Ewch i’r prif gynnwys

Gwleidyddiaeth (BSc Econ)

Blwyddyn Mynediad


Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Mae Gwleidyddiaeth yn bwnc cyfareddol sy’n cael effaith sylweddol ar ein bywydau bob dydd.

Cadwch le ar ddiwrnod agored

Politics and International Relations student

Trosolwg y cwrs

The field of politics allows you to explore how parliaments and governments function and evaluate political ideas such as power, freedom, democracy, conflict, legitimacy or accountability as well as incorporating international relations.

Modules are varied, allowing you to explore how politics works in Britain and further afield as well as investigate how public policy is made. Other strands of work discuss justice, democracy, human rights and international relations; providing you with a broad understanding of politics tailored to your own particular needs.

This degree aims to provide you with an excellent understanding of politics and government while also equipping you with associated intellectual and communications skills that will be of value whether you work in government or in the private or voluntary sectors. Politics graduates find careers in a wide range of fields. A further option is to go on to postgraduate study.

Nodweddion nodedig

The politics department at Cardiff University has unrivalled academic links with the National Assembly for Wales via the Welsh Governance Centre and long established relationships with national and international organisations such as the Westminster parliament, European Union and NATO. This unique status gives students the opportunity to supplement their learning by engaging with political decision makers in the real world.

Côd UCASL200
Derbyniad nesafMedi 2020
Hyd3 blwyddyn
Modd (astudio)Amser llawn
Lleoedd sydd ar gael fel arferThe school typically has 550 places available
Nifer y ceisiadau a dderbynnir fel arferThe school typically receives 3000 applicants

Gofynion mynediad

ABB-BBB excluding General Studies, Citizenship Studies and Critical Thinking.

Cymhwyster Prosiect Estynedig: Fel arfer, bydd ymgeiswyr sydd wedi ennill gradd A yn y Cymhwyster Prosiect Estynedig (EPQ) yn cael cynnig un radd yn is na’r cynnig safonol ar gyfer Safon Uwch. Noder bod yn rhaid bodloni unrhyw ofynion sy’n benodol i’r pwnc o hyd

Derbynnir Tystysgrif Her Sgiliau Bagloriaeth Cymru Uwch yn lle un pwnc Safon Uwch (ar y graddau a restrir uchod) ac eithrio unrhyw bynciau penodol.

Award of the IB Diploma with 34-32 points OR 665-655 in 3 HL subjects.

Gallai cymwysterau amgen gael eu derbyn. Cewch ragor o wybodaeth am ofynion mynediad ar dudalen meini prawf derbyn Y Gyfraith a Gwleidyddiaeth.

GCSE

Gradd B neu radd 6 mewn TGAU Iaith Saesneg.

IELTS (academic)

O leiaf 6.5 yn gyffredinol gydag o leiaf 6.5 ar gyfer ysgrifennu ac o leiaf 6.0 yn yr holl is-sgiliau eraill.

TOEFL iBT

O leiaf 90 ar y cyfan gydag o leiaf 22 ar gyfer ysgrifennu a 20 ar gyfer yr holl is-sgiliau eraill.

PTE Academic

O leiaf 62 yn gyffredinol gydag o leiaf 62 ar gyfer ysgrifennu ac o leiaf 54 ar gyfer yr holl sgiliau cyfathrebu eraill.

Trinity ISE II/III

II: Rhagoriaeth mewn ysgrifennu ac o leiaf un Rhagoriaeth a dau Deilyngdod mewn cydrannau eraill.
III: o leiaf Llwyddo ym mhob cydran.

Cymwysterau eraill a dderbynnir

Os ydych yn ymgeisydd tramor ac nid Saesneg yw eich iaith gyntaf, ewch i'n tudalen am ofynion Iaith Saesneg i gael rhagor o wybodaeth am ba gymwysterau y byddwn yn eu derbyn.

GCSE English Language Grade B or 6, or an accepted English Language equivalent

Ffioedd dysgu

Myfyrwyr y DU ac UE (2020/21)

Ffioedd DysguBlaendal
£9,000Dim

Ewch i'n tudalennau ffioedd dysgu i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Myfyrwyr tu allan i'r UE (2020/21)

Ffioedd DysguBlaendal
£17,450Dim

Ewch i'n tudalennau ffioedd dysgu i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

Cyfarpar ar gyfer cwrs penodol

No specific equipment required.

Llety

Mae gennym amrywiaeth o breswylfeydd sydd yn gweddu i anghenion a phoced yr unigolyn. Cewch wybod rhagor ar ein tudalennau llety.

Strwythur y cwrs

This is a three year, full time course, consisting of 120 credits per year.  Year one is an introductory year, with results from years two and three determining your degree classification.

The programme comprises compulsory and optional modules, allowing you to tailor your degree to reflect your specific interests. A particular feature is the option of writing a dissertation in your final year. This is highly regarded by employers because it indicates that you can undertake original research.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2020/21. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2020

Blwyddyn un

You will study 120 credits in your first year, from the list of available Politics and International Relations modules.

Blwyddyn dau

You will take 120 credits in optional Year 2 modules.

Blwyddyn tri

You will take 120 credits in optional Year 3 modules, including the option of writing a dissertation.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
International Politics in the Nuclear AgePL932020 credydau
Africa in International Thought and Practice: Colonialism, Anticolonialism, PostcolonialismPL932120 credydau
Global Environmental PoliticsPL932220 credydau
Bombs, Bullets and Ballot-boxes: the Northern Ireland Conflict, 1969 to 1998PL932420 credydau
Political Economy: Rationality in an Irrational World?PL932520 credydau
Popular Culture and World PoliticsPL932820 credydau
China in the WorldPL933020 credydau
Cybersecurity: Diplomacy and Digital Rights in Global PoliticsPL933220 credydau
A History of British IntelligencePL933320 credydau
The Politics of Violence and KillingPL933520 credydau
Justice, Legitimacy and International LawPL933620 credydau
Latin American PoliticsPL933720 credydau
Sex, Drugs and Public PolicyPL933820 credydau
Visual Global PoliticsPL933920 credydau
Politics in Practice: Work Placement ModulePL934020 credydau
The Soul and the City: Plato's Political PhilosophyPL934120 credydau
Crisis and Commitment in 20th Century Political ThoughtPL934320 credydau
Science, Knowledge, PoliticsPL934420 credydau
The Many Faces of Thomas HobbesPL934520 credydau
Be the Change: Governing without the StatePL934620 credydau
US Government and PoliticsPL937420 credydau
Cyfiawnder Byd-eangPL937720 credydau
Cenedlaetholdeb, Crefydd a Chyfiawnder: Hanes Athroniaeth yr 20fed Ganrif yng NghymruPL937820 credydau
Parliamentary Studies ModulePL938020 credydau
International Relations DissertationPL938520 credydau
Politics DissertationPL938620 credydau
Elections in the UKPL938720 credydau
Global International Organisation in World PoliticsPL939120 credydau
Personality and PowerPL939220 credydau
Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut caf fy addysgu?

Lectures provide a broad structure for each subject, introduce key concepts, and convey relevant up-to-date information. These are outlined in course syllabi.

Seminars provide an opportunity to ask questions and discuss key ideas in a small group environment. Their purpose is to assist you to integrate the information and ideas you receive from lectures and readings and to explore issues critically and in depth. Set questions and readings form the basis for discussion by directing your attention to relevant aspects of the subject matter and to various types of sources of information. Giving presentations develops your capacity to gather, organise and synthesise relevant information and ideas and to communicate these in a logical and concise manner. Tutor-led and student-led discussion hones logical skills and gives you practice in applying different concepts, theories and methods to the subject-matter at hand. It also exposes you to different interpretations of political ideas and events. Group problem-solving helps to develop collaborative skills.

Essays and examinations are used not only for assessment purposes but also as a means of developing your capacities to gather, organise, evaluate and deploy relevant information and ideas from a variety of sources in reasoned arguments. Prior advice and written feedback (for essays) are used to help you understand what is required.

Politics and International Relations provide opportunities for learning and teaching through the medium of Welsh. Seminar teaching in Welsh is available in modules in each of Years 1, 2 and 3.  Students may elect to write all or some of their assessed work and examinations in Welsh. 

Blwyddyn 1

Gweithgareddau dysgu ac addysgu wedi'u trefnu

17%

Astudio annibynnol dan arweiniad

83%

Lleoliadau ments

0%

Blwyddyn 2

Gweithgareddau dysgu ac addysgu wedi'u trefnu

16%

Astudio annibynnol dan arweiniad

84%

Lleoliadau ments

0%

Blwyddyn 3

Gweithgareddau dysgu ac addysgu wedi'u trefnu

15%

Astudio annibynnol dan arweiniad

85%

Lleoliadau ments

0%

Sut y caf fy nghefnogi?

 • Each module uses the Central Learning website, a Virtual Learning Environment at Cardiff University. Through the Central Learning site you will have access to relevant materials for the module, such as multimedia materials, presentations, lecture handouts, bibliographies, further links, electronic exercises, discussion groups, etc.
 • Academic Tutors have office hours for students to meet and discuss any learning queries as well as the opportunity in seminars.
 • The School has a wide programme of visiting speakers and guest lectures and students are encouraged to attend.
 • There will be an opportunity for you to reflect on your progress and on the skills that you will develop through a section on the Central Learning site called Planning Personal Development.
 • Furthermore, centrally the university has a range of services to support you, including the Careers Service, the Counselling Service, the Disability and Dyslexia Service, the Student Support Service, and excellent libraries and resource centres.

Sut caf fy asesu?

A range of assessment methods are used, including essays, examinations, presentations, portfolios and creative assignments.

Essays and examinations are used not only for assessment purposes but also as a means of developing your capacities to gather, organise, evaluate and deploy relevant information and ideas from a variety of sources in reasoned arguments.

The optional final-year dissertation provides you with the opportunity to investigate a specific topic of interest to you in depth and to acquire detailed knowledge about a particular field of study, to use your initiative in the collection and presentation of material and present a clear, cogent argument and draw appropriate conclusions.

Feedback

We’ll provide you with frequent feedback on your work. This comes in a variety of formats including oral feedback during tutorials, personalised feedback on written work, feedback lectures, generic written feedback and feedback on tutorial performance.

Dulliau asesu (2017/18 data)

Blwyddyn 1

Arholiadau ysgrifenedig

60%

Arholiadau ymarferol

0%

Gwaith cwrs

40%

Blwyddyn 2

Arholiadau ysgrifenedig

48%

Arholiadau ymarferol

0%

Gwaith cwrs

52%

Blwyddyn 3

Arholiadau ysgrifenedig

38%

Arholiadau ymarferol

0%

Gwaith cwrs

62%

Pa sgiliau bydda i’n eu hymarfer a’u datblygu?

This degree programme will allow you to develop a number of valuable skills. Students who are awarded a Single or Joint Honours Politics degree will be able to:

 • Gather, organize and deploy evidence, data and information from a variety of sources;
 • Develop a reasoned argument, synthesize relevant information and exercise critical judgement;
 • Reflect on their own learning and make use of constructive feedback;
 • Manage their own learning self-critically.
 • Communicate ideas effectively and fluently, both orally and in writing;
 • Use communications and information technologies for the retrieval and presentation of information;
 • Work independently, demonstrating initiative, self-organisation and time-management;
 • Collaborate with others and contribute to the achievement of common goals.

Gyrfaoedd

Rhagolygon gyrfa

Rhagolygon gyrfa

In 2015/16, 97% of the School’s graduates who were available for work reported they were in employment and/or further study within six months of graduating.

Politics at Cardiff is a respected recruitment pool for a variety of employers within this sector with the Public Service Ombudsman for Wales, the Department for Education, the UK Border Agency and a range of political parties all recruiting from the last graduating year.

Outside of the political sector, the degree is of interest to employers in both the public and private sectors, with graduates taking up management training opportunities within EY, Enterprise Rent A Car, Zurich Insurance and King Worldwide.

Swyddi

 • Journalist
 • Government officer
 • Manager
 • Publisher
 • Lawyer
 • Banker
 • Accountant
 • Policy researcher
 • Civil servant
icon-academic

Diwrnod agored nesaf i israddedigion

Gwanwyn 2020

icon-international

Rhyngwladol

icon-contact

Cysylltwch â ni

icon-pen

Sut i wneud cais