Ewch i’r prif gynnwys

Pensaernïaeth (BSc/MArch)

 • Côd UCAS: K100
 • Derbyniad nesaf: Medi 2022
 • Hyd: 5 blwyddyn
 • Modd (astudio): Amser llawn gydag elfennau dysgu ar sail gwaith

Blwyddyn Mynediad

Pam astudio’r cwrs hwn

academic-school

Ysgol bensaernïaeth flaenllaw

Astudiwch yn un o’r 5 ysgol pensaernïaeth orau yn y DU, gan ymuno â’n cymuned fyd-eang o staff a myfyrwyr.

globe

Ymweliadau astudio a ariennir

Manteisiwch ar ymweliadau astudio wedi’u hariannu yng Nghymru, y DU a thramor, ac ennill profiad o bensaernïaeth yn uniongyrchol ac ochr yn ochr â staff addysgu.

notepad

Dylunio a arweinir gan ymchwil

Mae ein BSc yn hyrwyddo creadigrwydd sylfaenol ac yn ymateb i heriau'r byd go iawn, gan gynhyrchu graddedigion o safon i fynd i'r afael â gofynion amrywiol a llywio dyfodol ymarfer dylunio.

star

Graddedigion hynod gyflogadwy

Roedd 98% o’n graddedigion mewn cyflogaeth a/neu astudiaethau pellach 15 mis ar ôl graddio (Arolwg Hynt Graddedigion 2017/18)

building

Cyfleusterau newydd pwrpasol

Sefydlwyd yn c.1920 yn adeilad pwrpasol Bute, a adnewyddwyd yn ddiweddar i gynnwys cyfleusterau newydd, gan gynnwys stiwdios hybrid, gweithdy, gwneuthuriad digidol a Labordy Byw.

The Welsh School of Architecture has a reputation for being one of the best in the UK. Our aim is to make the world a better place through contextually sensitive, sustainable and beautiful architecture.

Through our courses, we support our students to become well-rounded and capable individuals, by addressing the full range of skills required to be an architect. These include creative design, building construction and performance, environmental design, issues of sustainability, matters of professional responsibility and the duties of an architect, and an understanding of the historical and cultural contexts of architecture and urban design.

The BSc/MArch is a unique degree course as, after successful completion of the three-year ARB/RIBA Part 1 BSc with at least a 2:1 (or equivalent qualification from another university), students will spend most of the first year of the MArch in architectural practice. This is followed by a single, final year based in the school.
Part 1 and Part 2 of the UK professional qualification for architects are fulfilled by the BSc and MArch degrees, respectively. Both degrees are approved by the Royal Institute of British Architects (RIBA) and the Architects Registration Board (ARB). Students intending to become a registered architect in the United Kingdom will need to complete a Part 3 programme, for example our Postgraduate Diploma in Architecture: Professional Practice.

Most of your time on these courses is spent in the design studio, working on architectural design projects that grow in scale and complexity as you progress through them. Many of the skills mentioned above are developed through and integrated into design. We offer a range of working spaces, workshops and computer aided design facilities to support this.

You will be taught both by permanent academic staff and tutors from local and leading UK practices, providing an exciting mix of design approaches and experiences. As the leading school of architecture in Wales, we have good links with the Welsh Government, construction industry bodies and professional practice locally, and we also have strong international links.

If you already have a first degree and wish to apply for the MArch Part 2 only, please visit our postgraduate pages for more information.

Achrediadau

Maes pwnc: Pensaernïaeth

 • academic-schoolYsgol Pensaernïaeth Cymru
 • icon-chatGofyn cwestiwn
 • Telephone+44 (0)29 2087 4430
 • MarkerRhodfa'r Brenin Edward VII, Caerdydd, CF10 3NB

Gofynion mynediad

AAA-AAB

Cymhwyster Prosiect Estynedig/Rhynglwadol: Fel arfer, bydd ymgeiswyr sydd wedi ennill gradd A yn y Cymhwyster Prosiect Estynedig/Rhyngwladol yn cael cynnig un radd yn is na'r cynnig safonol ar gyfer Safon Uwch. Sylwer bod yn rhaid bodloni unrhyw ofynion sy'n benodol i'r pwnc o hyd.

Derbynnir Tystysgrif Her Sgiliau Bagloriaeth Cymru Uwch yn lle un pwnc Safon Uwch (ar y graddau a restrir uchod) ac eithrio unrhyw bynciau penodol.

36-34 yn gyffredinol gan gynnwys 6 mewn un pwnc HL neu 666 mewn 3 phwnc HL.

DDD mewn Diploma Estynedig BTEC mewn unrhyw bwnc.

D mewn Dylunio Lefel T, arolygu a chynllunio ar gyfer adeiladu.

Gallai cymwysterau eraill o'r DU gael eu derbyn, yn aml yn lle cymwysterau Safon Uwch, ond rhaid i ofynion pwnc gael eu bodloni. Os ydych chi'n cynnig cymwysterau na chyflawnir yn y DU, dylai ein harweiniad i gymwysterau cyfatebol eich galluogi i gyfrifo pa fath o gynnig rydych chi'n debygol o'i gael.

Cofiwch mai arweiniad cyffredinol yw hwn ac efallai bydd y gofynion mynediad ar gyfer rhai rhaglenni yn fanylach neu'n fwy penodol. Caiff hyn ei adlewyrchu yn y cynnig a gewch.

GCSE

Gradd C neu radd 4 mewn TGAU Iaith Saesneg.

IELTS (academic)

O leiaf 6.5 yn gyffredinol gydag o leiaf 5.5 ym mhob is-sgil.

TOEFL iBT

O leiaf 90 ar y cyfan gyda sgôr o 17 o leiaf ar gyfer ysgrifennu, 17 ar gyfer gwrando, 18 ar gyfer darllen a 20 ar gyfer siarad.

PTE Academic

O leiaf 62 ar y cyfan gydag o leiaf 59 yn yr holl sgiliau cyfathrebu.

Trinity ISE II/III

II: dau Ragoriaeth a dau Deilyngdod o leiaf.
III: o leiaf Llwyddo ym mhob cydran.

Cymwysterau eraill a dderbynnir

Os ydych yn ymgeisydd tramor ac nid Saesneg yw eich iaith gyntaf, ewch i'n tudalen am ofynion Iaith Saesneg i gael rhagor o wybodaeth am ba gymwysterau y byddwn yn eu derbyn.

Fel rhan o'r broses ymgeisio, bydd angen i chi gyflwyno portffolio. Gall gynnwys lluniadau pensaernïol, mathau eraill o luniadu, paentio, cerflunio, ffotograffiaeth, graffeg, dylunio cynnyrch neu unrhyw waith arall ym maes dylunio gweledol. Gallwch gynnwys cymaint delweddau fel y dymunwch, ond gwnewch yn siŵr eu bod yn glir ac yn gwneud cyfiawnder â'ch gwaith.

Ar ôl i ni dderbyn eich cais UCAS, byddwn yn anfon e-bost atoch yn gofyn ichi gyflwyno'ch portffolio. Bydd yn cynnwys mwy o wybodaeth am yr hyn y mae angen i chi ei gyflwyno, yn ogystal â dyddiad cau, sydd fel arfer dwy i dair wythnos o'r dyddiad y gwnaethom gysylltu â chi.

Rhaid i chi hefyd fod â neu fod yn gweithio tuag at:
- Iaith Saesneg neu Gymraeg ar radd TGAU gradd C / 4 neu gyfwerth (fel Safon Uwch). Os oes angen fisa Myfyriwr arnoch, rhaid i chi sicrhau bod eich cymhwyster iaith yn cydymffurfio â gofynion UKVI.
- TGAU Mathemateg gradd B/6 neu gymhwyster cyfatebol (pwnc a gradd). Os ydych chi'n cymryd Mathemateg Safon Uwch (neu gyfwerth), nid oes angen Mathemateg TGAU. Gellir derbyn Mathemateg Craidd hefyd yn lle TGAU Mathemateg.

Nid ydym yn derbyn Meddwl yn Feirniadol, Astudiaethau Cyffredinol, Astudiaethau Dinasyddiaeth na phynciau cyfatebol tebyg eraill.
Byddwn yn derbyn cyfuniad o bynciau BTEC, Safon Uwch a chymwysterau eraill, yn amodol ar ofynion gradd a phwnc penodol y cwrs. 

Nid yw'n ofynnol i chi gwblhau gwiriad DBS (Gwasanaeth Gwahardd Datgelu) na darparu Tystysgrif Ymddygiad Da i astudio'r cwrs hwn. Os ydych chi'n destun unrhyw amod trwydded neu gyfyngiad monitro ar hyn o bryd a allai effeithio ar eich gallu i gwblhau'ch astudiaethau yn llwyddiannus, bydd gofyn i chi ddatgelu'ch cofnod troseddol. Mae'r amodau'n cynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i:

 • mynediad at gyfrifiaduron neu ddyfeisiau sy'n gallu storio delweddau
 • defnyddio offer / dyfeisiau rhyngrwyd a chyfathrebu
 • cyrffyw
 • rhyddid i symud
 • cyswllt â phobl sy'n gysylltiedig â Phrifysgol Caerdydd.

Cewch ragor o wybdoaeth am y broses ymgeisio yn ein polisïau derbyn myfyrwyr.

Ffioedd dysgu ar gyfer dechrau astudio yn 2022

Myfyrwyr o'r DU ac Iwerddon

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £9,000 Dim
Blwyddyn dau £9,000 Dim
Blwyddyn tri £9,000 Dim
Blwyddyn pedwar £9,000 Dim
Blwyddyn pump £9,000 Dim

Myfyrwyr o'r UE, AEE a'r Swistir

Os ydych chi'n wladolyn o'r UE/AEE neu'r Swistir, oni bai eich bod yn gymwys i gael statws ffioedd y DU, bydd eich ffioedd dysgu yn unol â'r ffioedd a godir ar fyfyrwyr rhyngwladol. Mae UKCISA wedi darparu gwybodaeth am Brexit a ffioedd dysgu.

Myfyrwyr o weddill y byd (rhyngwladol)

Blwyddyn Ffioedd Dysgu Blaendal
Blwyddyn un £23,450 Dim
Blwyddyn dau £23,450 Dim
Blwyddyn tri £23,450 Dim
Blwyddyn pedwar £23,450 Dim
Blwyddyn pump £23,450 Dim

Gwybodaeth am ein ffioedd dysgu

Cymorth ariannol

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

The School covers the cost of everything that is an essential part of the programme, this will be clearly detailed in all programme information and in any verbal instructions given by tutors. Costs associated with the sandwich year, such as travel and accommodation, are not covered by the School.

The University considers that the following costs do not need to be covered by schools as they are either not essential or are basic costs that a student should be expected to cover themselves:

 • Laptop computers
 • Calculators
 • General stationery
 • Text books (assumed to be available in the library)
 • Basic copying / printing

If there are optional costs/fees to be covered by the student, these are not a requirement to pass the degree.

Cyfarpar ar gyfer cwrs penodol

Gofynnir i chi ddod ag offer arlunio sylfaenol.  Argymhellir yn gryf eich bod yn buddsoddi mewn gliniadur gyda meddalwedd priodol.  Mae llawer o'r feddalwedd a ddefnyddir fel arfer ar gael drwy gytundebau addysgol am ddim neu am gost is.

Bydd yr Ysgol yn darparu unrhyw offer arall sydd ei angen.  Cewch gyfle i weithio yn stiwdios dylunio'r Ysgol, cael mynediad i gyfres o gyfrifiaduron sy'n rhedeg y feddalwedd angenrheidiol a defnyddio plotwyr fformat mawr, torrwr laser digidol a gweithdy sydd â digon o gyfarpar.

Llety

Mae gennym amrywiaeth o breswylfeydd sydd yn gweddu i anghenion a phoced yr unigolyn. Cewch wybod rhagor ar ein tudalennau llety.

Costau byw

Rydym wedi ein lleoli yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy y DU. Rhagor o wybodaeth am gostau byw yng Nghaerdydd.

Strwythur y cwrs

Rydym yn gweithio gyda'n myfyrwyr ar hyn o bryd yn diweddaru ac yn gwella cynnwys y cwrs hwn. Mae’r wybodaeth isod yn adlewyrchu'r cwricwlwm presennol a fydd yn newid yn ôl pob tebyg. Disgwylir i ni fod wedi gorffen adolygu'r cwrs erbyn mis Awst 2022. Bydd y dudalen hon wedi'i diweddaru erbyn mis Hydref 2022 i ddangos y newidiadau.

The BSc is a three-year full-time modular course. Core modules vary in size from 10 to 70 credits. You need to earn 120 credits a year.

The MArch is a two-year second degree. The first year is spent mainly in architectural practice. It includes short courses in the School and a modular structure of associated coursework. The second year is taught in the School and is, again, modular, involving a major Design Thesis and a Dissertation.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2022/23. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2022

Blwyddyn un

Mae'r modiwlau yn y flwyddyn gyntaf yn rhoi sylfaen ar gyfer eich datblygiad ar draws pob rhan o'r cwricwlwm pensaernïol, ac eithrio astudiaethau economaidd a phroffesiynol. Mae modiwlau sy’n seiliedig ar y stiwdio wedi’u cynllunio o gwmpas egwyddorion a dulliau dylunio a dylunio pensaernïol, modiwlau â darlithoedd i rannu gwybodaeth am dechnoleg bensaernïol a hanes a theori pensaernïaeth. Yn yr ail dymor, byddwch yn ymweld â dinas o bwys i’w hastudio. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf mae myfyrwyr wedi ymweld â Pharis, Barcelona a Chopenhagen.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Building through TimeAR100720 credydau
Architectural Design 1AR111180 credydau
Architectural Technology 1AR111220 credydau

Blwyddyn dau

Ar hyn o bryd, yn ystod y tymor cyntaf, byddwch yn gweithio yn y stiwdio ar gysyniadau o "greu lle" drwy gyfrwng prosiect tai cynaliadwy. Yn yr ail dymor mae'r prosiectau’n ymdrin â heriau ehangach, gan gymhwyso dadansoddiad o anheddiad sy’n bodoli’n barod i baratoi cynllun ar gyfer adeilad cyhoeddus bach a man cyhoeddus yn rhan ohono.

Mae modiwlau eraill ym mlwyddyn dau yn ymdrin â dylunio digidol, a chyd-destun ffisegol a diwylliannol pensaernïaeth o safbwynt diddordebau ymchwil staff yr Ysgol a darlithwyr gwadd.

Ein nod hefyd yw datblygu dealltwriaeth drylwyr o adeiladau domestig a chanolig eu maint, a sicrhau bod gennych dechnegau i werthuso a rhagfynegi perfformiad amgylcheddol eich cynlluniau.

Fel ym mlwyddyn un, byddwn fel arfer yn ymweld â dinas o bwys am wythnos gyfan i’w hastudio.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Architectural Technology 2AR200220 credydau
Architecture in ContextAR200720 credydau
Architectural Design 2AR222180 credydau

Blwyddyn tri

Yn y rhaglen stiwdio yn y drydedd flwyddyn byddwch yn dewis gweithio mewn un o ystod o 'unedau'. Mae pob uned yn cynnwys grŵp o fyfyrwyr, sy'n gweithio ar yr un briffiau pensaernïol yn ystod y flwyddyn, gyda chymorth y tiwtoriaid a ddyfeisiodd y briff hwnnw. Mae'r flwyddyn yn dechrau gydag ymarfer cynllunio meistr sy'n rhoi pwyslais ar gyd-destun ehangach y safle. Mae'r ail dymor yn canolbwyntio ar ddylunio cynnig pensaernïol penodol o fewn y cyd-destun ehangach hwn.

Pwrpas yr ymweliad astudio yn y drydedd flwyddyn yw paratoi’r myfyrwyr i gyflwyno nod eu prosiect yn yr ail dymor.

Bydd y modiwlau â darlithoedd yn parhau i ddatblygu eich dealltwriaeth o astudiaethau technegol, diwylliannol a digidol a sefydlwyd mewn blynyddoedd cynharach, gan gyflwyno pynciau fel rheoli ymarfer ac economeg.

Blwyddyn pedwar

Caiff blwyddyn gyntaf y MArch - y Flwyddyn o Addysg mewn Ymarfer - ei threulio'n bennaf yn gweithio mewn practis pensaernïol, gan ddilyn modiwlau gwaith cwrs cysylltiedig.

Er y byddwch yn gweithio llawn amser mewn swyddfa pensaer, caiff y cyswllt gyda'r Ysgol ei gynnal. Fel rheol bydd cynrychiolydd o'r Ysgol yn ymweld â chi a byddwch hefyd yn dychwelyd i’r Ysgol i ddilyn nifer o gyrsiau byr, yn ymdrin ag agweddau ar ddylunio a thechnoleg bensaernïol, ymchwil ac astudiaethau diwylliannol, ymarfer proffesiynol ac economeg adeiladu. Caiff y rhain eu hamseru i ganiatáu i'r myfyrwyr hynny sy'n dymuno gweithio dramor wneud hynny gyda chyn lleied o darfu a chostau teithio ychwanegol. Yn ystod y flwyddyn gosodir prosiect dylunio, a bydd disgwyl i chi hefyd fyfyrio ar eich dysgu yn ymarferol ac ymgymryd â gwaith rhagarweiniol sy'n gysylltiedig â thraethawd hir.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Design in PracticeAR440160 credydau
Research PreparationAR440220 credydau
Reflective PracticeAR440340 credydau

Blwyddyn pump

Caiff ail flwyddyn y MArch ei threulio llawn amser yn yr Ysgol a'i nod yw eich tywys i lefel uwch o ymchwil a dylunio pensaernïol. Mae'n cynnig fforwm dwys a bywiog ar gyfer archwilio a thrafod materion yn ymwneud â phensaernïaeth gyfoes a threfoli ac mae'n cynnwys modiwlau mewn economeg adeiladu ac ymarfer proffesiynol.

Canolbwynt y bumed flwyddyn yw'r Traethawd Ymchwil Dylunio, sy'n galw arnoch i ddiffinio a sefydlu eich safle eich hun mewn dylunio pensaernïol, ynghyd â bodloni gofynion maes llafur Rhan 2 RIBA/ARB. Caiff y traethawd ymchwil ei strwythuro mewn stiwdios, neu 'unedau' thematig - dan arweiniad tiwtoriaid dylunio sydd ag arbenigedd a diddordeb mewn meysydd penodol o ymchwil a/neu ymarfer. Mae'r themâu yn aml yn gysylltiedig â meysydd o arbenigedd ymchwil yn yr Ysgol.

Mae'r flwyddyn hefyd yn cynnwys Traethawd Hir 10,000 o eiriau ar bwnc lle’r ydych yn ymgymryd ag ymchwil baratoadol ar ei gyfer yn ystod y Flwyddyn mewn Ymarfer. Fe'ch anogir i gysylltu'r ymchwil hon, lle bo'n bosibl, â'ch Traethawd Ymchwil Dylunio. Cewch gefnogaeth gyda’i ddatblygu gan aelodau penodol o staff yn yr Ysgol.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Design ThesisAR500180 credydau
DissertationAR500230 credydau
Practice, Management and EconomicsAR500310 credydau

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Student creating an architectural model
A student creating an architectural model in the studio. .

Dysgu ac asesu

The School aims to provide an inspiring and enriching educational experience for you by teaching from a world-leading research and scholarship base (as demonstrated by our REF 2014 results).

Most of your time in the School will be spent in our design studio. Here the key teaching method is the traditional one-to-one tutorial, supported by lectures and group assignments into which all aspects of the subject are integrated.

The studio is the location for design teaching, model-making tutorials, workshops and debate. It is also used for exhibitions and “crits” – at which students display their work for critical discussion and assessment by staff, fellow students and visiting critics.

The School encourages effective student-led and independent learning, whether through site analysis, library research or “reflective practice”.

Your studies will also include regular lectures and seminars. Modules in history and theory of architecture, architectural technology, practice management and economics, and digital approaches to design are delivered predominantly this way. They frequently also entail an element of project based learning, or an integration with studio based design projects.

Teaching also includes the provision of online learning materials, such as briefs, bibliographies, readings and precedents, as appropriate to the module.

Blwyddyn 1

Gweithgareddau dysgu ac addysgu wedi'u trefnu

64%

Astudio annibynnol dan arweiniad

36%

Lleoliadau

0%

Blwyddyn 2

Gweithgareddau dysgu ac addysgu wedi'u trefnu

53%

Astudio annibynnol dan arweiniad

47%

Lleoliadau

0%

Blwyddyn 3

Gweithgareddau dysgu ac addysgu wedi'u trefnu

59%

Astudio annibynnol dan arweiniad

41%

Lleoliadau

0%

Blwyddyn 4

Gweithgareddau dysgu ac addysgu wedi'u trefnu

0%

Astudio annibynnol dan arweiniad

0%

Lleoliadau

100%

Blwyddyn 5

Gweithgareddau dysgu ac addysgu wedi'u trefnu

53%

Astudio annibynnol dan arweiniad

47%

Lleoliadau

0%

Sut y caf fy nghefnogi?

Each academic year is coordinated by a ‘year chair’ with responsibility to oversee student progress. You will also have a personal tutor with whom you can (in confidence) discuss any concerns that may affect your progress.  Regular progress reviews are held throughout the year with the year team, and an open-door policy exists throughout the School.

The School provides opportunities for you to reflect on and define your individual learning needs.  This generally takes the form of a reflective diary or sketch book.  Increasingly these take the form of online blogs.

The architectural library is located in the same building as the School and provides easy access to resources and support. Electronic course materials are also generally held on the University network.

During the MArch Year of Education in Practice contact with the School is maintained throughout the year.  You are normally visited by a member of staff or a member of the School’s alumni. 

The University also offers a range of services for students to access, including the Careers Service, the Counselling Service, the Disability and Dyslexia Service, the Student Support Service, and excellent libraries and resource centres.

Feedback

You will receive regular oral and written feedback on your progress throughout the course. Feedback on coursework is usually given using a standard feedback pro-forma or can be given orally, in a similar way to design project work.

Blwyddyn 1

Arholiadau ysgrifenedig

2%

Arholiadau ymarferol

0%

Gwaith cwrs

98%

Blwyddyn 2

Arholiadau ysgrifenedig

8%

Arholiadau ymarferol

5%

Gwaith cwrs

86%

Blwyddyn 3

Arholiadau ysgrifenedig

0%

Arholiadau ymarferol

1%

Gwaith cwrs

99%

Blwyddyn 4

Arholiadau ysgrifenedig

0%

Arholiadau ymarferol

0%

Gwaith cwrs

100%

Blwyddyn 5

Arholiadau ysgrifenedig

0%

Arholiadau ymarferol

4%

Gwaith cwrs

96%

Pa sgiliau bydda i’n eu hymarfer a’u datblygu?

You will acquire and develop a range of skills valuable in a working environment, both discipline specific and more generic employability skills:

 • through design projects you will develop skills in analysis, creativity, problem solving, planning, organisation, decision making and attention to detail
 • you will develop interpersonal skills such as empathy, ability to influence, listening and questioning
 • through group work you will develop team-working skills
 • through regular presentations, you will develop strong communication skills
 • you will learn to deal with uncertainty and develop skills in adaptability and flexibility
 • the intensive nature of the course means you will develop skills in time management and tolerance of stress
 • you are specifically taught skills in Information Technology (and Computer Aided Design), information retrieval and basic research.
Architecture student crits
External practitioners frequently lead design studio units and feed back to students on their work during architectural crits..

Gyrfaoedd

Rhagolygon gyrfa

Yn 2015, roedd 95% o raddedigion Ysgol Pensaernïaeth Cymru mewn cyflogaeth neu'n parhau â'u hastudiaethau o fewn chwe mis i'n gadael.

Ymysg y cyflogwyr roedd swyddfeydd penseiri, ymgynghorwyr ynni adeiladu, adrannau cynllunio trefi, cwmnïau adeiladu a phrifysgolion. Roedd eu gyrfaoedd yn cynnwys bod yn benseiri, dylunwyr trefnol a swyddogion ymchwil.

Mae mwyafrif ein graddedigion yn mynd ymlaen i ddilyn gyrfa mewn ymarfer pensaernïol, ac yn gweithio mewn nifer o gwmnïau blaenllaw yn y DU a ledled y byd.

Gyrfaoedd graddedigion

 • Pensaer
 • Dylunydd Trefol
 • Swyddog Ymchwil

Gwaith maes

Mae’r ymweliad â dinas o bwys yn y DU neu dramor i’w hastudio yn para tua wythnos ym mlwyddyn gyntaf ac ail y cwrs BSc. Mae myfyrwyr y drydedd flwyddyn hefyd yn mynd ar ymweliad sylweddol yn y DU neu dramor; gall hyn fod naill ai i ddinas neu leoliad gwledig, yn dibynnu ar eu prosiect.

BSc Architecture fieldtrip to Porto
Portugal is a popular place for students to visit on our fieldtrips..

Camau nesaf

icon-academic

Ymweliadau Diwrnod Agored

Cofrestrwch ar gyfer gwybodaeth am ein dyddiadau yn 2021
icon-international

Rhyngwladol

Mwy o wybodaeth am ein brifysgol fyd-eang
icon-contact

Cysylltwch

Cysylltwch â ni am gymorth ac unrhyw gwestiwn sydd gennych
icon-pen

Sut i wneud cais

Sut i wneud cais am y cwrs hwn

Rhagor o wybodaeth


Data HESA: Hawlfraint yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2020. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau sy'n deillio o drydydd partïon o'i data. Daw’r data o Arolwg Hynt Graddedigion Diweddaraf 2017/18 a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2020.