Ewch i’r prif gynnwys

Gofynion mynediad ar gyfer yr Alban

Bydd ein gofynion mynediad yn amrywio yn dibynnu ar eich lefel astudio a'r cwrs y mae gennych ddiddordeb ynddo.

Cyrsiau israddedig

Bydd cymwysterau ‘Higher’ ac ‘Advanced Higher’ yr Alban yn cael eu hystyried ar gyfer mynediad i flwyddyn 1 ein rhaglenni israddedig. Er mwyn rhoi syniad i chi o'r graddau y bydd eu hangen arnoch, rydym wedi darparu'r tabl cywerthedd canlynol y gellir ei gymharu â'r gofynion mynediad Safon Uwch arferol a restrir ar ein tudalennau cyrsiau israddedig.

‘National 5’

Byddwn yn derbyn ‘National 5’ yn lle TGAU, lle mae gofynion lefel 2 yn ein prosesau dethol.

TGAU

National 5

A*

A

A

B

B

C

C

D

‘Higher’

Byddwn yn derbyn 5 ‘Higher’, graddau A-C, lle nad oes unrhyw ofynion pwnc lefel 3 yn y cynnig nodweddiadol.

Cynnig Safon Uwch nodweddiadol

Cynnig ‘Higher’ Cyfwerth

AAA

AABBB

AAB

ABBBB

ABB

BBBBC

BBB

BBBCC

BBC

BBCCC

BCC

CCCCC

CCC

CCCCD

‘Advanced Higher’

Lle mae'r cynnig Safon Uwch nodweddiadol yn cynnwys gofyniad pwnc, mae'n ofynnol i ‘Advanced Higher’ fodloni'r gofyniad pwnc hwnnw.

Safon Uwch

‘Advanced Higher’

A*

A

A

B

B

C

C

D

Wrth wneud cynnig gyda gofyniad pwnc, yn y rhan fwyaf o achosion gallwn dderbyn cyfuniad o ‘Higher’ ac Advanced Higher, ond ni fyddwn yn cyfrif yr un pynciau ddwywaith.

Yr eithriad i hyn yw MeddygaethDeintyddiaeth, a fydd yn gofyn am dri chymhwyster lefel ‘Advanced Higher’.