Ewch i’r prif gynnwys

Peirianneg Sifil ac Amgylcheddol (BEng)

Blwyddyn Mynediad


Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Yn y cwrs Peirianneg Sifil ac Amgylcheddol byddwch yn datblygu dealltwriaeth drwyadl o theori peirianneg sifil, a fydd yn cael ei gefnogi gan gymhwysiad ymarferol drwy waith labordy ag ymchwil, cyrsiau maes a dosbarthiadau dylunio.

Cadwch le ar ddiwrnod agored

Trosolwg y cwrs

Our Civil and Environmental Engineering programme offers you a highly regarded degree course at one of the top universities in this field, preparing you for exciting future career opportunities in designing and working with the built and natural environments.

You will develop a thorough understanding of civil and environmental engineering theory, which will be backed up by practical application through laboratory and research work, field trips and design classes.

All of our civil engineering related degrees are fully accredited by the Institutions of Civil and Structural Engineers. In your professional development as an engineer, the BEng degree satisfies the educational requirements to become an Incorporated Engineer (IEng), and partially satisfies the requirements to become a Chartered Engineer (CEng).

Note that if Chartered status is important to you, a four-year Cardiff MEng course may offer a quicker, more direct route than a BEng course.

Other Cardiff University Civil and Environmental Engineering courses available may include:

 • the opportunity to satisfy the full educational requirements to become a Chartered Engineer if you choose a MEng course
 • the opportunity to follow a sandwich year in industry if you choose the relevant four-year BEng or five-year MEng degree option
 • the opportunity to study abroad at a partner institution for one semester if you choose the relevant MEng (International) degree option
 • the opportunity to study a language if you choose the relevant MEng degree option with a sandwich year at a university in France, Germany or Spain.

Nodweddion nodedig

 • This course offers you the opportunity to study at the highest-rated civil engineering school in the UK (according to the 2014 Research Excellence Framework)
 • All of our courses are informed by industrial collaboration and accredited by the Institutions of Civil and Structural Engineers
 • You’ll have the opportunity to learn from leaders in their fields, through direct access to academic staff, many of whom are Chartered Engineers or have worked in industry.

Achrediadau

Côd UCASH221
Derbyniad nesafMedi 2020
Hyd3 blwyddyn
Modd (astudio)Amser llawn
Lleoedd sydd ar gael fel arferThe School typically has approx 230 places available.
Nifer y ceisiadau a dderbynnir fel arferThe School typically receives approx 1270 applications.

Cysylltu

Gofyn cwestiwn

Gofynion mynediad

ABB - BBB including Grade B Mathematics. If you are studying a science A level, a pass in the practical element (where applicable) will be required. Please note, General Studies will not be accepted.    

Cymhwyster Prosiect Estynedig: Fel arfer, bydd ymgeiswyr sydd wedi ennill gradd A yn y Cymhwyster Prosiect Estynedig (EPQ) yn cael cynnig un radd yn is na’r cynnig safonol ar gyfer Safon Uwch. Noder bod yn rhaid bodloni unrhyw ofynion sy’n benodol i’r pwnc o hyd

Derbynnir Tystysgrif Her Sgiliau Bagloriaeth Cymru Uwch yn lle un pwnc Safon Uwch (ar y graddau a restrir uchod) ac eithrio unrhyw bynciau penodol.

DD in BTEC plus grade A in Maths A-Level.

34 - 32 points including 5 or above in Higher Level Mathematics, or 655 in 3 Higher Level subjects to include Mathematics.

Gallai cymwysterau amgen gael eu derbyn. Cewch ragor o wybodaeth am ofynion mynediad ar dudalen meini prawf derbyn Ysgol Peirianneg.

GCSE

Gradd C neu radd 4 mewn TGAU Iaith Saesneg.

IELTS (academic)

O leiaf 6.5 yn gyffredinol gydag o leiaf 5.5 ym mhob is-sgil.

TOEFL iBT

O leiaf 90 ar y cyfan gyda sgôr o 17 o leiaf ar gyfer ysgrifennu, 17 ar gyfer gwrando, 18 ar gyfer darllen a 20 ar gyfer siarad.

PTE Academic

O leiaf 62 ar y cyfan gydag o leiaf 51 yn yr holl sgiliau cyfathrebu.

Trinity ISE II/III

II: dau Ragoriaeth a dau Deilyngdod o leiaf.
III: o leiaf Llwyddo ym mhob cydran.

Cymwysterau eraill a dderbynnir

Os ydych yn ymgeisydd tramor ac nid Saesneg yw eich iaith gyntaf, ewch i'n tudalen am ofynion Iaith Saesneg i gael rhagor o wybodaeth am ba gymwysterau y byddwn yn eu derbyn.

GCSE Maths grade C or 4. GCSE English Language Grade C or 4 or an accepted English Language equivalent

Ffioedd dysgu

Myfyrwyr y DU ac UE (2020/21)

Ffioedd DysguBlaendal
£9,000Dim

Ewch i'n tudalennau ffioedd dysgu i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Myfyrwyr tu allan i'r UE (2020/21)

Ffioedd DysguBlaendal
£21,950Dim

Ewch i'n tudalennau ffioedd dysgu i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

Cyfarpar ar gyfer cwrs penodol

No specific equipment is needed. The University will provide resources such as computers and associated software, laboratory equipment (including any safety equipment) and any required learning resources (both electronic and in hard copies).

Llety

Mae gennym amrywiaeth o breswylfeydd sydd yn gweddu i anghenion a phoced yr unigolyn. Cewch wybod rhagor ar ein tudalennau llety.

Strwythur y cwrs

This is a three-year full-time degree. The course includes a carefully chosen balance of core modules and optional modules. Most modules are worth 10 credits, some are worth 20 and a few, including the final-year project, are worth 30. You need to earn 120 credits a year.

There are two semesters each year, each semester consisting of 11 teaching weeks, one revision week and an examination period.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2020/21. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2020

Blwyddyn un

Year one consists of a series of lectures and practical laboratory sessions, providing you with a solid base for the next two years of your degree programme.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Engineering AnalysisEN109120 credydau
Computing 1EN109210 credydau
Environmental Fluid and GeomechanicsEN191120 credydau
Materials and ConstructionEN191220 credydau
Design StudiesEN191520 credydau
StructuresEN191620 credydau
Professional EngineeringEN191710 credydau

Blwyddyn dau

Year two again consists of a series of lectures underpinned by practical laboratory sessions.

There is an off-site residential field-course for five days in the spring semester, as part of the Field Studies of the Natural and Built Environment module.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Engineering AnalysisEN202620 credydau
Computing 2EN220810 credydau
Environmental EngineeringEN231310 credydau
Hydraulics and Soil MechanicsEN231420 credydau
Professional Studies and ConstructionEN231520 credydau
Structural Analysis and DesignEN240040 credydau

Blwyddyn tri

Year three includes a major project, with a value of a quarter of the overall year.  For this you will work individually, alongside a supervising staff member. 

There are other core modules but also a choice of optional modules, building upon the foundations established in the earlier years.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Construction and Construction ManagementEN310410 credydau
Environmental Policy and RegulationEN322010 credydau
ProjectEN330030 credydau
Water EngineeringEN330310 credydau
Geotechnical EngineeringEN330410 credydau
Structural Design StudiesEN330710 credydau
Civil Engineering DesignEN330910 credydau
Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Concrete Materials and StructuresEN331110 credydau
Environmental GeotechnicsEN331410 credydau
Environmental HydraulicsEN331710 credydau
Waste Management and RecyclingEN340110 credydau
Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut caf fy addysgu?

You will be taught the fundamental aspects of engineering through a combination of lectures and tutorials, supplemented by practical lab sessions and project-based work.

The taught modules in the first two years are largely compulsory, but options are available in year three. All students must complete a 30-credit individual project in year three, for which they are allocated a supervisor from among the teaching staff.

There are opportunities for interaction with potential employers through careers fairs and guest lectures. Speakers from industry give regular lectures on their areas of expertise. These offer you the opportunity to hear experts speak on topics that are relevant to your degree and give you an insight into working in industry.

Blwyddyn 1

Gweithgareddau dysgu ac addysgu wedi'u trefnu

45%

Astudio annibynnol dan arweiniad

55%

Lleoliadau ments

0%

Blwyddyn 2

Gweithgareddau dysgu ac addysgu wedi'u trefnu

38%

Astudio annibynnol dan arweiniad

62%

Lleoliadau ments

0%

Blwyddyn 3

Gweithgareddau dysgu ac addysgu wedi'u trefnu

32%

Astudio annibynnol dan arweiniad

68%

Lleoliadau ments

0%

Sut y caf fy nghefnogi?

You will be allocated a personal tutor who is a member of the academic staff associated with your degree course. Your tutor will be there to advise you on academic, non-academic and personal matters in a confidential and informal manner. We aim to help you overcome any problem, however big or small, as smoothly and quickly as possible.

For the 30-credit project in year three, you will be allocated a supervisor in the relevant area of research specialism and meet regularly.

You will have access through the Learning Central website to relevant multimedia material, presentations, lecture handouts, bibliographies, further links, electronic exercises and discussion circles. Opportunities for you to reflect on your abilities and performance are available through the Learning Central ‘Personal Development Planning’ module.

An extensive programme of careers lectures and workshops is delivered within the School and a Careers Consultant is also available.  

The University offers a range of services including the Careers Service, the Counselling Service, the Disability and Dyslexia Service, the Student Support Service, and excellent libraries and resource centres.

Feedback

We’ll provide you with frequent feedback on your work. This comes in a variety of formats including oral feedback in classes like design and project work and via return of marked coursework.

The opportunity to test your knowledge and understanding will be provided throughout the semester via class tests in Years 1 and 2, plus feedback on written assessments.  Occasionally, peer assessment of an individual’s contribution to a group may be used, and you may also receive oral feedback on presentations and contributions to group activities.

Sut caf fy asesu?

Your progress in each module is usually assessed at various stages throughout each semester (through a short test) to give you feedback on your progress, then finally at the end of the appropriate semester. Assessment is undertaken using methods including formal written examinations, case studies, assignments and project work.

Examinations count for 60% to 70% of all assessment throughout the course, depending on the options chosen. The remainder is mainly project work and larger pieces of coursework, plus performance in laboratories.

The opportunity to test knowledge and understanding is given through class tests throughout years one and two, plus feedback on written assessments. Occasionally, peer assessment of an individual’s contribution to a group may be used, and students may also receive oral feedback on presentations and contributions to group activities.

Dulliau asesu (2017/18 data)

Blwyddyn 1

Arholiadau ysgrifenedig

79%

Arholiadau ymarferol

2%

Gwaith cwrs

19%

Blwyddyn 2

Arholiadau ysgrifenedig

60%

Arholiadau ymarferol

8%

Gwaith cwrs

32%

Blwyddyn 3

Arholiadau ysgrifenedig

58%

Arholiadau ymarferol

5%

Gwaith cwrs

37%

Pa sgiliau bydda i’n eu hymarfer a’u datblygu?

This course is accredited via the Engineering Council, meaning the core competencies of UK-SPEC (UK Standard for Professional Engineering Competence) are integrated throughout the taught years of the course. 

Through lab work you will develop practical skills focused on the application of a range of engineering principles to real-life technological, regulatory and ethical problems encountered in the engineering profession.

You will also:

 • Develop your understanding of the application of architecture, building conceptual design and building services within the context of engineering and construction
 • Develop your understanding of environmental problems arising from activities and the consequences of construction –  and how to mitigate or remedy them
 • Enhance your communication skills, both orally and in writing through a series of reports and assignments
 • Develop your knowledge, skills and confidence to solve multidisciplinary problems in a civil engineering context

Gyrfaoedd

Rhagolygon gyrfa

Rhagolygon gyrfa

Our graduates are mainly employed in the civil engineering industry with major consultancy and contracting firms, such as Sir Robert McAlpine, Ramboll, Arup and Mott McDonald. Typical roles include graduate civil engineer, site engineer or design engineer, and they are based throughout the UK as well as further afield.

A number of graduates have opted for further study, either at MSc or PhD level, at Cardiff as well as institutions across the UK and beyond.

Others have chosen to work for national and multinational companies. Recent examples include companies in the financial, media and petrochemical sectors with destinations including Deloitte, PwC, Virgin and Shell.

In 2015/16, 95% of the School’s graduates who were available for work reported they were in employment and/or further study within six months of graduation.

Swyddi

 • Civil Engineer
 • Design Engineer
 • Project Manager

Gwaith maes

There is an off-site residential field-course for five days in year two, as part of the Field Studies of the Natural and Built Environment core module.

icon-academic

Diwrnod agored nesaf i israddedigion

Gwanwyn 2020

icon-international

Rhyngwladol

icon-chat

Gofyn cwestiwn

icon-pen

Sut i wneud cais