Ewch i’r prif gynnwys

Cysylltiadau rhyngwladol (BSc Econ)

Blwyddyn Mynediad


Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Mae Cysylltiadau Rhyngwladol wedi datblygu o faes astudio gymharol gyfyngedig yn ymwneud â chysylltiadau rhwng taleithiau ac achosion rhyfel, i faes disgyblaeth gyfoethog ac eang sy’n ymdrin ag amrywiaeth eang o gwestiynau beirniadol i’n byd cyfoes.

Cadwch le ar ddiwrnod agored

Politics and International Relations student

Trosolwg y cwrs

International Relations examines the role of states, international alliances, non-governmental organisations and multinational companies in an increasingly globalised world.

As part of this degree programme, you will have the opportunity to focus on global politics and world affairs as well as having the opportunity to attend a lecture series hosted by the University on International Relations & International Law, which has featured high profile speakers from institutions such as NATO and the UN Security Council.

Our objective is to challenge the preconceptions that you will bring to the subject and to actively encourage a critical attitude to the nature of the political and the international. We aim to prepare you to markets of knowledge and practice that are in constant evolution so that, through this programme, you become an active and critical young citizen and develop a consciousness of the values of internationalization.

International Relations graduates find careers in a wide range of fields. A further option is to go on to postgraduate study.

Nodweddion nodedig

 • A shared first year with related programmes to provide the foundation for a broad skill set in political studies.
 • Module options that give you the space to develop and pursue your own interests as your grasp of the field is progressively enriched and broadened over the three years of study.
 • A broad and deep education in global affairs and a rich understanding of what international politics is and ought to be.
Côd UCAS305Q
Derbyniad nesafMedi 2020
Hyd3 blwyddyn
Modd (astudio)Amser llawn

Gofynion mynediad

ABB-BBB excluding General Studies and Citizenship Studies.  

Cymhwyster Prosiect Estynedig: Fel arfer, bydd ymgeiswyr sydd wedi ennill gradd A yn y Cymhwyster Prosiect Estynedig (EPQ) yn cael cynnig un radd yn is na’r cynnig safonol ar gyfer Safon Uwch. Noder bod yn rhaid bodloni unrhyw ofynion sy’n benodol i’r pwnc o hyd

Derbynnir Tystysgrif Her Sgiliau Bagloriaeth Cymru Uwch yn lle un pwnc Safon Uwch (ar y graddau a restrir uchod) ac eithrio unrhyw bynciau penodol.

Award of the IB Diploma with 34-32 points OR 665-655 in 3 HL subjects.

Gallai cymwysterau amgen gael eu derbyn. Cewch ragor o wybodaeth am ofynion mynediad ar dudalen meini prawf derbyn Y Gyfraith a Gwleidyddiaeth.

GCSE

Gradd B neu radd 6 mewn TGAU Iaith Saesneg.

IELTS (academic)

O leiaf 6.5 yn gyffredinol gydag o leiaf 6.5 ar gyfer ysgrifennu ac o leiaf 6.0 yn yr holl is-sgiliau eraill.

TOEFL iBT

O leiaf 90 ar y cyfan gydag o leiaf 22 ar gyfer ysgrifennu a 20 ar gyfer yr holl is-sgiliau eraill.

PTE Academic

O leiaf 62 yn gyffredinol gydag o leiaf 62 ar gyfer ysgrifennu ac o leiaf 54 ar gyfer yr holl sgiliau cyfathrebu eraill.

Trinity ISE II/III

II: Rhagoriaeth mewn ysgrifennu ac o leiaf un Rhagoriaeth a dau Deilyngdod mewn cydrannau eraill.
III: o leiaf Llwyddo ym mhob cydran.

Cymwysterau eraill a dderbynnir

Os ydych yn ymgeisydd tramor ac nid Saesneg yw eich iaith gyntaf, ewch i'n tudalen am ofynion Iaith Saesneg i gael rhagor o wybodaeth am ba gymwysterau y byddwn yn eu derbyn.

GCSE English Language Grade B or 6, or an accepted English Language equivalent

Ffioedd dysgu

Myfyrwyr y DU ac UE (2020/21)

Ffioedd DysguBlaendal
£9,000Dim

Ewch i'n tudalennau ffioedd dysgu i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Myfyrwyr tu allan i'r UE (2020/21)

Ffioedd DysguBlaendal
£17,450Dim

Ewch i'n tudalennau ffioedd dysgu i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

Cyfarpar ar gyfer cwrs penodol

No.

Llety

Mae gennym amrywiaeth o breswylfeydd sydd yn gweddu i anghenion a phoced yr unigolyn. Cewch wybod rhagor ar ein tudalennau llety.

Strwythur y cwrs

This is a three year, full-time programme made up of 120 credits per year.

Year one will provide you with a solid grounding in core international relations theories and perspectives, and the historical development of the international system through the study of designated core modules. This platform will provide the theoretical and historical foundation for more advanced study of a rich range of international relations topics as you progress. 

Study in the second and third years will have a distinctly IR focus and you will be required to study a minimum of 100 credits in the discipline in each year. The volume and range of modules available means that you are able to retain an element of choice within that compulsory element and as such design and pursue a bespoke pathway that reflects their specific study interests.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2020/21. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2020

Blwyddyn un

You will take modules totalling 120 credits. This includes a range of both core modules (40 credits) and optional modules (80 credits).

Study skills support integrated within year one modules will help you cultivate the essential skills of academic study and independent research.

Blwyddyn dau

You will take modules totalling 120 credits.

You must select a minimum of 100 credits from a designated International Relations module collection. In addition, you may elect to study one additional 20 credit module from either the International Relations or Politics module collections.

A range of modules covering areas such as international security, international governance and international theory will be available. This arrangement means your programme has a distinct international relations focus, but you retain an element of choice and design that enables you to pursue a pathway that reflects your specific study interests.

Blwyddyn tri

You will take modules totalling 120 credits.

You must select a minimum of 100 credits from a designated International Relations module collection. In addition, you may elect to study one additional 20 credit module from either the International Relations or Politics module collections.  

A range of modules covering areas such as international security, international governance and international theory will be available. This arrangement means your programme has a distinct international relations focus, but you retain an element of choice and design that enables you to pursue a pathway that reflects your specific study interests and to work in areas where our staff are leading researchers.

The International Relations dissertation offers you the opportunity to engage in supervised but self-directed research. You will be able to choose a preferred area of focus and an appropriate supervisor will be appointed. To maximise opportunity for success, selection of the dissertation module will normally demand achievement of a 2:1 overall in your year two assessment.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
International Politics in the Nuclear AgePL932020 credydau
Africa in International Thought and Practice: Colonialism, Anticolonialism, PostcolonialismPL932120 credydau
Global Environmental PoliticsPL932220 credydau
Bombs, Bullets and Ballot-boxes: the Northern Ireland Conflict, 1969 to 1998PL932420 credydau
Political Economy: Rationality in an Irrational World?PL932520 credydau
Popular Culture and World PoliticsPL932820 credydau
China in the WorldPL933020 credydau
Cybersecurity: Diplomacy and Digital Rights in Global PoliticsPL933220 credydau
A History of British IntelligencePL933320 credydau
The Politics of Violence and KillingPL933520 credydau
Justice, Legitimacy and International LawPL933620 credydau
Latin American PoliticsPL933720 credydau
Sex, Drugs and Public PolicyPL933820 credydau
Visual Global PoliticsPL933920 credydau
Politics in Practice: Work Placement ModulePL934020 credydau
The Soul and the City: Plato's Political PhilosophyPL934120 credydau
Crisis and Commitment in 20th Century Political ThoughtPL934320 credydau
Science, Knowledge, PoliticsPL934420 credydau
The Many Faces of Thomas HobbesPL934520 credydau
Be the Change: Governing without the StatePL934620 credydau
US Government and PoliticsPL937420 credydau
Cyfiawnder Byd-eangPL937720 credydau
Cenedlaetholdeb, Crefydd a Chyfiawnder: Hanes Athroniaeth yr 20fed Ganrif yng NghymruPL937820 credydau
Parliamentary Studies ModulePL938020 credydau
International Relations DissertationPL938520 credydau
Elections in the UKPL938720 credydau
Global International Organisation in World PoliticsPL939120 credydau
Personality and PowerPL939220 credydau
Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut caf fy addysgu?

You will be taught through a combination of lectures, tutorials and seminars.

Lectures take a range of forms but generally provide a broad structure for each subject, introduce key concepts, and convey relevant up-to-date information.

Seminars provide an opportunity to ask questions and discuss key ideas in a small group environment. Their purpose is to assist you to integrate the information and ideas you receive from lectures and readings and to explore issues critically and in depth. Set questions and readings form the basis for discussion by directing your attention to relevant aspects of the subject matter and to various types of sources of information. Giving presentations develops your capacity to gather, organise and synthesise relevant information and ideas and to communicate these in a logical and concise manner. Tutor-led and student-led discussion hones logical skills and gives you practice in applying different concepts, theories and methods to the subject-matter at hand. It also exposes you to different interpretations of political ideas and events. Group problem-solving helps to develop collaborative skills.

Welsh language provision

This programme provides opportunities for learning and teaching through the medium of Welsh. Seminar teaching in Welsh is available in modules in each year. You may elect to write all or some of your assessed work and examinations in Welsh. If you are in receipt of a Coleg Cymraeg scholarship you are required to take a prescribed number of Welsh medium modules in order to fulfill the terms of your scholarship, the need for which is accommodated within each module collection.
 

Sut y caf fy nghefnogi?

You will be allocated a personal tutor who will help you reflect on your performance on the programme and advise you on study techniques, module selection and career planning (in conjunction with the University’s Career Service). They will also provide a first point of contact if you experience any difficulties. Additionally, all teaching staff keep prescribed office hours when you can meet with them and discuss any learning queries arising from the module or from your studies in general.

All modules within the programme make extensive use of the University’s Virtual Learning Environment, Learning Central, where you can access discussion forums and find course materials including multimedia materials, presentations, lecture handouts, bibliographies, further links, electronic exercises, discussion groups, etc. You will also be able to reflect on your progress and on the skills that you will develop through a section on the University’s Central Learning site called Planning Personal Development.

Within modules, the requirements and expectations of learning and assessment will be explained carefully by the module leader within the class and through supporting materials available on Learning Central.

Many modules include early forms of assessment designed to monitor progress and provide feedback before longer pieces of coursework and final exams. You will receive written feedback on all coursework.

A range of staff are available to provide further support, including a specialist librarian. A member of academic staff acts as a designated Disability and Diversity Officer and ensures that reasonable adjustments are made for students with disabilities.

Centrally the University has a range of services to support you, including the Careers Service, the Counselling Service, the Disability and Dyslexia Service, the Student Support Service, and excellent libraries and resource centres.

Feedback

Essays and examinations are used not only for assessment purposes but also as a means of developing your capacities to gather, organise, evaluate and deploy relevant information and ideas from a variety of sources in reasoned arguments. Prior advice and written feedback (for essays) are used to help you understand what is required.

Formative feedback does not contribute to progression or degree classification decisions. The goal of formative feedback is to improve your understanding and learning before you complete your summative assessment. More specifically, formative feedback helps you to:

 • Identify your strengths and weaknesses and target areas that need work.
 • Help staff to support you and address the problems identified with targeted strategies for improvement.

Summative feedback does conribute to progression or degree classification decisions. The goal of summative assessment is to indicate how well you have succeeded in meeting the intended learning outcomes of a Module or Programme and will enable you to identify any action required in order to improveAll feedback should directly link to the Module grading / assessment criteria.

Feedback is given in tutorials, discussion classes and problems classes as well as through individual written comments on coursework.

Sut caf fy asesu?

Year one is an introductory year. Results from Years two and three determine degree classification.

The programme structure is intended to progressively develop skills of academic study and independent research. This is delivered via levels based teaching and supported by, for example, study skills support at first year, specific research training at second year and longer research essays, primary research exercises and, if selected, the dissertation at third year.

Forms of teaching and assessment across the three years of the programme will include a wide range of methods and approaches, from essays and exams to group work, blogs, primary document analysis, writing briefings and learning diaries.
 

Pa sgiliau bydda i’n eu hymarfer a’u datblygu?

On completion of this programme you will be able to demonstrate a critical understanding of various international relations theories, the nature of the international system and of global power structures (with main focus in terms of agencies such as States, International Organisations and other non-State actors) together with a command of associated transferable skills, such as:

Knowledge & Understanding:

 • Understanding the nature and significance of politics as a global activity.
 • Demonstrating critical knowledge and understanding of historical evolution and contemporary character of world politics.
 • Applying concepts and theories used in the study of international relations to the analysis of political ideas, practices and issues in the global arena.
 • Making use of various categories of evidence to illustrate the applicability and limitations of the aforementioned concepts, theories and methods.
 • Evaluating different interpretations of world political issues and events.
 • Demonstrating knowledge and understanding of key aspects of contemporary international relations, embracing global and also regional studies.
 • Critically engaging with contemporary research materials in the relevant areas of international relations.
 • Effectively managing time, tasks and resources.

Intellectual Skills:

 • Gather, organise and deploy evidence, data and information from a variety of sources.
 • Develop a reasoned argument, synthesize relevant information and exercise critical judgement.
 • Reflect on your own learning and make use of constructive feedback.
 • Manage your own learning self-critically.
 • Communicate ideas effectively and fluently, both orally and in writing.

Transferable/Key Skills:

 • Work independently, demonstrating initiative, self-organisation and time-management.
 • Collaborate with others and contribute to the achievement of common goals.
 • Use communications and information technologies for the retrieval and presentation of information.

Gyrfaoedd

Rhagolygon gyrfa

Rhagolygon gyrfa

International Relations at Cardiff is a respected recruitment pool for a variety of employers within this sector, including the Public Service Ombudsman for Wales, the Department for Education, the UK Border Agency and the range of political parties.

Outside of the political sector, the degree is of interest to employers in both the public and private sectors, with graduates taking up management training opportunities in a range of prestigious companies.

In 2015/16, 97% of the School’s graduates who were available for work reported they were in employment and/or further study within six months of graduating.

 

icon-academic

Diwrnod agored nesaf i israddedigion

Gwanwyn 2020

icon-international

Rhyngwladol

icon-contact

Cysylltwch â ni

icon-pen

Sut i wneud cais