudio'r cwrs hwn. Os ydych chi'n destun unrhyw amod trwydded neu gyfyngiad monitro ar hyn o bryd a allai effeithio ar eich gallu i gwblhau'ch astudiaethau yn llwyddiannus, bydd gofyn i chi ddatgelu'ch cofnod troseddol. Mae'r amodau'n cynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i:

 • mynediad at gyfrifiaduron neu ddyfeisiau sy'n gallu storio delweddau
 • defnyddio offer / dyfeisiau rhyngrwyd a chyfathrebu
 • cyrffyw
 • rhyddid i symud
 • cyswllt â phobl sy'n gysylltiedig â Phrifysgol Caerdydd.

Cewch ragor o wybdoaeth am y broses ymgeisio yn ein polisïau derbyn myfyrwyr.

Ffioedd dysgu

Myfyrwyr o'r DU

Rydym yn aros am gadarnhad o'r ffioedd dysgu ar gyfer blwyddyn academaidd 2022/23. Ffioedd dysgu y flwyddyn flaenorol oedd £9,000.

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Rydym yn aros am gadarnhad o'r ffioedd dysgu ar gyfer blwyddyn academaidd 2022/23.

Myfyrwyr o weddill y byd (rhyngwladol)

Rydym yn aros am gadarnhad o'r ffioedd dysgu ar gyfer blwyddyn academaidd 2022/23.

Costau ychwanegol

The School covers the cost of everything that is an essential part of the programme, this will be clearly detailed in all programme information and in any verbal instructions given by tutors. Costs associated with the sandwich year, such as travel and accommodation, are not covered by the School.

The University considers that the following costs do not need to be covered by schools as they are either not essential or are basic costs that a student should be expected to cover themselves:

 • Laptop computers
 • Calculators
 • General stationery
 • Text books (assumed to be available in the library)
 • Basic copying / printing

If there are optional costs/fees to be covered by the student, these are not a requirement to pass the degree.

Cyfarpar ar gyfer cwrs penodol

You are asked to bring basic drawing equipment.  A laptop computer with appropriate software is highly recommended.  Much of the software typically used is available through educational agreements at zero or reduced cost.

Any other equipment needed will be provided by the School.  You have the opportunity to work within the School’s design studios, have access to a suite of PC computers running the necessary software and use large-format plotters, a digital laser cutter and a well-equipped workshop.

Llety

Mae gennym amrywiaeth o breswylfeydd sydd yn gweddu i anghenion a phoced yr unigolyn. Cewch wybod rhagor ar ein tudalennau llety.

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Strwythur y cwrs

Rydym yn gweithio gyda'n myfyrwyr ar hyn o bryd yn diweddaru ac yn gwella cynnwys y cwrs hwn. Mae’r wybodaeth isod yn adlewyrchu'r cwricwlwm presennol a fydd yn newid yn ôl pob tebyg. Disgwylir i ni fod wedi gorffen adolygu'r cwrs erbyn mis Awst 2022. Bydd y dudalen hon wedi'i diweddaru erbyn mis Hydref 2022 i ddangos y newidiadau.

The BSc is a three-year full-time modular course. Core modules vary in size from 10 to 70 credits. You need to earn 120 credits a year.

The MArch is a two-year second degree. The first year is spent mainly in architectural practice. It includes short courses in the School and a modular structure of associated coursework. The second year is taught in the School and is, again, modular, involving a major Design Thesis and a Dissertation.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2022/23. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2022

Blwyddyn un

The modules in year one set a foundation for your development across all parts of the architectural curriculum, with the exception of economic and professional studies. There are studio based modules dedicated to architectural design and design principles and methods, lecture-based modules dedicated to architectural technology and the history and theory of architecture. A study visit to a major city occupies one week in the second term. In recent years students have visited Paris, Barcelona and Copenhagen.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Building through TimeAR100720 credydau
Architectural Design 1AR111180 credydau
Architectural Technology 1AR111220 credydau

Blwyddyn dau

Currently in the first term you would work in the studio on concepts of “making place” through the medium of a sustainable housing project. In the second term the projects address broader challenges, applying analysis of an existing settlement to a proposal for a small public building and attached public space.

Other modules in year two address issues of digital design and the physical and cultural context of architecture viewed through the research interests of the School’s staff and visiting lecturers.

We also aim to develop a thorough understanding of domestic and medium-span buildings, and to equip you with techniques to evaluate and predict the environmental performance of your designs.

As in year one, we will usually take a week-long study visit to a major city.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Architectural Technology 2AR200220 credydau
Architecture in ContextAR200720 credydau
Architectural Design 2AR222180 credydau

Blwyddyn tri

In the third year studio programme you will choose to work in one of a range of ‘units’. Each unit comprises a group of students, who work on the same architectural brief over the course of the year, supported by the tutors who devised that brief. The year starts with a master planning exercise embracing the broader context of site. The second term focuses on the design of a specific architectural proposal within this broader context.

The third year study visit serves as a preparatory stage to introduce the aim of second-term project.

Lecture-based modules continue to develop your understanding of technical, cultural and digital studies established in earlier years, while introducing topics such as practice management and economics.

Blwyddyn pedwar

The first year of the MArch – the Year of Education in Practice – is mainly spent working in architectural practice, whilst pursuing associated coursework modules.

Though you will be based full-time in an architect’s office, contact with the School is maintained. You are normally visited by a representative of the School and also return to the School for a number of short courses, which address aspects of architectural design and technology, research and cultural studies, professional practice and building economics. These are timed to allow those students wishing to work abroad to do so with the minimum of disruption and additional travel costs. During the year a design project is set, and you will also be expected to reflect on your learning in practice and undertake preliminary work related to a dissertation.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Design in PracticeAR440160 credydau
Research PreparationAR440220 credydau
Reflective PracticeAR440340 credydau

Blwyddyn pump

The second year of the MArch is spent full-time in the School and aims to take you to an advanced level of architectural research and design. It offers an intense and lively forum for the exploration and discussion of issues in contemporary architecture and urbanism and includes modules in building economics and professional practice.

The focus of year five is the Design Thesis, which asks you to define and establish your own position in architectural design, while meeting the requirements of the RIBA/ARB Part 2 syllabus. The thesis is structured around thematic studios, or ‘units’ – led by design tutors who have expertise and interest in specific areas of research and/ or practice. The themes are often related to areas of research expertise within the School.

The year also includes a 10,000-word Dissertation on a topic for which you undertake preparatory research during the Year in Practice. You are encouraged to relate this research, where possible, to your Design Thesis. You are supported in its development by dedicated members of staff within the School.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Design ThesisAR500180 credydau
DissertationAR500230 credydau
Practice, Management and EconomicsAR500310 credydau

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Student creating an architectural model
A student creating an architectural model in the studio. .

Dysgu ac asesu

The School aims to provide an inspiring and enriching educational experience for you by teaching from a world-leading research and scholarship base (as demonstrated by our REF 2014 results).

Most of your time in the School will be spent in our design studio. Here the key teaching method is the traditional one-to-one tutorial, supported by lectures and group assignments into which all aspects of the subject are integrated.

The studio is the location for design teaching, model-making tutorials, workshops and debate. It is also used for exhibitions and “crits” – at which students display their work for critical discussion and assessment by staff, fellow students and visiting critics.

The School encourages effective student-led and independent learning, whether through site analysis, library research or “reflective practice”.

Your studies will also include regular lectures and seminars. Modules in history and theory of architecture, architectural technology, practice management and economics, and digital approaches to design are delivered predominantly this way. They frequently also entail an element of project based learning, or an integration with studio based design projects.

Teaching also includes the provision of online learning materials, such as briefs, bibliographies, readings and precedents, as appropriate to the module.

Blwyddyn 1

Gweithgareddau dysgu ac addysgu wedi'u trefnu

64%

Astudio annibynnol dan arweiniad

36%

Lleoliadau

0%

Blwyddyn 2

Gweithgareddau dysgu ac addysgu wedi'u trefnu

53%

Astudio annibynnol dan arweiniad

47%

Lleoliadau

0%

Blwyddyn 3

Gweithgareddau dysgu ac addysgu wedi'u trefnu

59%

Astudio annibynnol dan arweiniad

41%

Lleoliadau

0%

Blwyddyn 4

Gweithgareddau dysgu ac addysgu wedi'u trefnu

0%

Astudio annibynnol dan arweiniad

0%

Lleoliadau

100%

Blwyddyn 5

Gweithgareddau dysgu ac addysgu wedi'u trefnu

53%

Astudio annibynnol dan arweiniad

47%

Lleoliadau

0%

Sut y caf fy nghefnogi?

Each academic year is coordinated by a ‘year chair’ with responsibility to oversee student progress. You will also have a personal tutor with whom you can (in confidence) discuss any concerns that may affect your progress.  Regular progress reviews are held throughout the year with the year team, and an open-door policy exists throughout the School.

The School provides opportunities for you to reflect on and define your individual learning needs.  This generally takes the form of a reflective diary or sketch book.  Increasingly these take the form of online blogs.

The architectural library is located in the same building as the School and provides easy access to resources and support. Electronic course materials are also generally held on the University network.

During the MArch Year of Education in Practice contact with the School is maintained throughout the year.  You are normally visited by a member of staff or a member of the School’s alumni. 

The University also offers a range of services for students to access, including the Careers Service, the Counselling Service, the Disability and Dyslexia Service, the Student Support Service, and excellent libraries and resource centres.

Feedback

You will receive regular oral and written feedback on your progress throughout the course. Feedback on coursework is usually given using a standard feedback pro-forma or can be given orally, in a similar way to design project work.

Blwyddyn 1

Arholiadau ysgrifenedig

2%

Arholiadau ymarferol

0%

Gwaith cwrs

98%

Blwyddyn 2

Arholiadau ysgrifenedig

8%

Arholiadau ymarferol

5%

Gwaith cwrs

86%

Blwyddyn 3

Arholiadau ysgrifenedig

0%

Arholiadau ymarferol

1%

Gwaith cwrs

99%

Blwyddyn 4

Arholiadau ysgrifenedig

0%

Arholiadau ymarferol

0%

Gwaith cwrs

100%

Blwyddyn 5

Arholiadau ysgrifenedig

0%

Arholiadau ymarferol

4%

Gwaith cwrs

96%

Pa sgiliau bydda i’n eu hymarfer a’u datblygu?

You will acquire and develop a range of skills valuable in a working environment, both discipline specific and more generic employability skills:

 • through design projects you will develop skills in analysis, creativity, problem solving, planning, organisation, decision making and attention to detail
 • you will develop interpersonal skills such as empathy, ability to influence, listening and questioning
 • through group work you will develop team-working skills
 • through regular presentations, you will develop strong communication skills
 • you will learn to deal with uncertainty and develop skills in adaptability and flexibility
 • the intensive nature of the course means you will develop skills in time management and tolerance of stress
 • you are specifically taught skills in Information Technology (and Computer Aided Design), information retrieval and basic research.
Architecture student crits
External practitioners frequently lead design studio units and feed back to students on their work during architectural crits..

Gyrfaoedd

Rhagolygon gyrfa

In 2015, 95% of graduates of the Welsh School of Architecture were in employment or continuing their studies within six months of leaving us.

Employers included architects’ practices, building energy consultants, town planning departments, construction companies and universities. Career destinations included architect, urban designer and research officer.

The majority of our graduates proceed to a career in architectural practice, and are found in many eminent practices in the UK and across the world.

Gyrfaoedd graddedigion

 • Architect
 • Urban Designer
 • Research Officer

Gwaith maes

A study visit to a major city in the UK or abroad occupies about one week in years one and two of the BSc course. Year three students also makes a substantial visit in the UK or abroad; this may be to either a city or a rural location, depending on the project pursued.

BSc Architecture fieldtrip to Porto
Portugal is a popular place for students to visit on our fieldtrips..

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2021
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein brifysgol fyd-eang
icon-contact

Cysylltwch

Cysylltwch â ni am gymorth ac unrhyw gwestiwn sydd gennych
icon-pen

Sut i wneud cais

Sut i wneud cais am y cwrs hwn

Rhagor o wybodaeth


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2020. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw’r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2017/18 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2020.