Ewch i’r prif gynnwys

Hanes yr Henfyd (BA)

Blwyddyn Mynediad


Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Explore ancient civilizations over two millennia in a degree stretching far beyond Ancient Greece and Rome from the Bronze Age to the rise of Islam (c. 1500 BCE to CE 800).

Cadwch le ar ddiwrnod agored

Ancient History

Trosolwg y cwrs

Our degree develops knowledge and critical understanding of the political, social, economic and cultural structures of these ancient Near Eastern and Mediterranean societies.

Unusual in the UK, our programme also allows you to discover Mesopotamia, the Levant and Egypt, Persia and the Byzantine Empire.

For us, social and cultural topics are just as important as historical period. You’ll encounter fascinating themes with contemporary relevance, from warfare, gender, religion, art and literature to medicine and science. Particularly popular is the reception of antiquity in film and popular culture.

Our degree is designed to help you cultivate the skills of the historian. You’ll master assessing a range of evidence and evaluating varying and sometimes conflicting interpretations to construct your own robust and coherent argument. You will practice expressing your new findings in ever innovative written forms as well as verbally within a nurturing environment.

Nodweddion nodedig

Ancient History at Cardiff University offers a balance between modules covering specific historical periods and thematic modules that examine broad social and cultural topics, such as warfare, gender, religion, art, medicine and science.  It provides the training necessary for students who wish to study Ancient History at postgraduate level, and a valuable range of intellectual and transferable skills for students who enter other professions.

Côd UCASV110
Derbyniad nesafMedi 2020
Hyd3 blwyddyn
Modd (astudio)Amser llawn
Lleoedd sydd ar gael fel arferThe School of History, Archaeology and Religion typically has 320 places available.
Nifer y ceisiadau a dderbynnir fel arferThe School of History, Archaeology and Religion typically receives 1800 applications.

Dedicated to the understanding of past societies through the interpretation of ancient evidence, we explore literary, epigraphic and archaeological material, to bring you closer to this fascinating subject.

Gofynion mynediad

BBC - BCC. Please note, General Studies and Critical Thinking will not be accepted.   

Cymhwyster Prosiect Estynedig: Fel arfer, bydd ymgeiswyr sydd wedi ennill gradd A yn y Cymhwyster Prosiect Estynedig (EPQ) yn cael cynnig un radd yn is na’r cynnig safonol ar gyfer Safon Uwch. Noder bod yn rhaid bodloni unrhyw ofynion sy’n benodol i’r pwnc o hyd

Derbynnir Tystysgrif Her Sgiliau Bagloriaeth Cymru Uwch yn lle un pwnc Safon Uwch (ar y graddau a restrir uchod) ac eithrio unrhyw bynciau penodol.

DMM in Humanties or Social Science. Any other BTEC subject if combined with an A-Level (excluding General Studies and Critical Thinking).

Achieve the IB Diploma with 655 in 3 HL subjects.

Gallai cymwysterau amgen gael eu derbyn. Cewch ragor o wybodaeth am ofynion mynediad ar dudalen meini prawf derbyn Ysgol Hanes, Archaeoleg a Chrefydd.

GCSE

Gradd C neu radd 4 mewn TGAU Iaith Saesneg.

IELTS (academic)

O leiaf 6.5 yn gyffredinol gydag o leiaf 5.5 ym mhob is-sgil.

TOEFL iBT

O leiaf 90 ar y cyfan gyda sgôr o 17 o leiaf ar gyfer ysgrifennu, 17 ar gyfer gwrando, 18 ar gyfer darllen a 20 ar gyfer siarad.

PTE Academic

O leiaf 62 ar y cyfan gydag o leiaf 51 yn yr holl sgiliau cyfathrebu.

Trinity ISE II/III

II: dau Ragoriaeth a dau Deilyngdod o leiaf.
III: o leiaf Llwyddo ym mhob cydran.

Cymwysterau eraill a dderbynnir

Os ydych yn ymgeisydd tramor ac nid Saesneg yw eich iaith gyntaf, ewch i'n tudalen am ofynion Iaith Saesneg i gael rhagor o wybodaeth am ba gymwysterau y byddwn yn eu derbyn.

GCSE English Language Grade C or 4 or an accepted English Language equivalent

Ffioedd dysgu

Myfyrwyr y DU ac UE (2020/21)

Ewch i'n tudalen cyfanswm ffioedd am y wybodaeth ddiweddaraf.

Myfyrwyr tu allan i'r UE (2020/21)

Ewch i'n tudalen cyfanswm ffioedd am y wybodaeth ddiweddaraf.

Costau ychwanegol

Llety

Mae gennym amrywiaeth o breswylfeydd sydd yn gweddu i anghenion a phoced yr unigolyn. Cewch wybod rhagor ar ein tudalennau llety.

Strwythur y cwrs

BA Ancient History is a three-year degree programme comprising of core modules, which provide essential skills and training, and a wide variety of optional modules that allow you to tailor your degree to meet your interests. You will study modules totalling 120 credits each year.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2020/21. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2020

Blwyddyn un

The first year provides you with a focused introduction to the study of Greek and Roman history at University which fosters your critical and analytical skills through close engagement with the ancient sources and modern interpretations.

You take four 20-credit Ancient History modules and may take 40 credits in another Humanities subject to make 120 credits over the year.

Blwyddyn dau

In Year two, you will take two 20-credit core modules plus 80 credits of optional modules.

You may be able to take one or two modules from another Academic School, selected from the University’s Free Standing Module Collection.

Blwyddyn tri

In Year three, all students write a dissertation on a topic of their choice (40 credits) and take 80 credits of optional modules.

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut caf fy addysgu?

The School enables you to develop in a high-quality learning environment, supported by a student-orientated approach to the acquisition of knowledge and skills. Teaching is delivered through a mixture of lectures, seminars, classes, practical workshops, field trips, and individual tutorials. You will also undertake independent study and research, under the guidance of a supervisor.

Lectures provide an overview of the key concepts and frameworks for a topic, equipping students to carry out independent research for the seminars and to develop their own ideas.

Seminars provide an opportunity for students to explore the ideas outlined in the lecture in a small group environment. Seminars would usually consist of about 15 students and the seminar leader (a member of the teaching team). Seminars may take various formats, including plenary group discussion, small group work and student-led presentations. Seminars offer a rewarding opportunity to engage critically with the key ideas and reading of a topic, and to explore areas of particular interest with an expert in the field. It is vital that students prepare for seminars (undertaking any set reading, developing independent critical thought) in order to gain the maximum benefit from the sessions.

Lectures and seminars enable students to develop communication and analytical skills, and to develop critical thinking in a supportive environment.

Blwyddyn 1

Gweithgareddau dysgu ac addysgu wedi'u trefnu

19%

Astudio annibynnol dan arweiniad

82%

Lleoliadau ments

0%

Blwyddyn 2

Gweithgareddau dysgu ac addysgu wedi'u trefnu

19%

Astudio annibynnol dan arweiniad

81%

Lleoliadau ments

0%

Blwyddyn 3

Gweithgareddau dysgu ac addysgu wedi'u trefnu

11%

Astudio annibynnol dan arweiniad

89%

Lleoliadau ments

0%

Sut y caf fy nghefnogi?

As well as having regular feedback from your personal tutor, you will have a reading week each semester for guided study and a chance to catch up on assessed work, reading and revision. These weeks are also used by staff to visit students on their year abroad.

You will have access through the Learning Central website to relevant multimedia material, presentations, lecture handouts, bibliographies, further links, electronic exercises and discussion circles.

The University offers a range of services including the Careers Service, the Counselling Service, the Disability and Dyslexia Service, the Student Support Service, and excellent libraries and resource centres.

Feedback

We’ll provide you with frequent feedback on your work. This comes in a variety of formats including oral feedback during tutorials, personalised feedback on written work, feedback lectures, generic written feedback and feedback on tutorial performance.

Coursework will be marked by your module tutor and your tutor will give you written feedback on your work. You will be given general feedback in relation to examinations following the May/June examination period and you will be able to discuss your overall performance with your personal tutor as part of the monitored student self-assessment scheme.

Sut caf fy asesu?

Modules are assessed by various methods, including coursework essays, written reports, source criticisms, examinations, class tests, and oral presentations. The format of the assessed work for the second-year Independent Study is chosen by you; possible formats include an extended essay, a piece of creative writing, sample pages from a book or magazine, a teachers’ pack, a film, or a reconstruction drawing or model. All students write a final-year dissertation of up to 10,000 words.

Coursework and examinations are used not only for assessment purposes but also as a means of developing your capacity to gather, organise, evaluate and deploy relevant information and ideas from a variety of sources in reasoned arguments

Dulliau asesu (2017/18 data)

Blwyddyn 1

Arholiadau ysgrifenedig

33%

Arholiadau ymarferol

3%

Gwaith cwrs

63%

Blwyddyn 2

Arholiadau ysgrifenedig

29%

Arholiadau ymarferol

3%

Gwaith cwrs

67%

Blwyddyn 3

Arholiadau ysgrifenedig

33%

Arholiadau ymarferol

7%

Gwaith cwrs

60%

Pa sgiliau bydda i’n eu hymarfer a’u datblygu?

Students will acquire and develop a range of essential transferable and discipline-specific skills, including:

  • intellectual skills - such as critical thinking, reasoning, assimilating and summarising complex information and ideas, analysing and evaluating evidence, critiquing interpretations or arguments, coping with uncertain or incomplete data, constructing arguments based on evidence, and presenting them effectively in writing and in debate;

  • employability skills - such as effective communication through written reports and oral presentations, contributing to group discussions, working independently and in teams, using IT resources effectively, and time management;

  • enterprise skills - such as creativity (practised especially in the Independent Study project), problem-solving, initiative, and independent thinking;

  • research skills - (developed especially in the Independent Study and Dissertation): defining a project, formulating research questions, locating relevant information, and presenting the results in an oral presentation and an extended written report;

  • discipline-specific skills - analysing historical problems, locating and using appropriate evidence and bibliographic resources, handling literary and archaeological material, analysing images, reading inscriptions, papyri and coins, and understanding the scholarly conventions used in relation to these types of evidence;

  • language skills - the programme offers an option for students to study Latin and Greek at beginners’ and intermediate level, and to read texts in the original languages.

Gyrfaoedd a lleoliadau gwaith

Rhagolygon gyrfa

In 2015/16, 94% of the School’s graduates who were available for work reported they were in employment and/or further study within six months of graduating.

We organise interactive workshops with the Careers Service to help students identify their skills and attributes. History graduates find work in a wide range of related and non-related professional employment. Some choose to undertake postgraduate study at Cardiff or elsewhere, and some have become internationally reputed historians.

We believe in giving our graduates the best opportunities to find employment. We organise interactive workshops with the Careers Service to help students identify their skills and attributes and have our own, in-School Workplace Placements and employability officer. Some of our graduates enter professions which make direct use of their academic expertise. The majority however compete very successfully in a wide range of other fields.

Swyddi

  • Historian
  • Lecturer
  • Curator

Lleoliadau

The school has a dedicated Work Placements Officer who supports students with work experience opportunities both in and out of term time.

Gwaith maes

Trips to museums.

icon-academic

Diwrnod agored nesaf i israddedigion

Gwanwyn 2020

icon-international

Rhyngwladol

icon-contact

Cysylltwch â ni

icon-pen

Sut i wneud cais