Ewch i’r prif gynnwys

Seicoleg (BSc)

Blwyddyn Mynediad


Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Astudiaeth wyddonol a systematig o ymddygiad a phrofiad yw seicoleg. Mae i seicoleg amrywiaeth fawr o gymwysiadau ym myd diwydiant a masnach, byd addysg a byd iechyd a’r gwasanaethau cymdeithasol.

Cadwch le ar ddiwrnod agored

Trosolwg y cwrs

Psychology is the systematic and scientific study of behaviour and experience. It has a wide range of applications from industry to commerce, education and health and social services.

Cardiff University’s School of Psychology is long established, well resourced, and has an excellent international reputation. As a psychology student at Cardiff, you will be studying the subject very much from the scientific standpoint while meeting the challenges of understanding behaviour from social, cognitive and biological perspectives. This is a three year programme that is supported by enthusiastic lecturers from one of the UK's leading psychology research departments. You will be studying a degree programme that is accredited by the British Psychological Society as conferring Graduate Basis for Chartered Membership.

Nodweddion nodedig

The distinctive features of the degree include:

 • the involvement of research-active staff in course design and delivery;
 • the variety of modules on offer;
 • the emphasis on independent learning in a research-led environment;
 • the emphasis on acquisition of high quality practical skills and the development of innovative ideas;
 • the emphasis on safety and ethical considerations;
 • membership of the British Psychological Society and an awareness of professional standards and progression;
 • the opportunity to apply to undertake paid research with a member of staff;
 • flexibility, permitting graduates to pursue professional careers as psychologists, as well as a wide range of other careers, including postgraduate research.

 

Achrediadau

Côd UCASC800
Derbyniad nesafMedi 2018
Hyd3 blwyddyn
Modd (astudio)Amser llawn
Lleoedd sydd ar gael fel arferThe School typically has approx 195 places available.
Nifer y ceisiadau a dderbynnir fel arferThe School typically receives approx 1200 applications.

Gofynion mynediad

AAA including at least one science (e.g., Chemistry, Biology, Physics, Mathematics, Geography or Psychology). Please note, General Studies will not be accepted.

Cymhwyster Prosiect Estynedig: Fel arfer, bydd ymgeiswyr sydd wedi ennill gradd A yn y Cymhwyster Prosiect Estynedig (EPQ) yn cael cynnig un radd yn is na’r cynnig safonol ar gyfer Safon Uwch. Noder bod yn rhaid bodloni unrhyw ofynion sy’n benodol i’r pwnc o hyd

Derbynnir Tystysgrif Her Sgiliau Bagloriaeth Cymru Uwch yn lle un pwnc Safon Uwch (ar y graddau a restrir uchod) ac eithrio unrhyw bynciau penodol.

The Welsh Baccalaureate Advanced Skills Challenge Certificate will be accepted in lieu of one A-Level (at the grades listed above), excluding any specified subjects.

Achieve the IB Diploma with 36 points overall with 18 points from 3 Higher Level subjects.

Gallai cymwysterau amgen gael eu derbyn. Cewch ragor o wybodaeth am ofynion mynediad ar dudalen meini prawf derbyn Ysgol Seicoleg.

IELTS (academic)

O leiaf 6.5 yn gyffredinol gydag o leiaf 5.5 ym mhob is-sgôr.

TOEFL iBT

O leiaf 90 gyda sgôr o 17 o leiaf ar gyfer ysgrifennu, 17 ar gyfer gwrando, 18 ar gyfer darllen ac 20 ar gyfer siarad.

PTE Academic

62 gydag o leiaf 51 yn yr holl sgiliau cyfathrebu.

Trinity ISE II/III

II: dau Ragoriaeth a dau Deilyngdod o leiaf.
III: o leiaf Llwyddo ym mhob cydran.

Cymwysterau eraill a dderbynnir

Os ydych yn ymgeisydd tramor ac nid Saesneg yw eich iaith gyntaf, ewch i'n tudalen am ofynion Iaith Saesneg i gael rhagor o wybodaeth am ba gymwysterau y byddwn yn eu derbyn.

You will require GCSE Maths or Statistics at grade B or grade 6 and GCSE English or Welsh Language at grade B or grade 6. 

Ffioedd dysgu

Myfyrwyr y DU ac UE (2018/19)

Ffioedd DysguBlaendal
£9,000Dim

Nodiadau:

Ewch i'n tudalennau ffioedd dysgu i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Myfyrwyr tu allan i'r UE (2018/19)

Ffioedd DysguBlaendal
£19,950Dim

Nodiadau:

Ewch i'n tudalennau ffioedd dysgu i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

Cyfarpar ar gyfer cwrs penodol

You will not need any specific equipment.

Llety

Mae gennym amrywiaeth o breswylfeydd sydd yn gweddu i anghenion a phoced yr unigolyn. Cewch wybod rhagor ar ein tudalennau llety.

Strwythur y cwrs

This is a three-year full-time degree, with a September entry point, accredited by the British Psychological Society as conferring Graduate Basis for Chartered Membership. The School typically has 195 undergraduate places.

You will take 60 credits in the first semester of year one at level four, which do not count towards the final degree classification. In level five (commencing in the second semester of year one and continuing through year two) you will take modules to the value of 180 credits. At level six, the final year, you will take 120 credits.

Modules are compulsory at level five and optional at level six (with the exception of the research project).

Performance in level five contributes 30% towards honours classification and level six contributes 70%.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2018/19. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2018

Blwyddyn un

Level four of the degree occupies the autumn semester of year one and is designed to help you make the transition from school to university level study. It consists of three modules. These modules will:

 • introduce scientific thinking skills and use example research topics to help you learn the differences between good and bad science;
 • provide an overview of the main subject areas of psychology;
 • introduce the basics of research methodology through practicals and research design teaching.
Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Psychological ResearchPS101420 credydau
Introduction to PsychologyPS101620 credydau
Research Methods in PsychologyPS101820 credydau
Social Psychology 1PS201620 credydau
Language and MemoryPS202020 credydau
Biological Psychology & Individual DifferencesPS202520 credydau

Blwyddyn dau

Level five occupies three semesters, starting in the spring of the first year. This level covers the main psychology areas in depth, combined with further teaching of research design and statistical analysis, practical work, and tutorials.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Social Psychology 2PS200720 credydau
Developmental PsychologyPS201120 credydau
Abnormal and Clinical PsychologyPS201820 credydau
Perception, Attention and ActionPS202120 credydau
Thinking, Emotion and ConsciousnessPS202320 credydau
Psychological Research SkillsPS202420 credydau

Blwyddyn tri

Level six is the final year. Here, you will undertake a supervised research project that runs over two semesters. The research project is an opportunity to carry out an independent piece of research with individual supervision from a member of academic staff with expertise in the research area. In addition to the project, students at level six complete a range of final year modules (commonly around six depending on whether the modules selected are single or double modules). The option modules offer the opportunity for deeper exploration of topics that are close to the research interests of staff.

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.

Dysgu ac asesu

Sut caf fy addysgu?

The degree is based on a range of core (mandatory) and optional modules. Each module is supported by electronic teaching materials (such as lecture recordings) shared via Learning Central, part of the University’s virtual learning environment.

Modules are likely to include lectures, seminars and group discussions, tutorials, and group work, and you will be expected to apply the skills you learn through tutorial presentations, research practicals and a research project.

At levels four and five you will receive detailed guidance to ensure that you have a firm foundation in relevant experimental skills. Tutors will ensure that you have achieved an acceptable level of competence before you progress to level six. At level six, you have an element of independence and are required to design, conduct, analyse and report individual project work. You will meet regularly with a supervisor to discuss methodologies and practical work.

Blwyddyn 1

Gweithgareddau dysgu ac addysgu wedi'u trefnu

22%

Astudio annibynnol dan arweiniad

78%

Lleoliadau ments

0%

Blwyddyn 2

Gweithgareddau dysgu ac addysgu wedi'u trefnu

24%

Astudio annibynnol dan arweiniad

76%

Lleoliadau ments

0%

Blwyddyn 3

Gweithgareddau dysgu ac addysgu wedi'u trefnu

16%

Astudio annibynnol dan arweiniad

84%

Lleoliadau ments

0%

Sut y caf fy nghefnogi?

You will have access through the Learning Central website to relevant multimedia material, presentations, lecture handouts, bibliographies, further links, electronic exercises and discussion boards.

The University offers a range of services including the Careers Service, the Counselling Service, the Disability and Dyslexia Service, the Student Support Service, and excellent libraries and resource centres.


Feedback
You will gain feedback on your academic progress in many ways throughout your studies: for example, during your project supervision or practical classes, tutorials and seminars, and Q & A sessions with lecturers. You will also receive written comments on the coursework you submit and have ample opportunities to discuss issues with teaching staff. We encourage you to use every opportunity to interact with staff in this way. You will receive detailed generic feedback on examinations via written question-by-question analyses of students’ answers, together with a breakdown of your marks. You should also examine and understand the basis of our marking criteria and familiarise yourself with how the contribution of different cognitive skills are captured by the grading system. While formal written feedback is clearly an important feature in supporting your intellectual development, it is not the only source and indeed you may also find it useful to test your own knowledge and understanding with friends or make use of the blogs/discussion boards associated with each module.

The main purpose of written feedback on coursework is to provide evaluative information to help you understand the strengths and weaknesses of your work – not to provide a definitive model answer. Feedback is therefore important in the context of improving and enhancing your cognitive skills. It is also intended to support your development as independent learners. In order for feedback to serve this function, it is not only important that markers provide useful comments in a timely fashion, but also that sufficient attention is paid to the feedback by the person receiving it. In order to support this process, you will be asked to reflect on the feedback you have received from previous (relevant) coursework and to comment on how this feedback has been incorporated into your current assignment.

Sut caf fy asesu?

Knowledge and understanding are assessed both summatively and formatively via multiple choice and conventional written examinations, essay writing, practical and project reports.

Formative feedback is provided at seminars, tutorials, and practical classes.

Dulliau asesu (2017/18 data)

Blwyddyn 1

Arholiadau ysgrifenedig

61%

Arholiadau ymarferol

0%

Gwaith cwrs

39%

Blwyddyn 2

Arholiadau ysgrifenedig

66%

Arholiadau ymarferol

0%

Gwaith cwrs

34%

Blwyddyn 3

Arholiadau ysgrifenedig

67%

Arholiadau ymarferol

0%

Gwaith cwrs

33%

Pa sgiliau bydda i’n eu hymarfer a’u datblygu?

You will acquire and develop a range of valuable skills, both those that are discipline specific and more generic ‘employability skills’.

As a result of engaging fully with this course, you should be able to:

 • demonstrate knowledge and understanding of psychological facts, theories, ideas, methods, concepts and principles and appreciate their significance;
 • demonstrate an understanding of psychology as a coherent and developing scientific discipline;
 • demonstrate the skills/abilities necessary for scientific research in psychology, including abilities to formulate research hypotheses, design and conduct empirical studies, analyse data, and interpret findings;
 • demonstrate the skills in comprehending and evaluating psychological material, including the abilities to communicate clearly and concisely the concepts of literature and critically appraise the literature, in both written and oral presentation;
 • conduct safely, ethically and competently psychological research studies involving human and non-human animals;
 • record, analyse statistically, present (written and orally) and interpret data from psychological experiments;
 • communicate ideas, principles and theories effectively by both oral and written means;
 • use information technology e.g. the Internet, reference database, spreadsheets, word processing, graphics and statistics packages;
 • perform and interpret statistical analyses of data;
 • work and communicate effectively both as an individual and in a team;
 • demonstrate effective time-management skills and the ability to meet deadlines;
 • be aware of ethical guidelines.

Gyrfaoedd

Rhagolygon gyrfa

The BSc in Psychology prepares the way for a wide range of careers. In 2015/16, 96.6% of the School’s graduates who were available for work reported they were in employment and/or further study within six months of graduation.

The School of Psychology, in liaison with the University Careers Service, provides Careers Management Sessions (at year two) and an annual general careers talk at final year.

Students also have the opportunity to attend University approved courses provided by the Careers Service, and by the Students' Union, which focus on transferable skills.

Swyddi

 • Psychology Consultant
 • Counsellor
 • Educational Consultant
 • Recruitment Consultant
icon-academic

Diwrnod agored nesaf i israddedigion

Dydd Gwener 5 Gorffennaf

icon-international

Rhyngwladol

icon-contact

Cysylltwch â ni

icon-pen

Sut i wneud cais