Ewch i’r prif gynnwys

Ymgeiswyr anabl

Rydym yn cefnogi eich bywyd myfyriwr drwy gynnig cyngor a gwasanaethau Anabledd a Dyslecsia.

Os oes gennych chi nam corfforol neu synhwyraidd, cyflwr meddygol hir dymor, anhawster dysgu penodol (fel dyslecsia) neu anhawster iechyd meddwl, byddai'n beth da i chi sôn wrthym ni amdano wrth i chi wneud eich cais. Os soniwch chi wrthym ni am eich anabledd, fe wnawn ni ei drin yn gyfrinachol, yn gadarnhaol ac yn adeiladol.

Mae sôn wrthym ni’n gynnar am eich anghenion yn golygu gall y Gwasanaeth Anabledd a Dyslecsia gysylltu â chi i holi pa addasiadau a chymorth sydd angen arnoch i gael mynediad i’ch rhaglen astudio ac i gyfleusterau eraill y Brifysgol, megis llety. Gallwn ni hefyd roi cyngor i chi ynghylch pa gymorth ariannol sy’n gysylltiedig ag anabledd.

Mae hi’n arbennig o bwysig i chi ddatgelu’r wybodaeth i ni os ydych chi’n gwneud cais i ddilyn un o’r rhaglenni iechyd, megis meddygaeth, nyrsio, fferylliaeth neu optometreg, am fod ganddyn nhw ofynion o ran ‘addasrwydd i ymarfer’.

Gallwn ni drefnu ymweliadau mynediad er mwyn i chi gael gwybod rhagor am lwybrau ar draws ystâd y Brifysgol a’r llety myfyrwyr sydd ar gael i chi.

Cewch chi wybodaeth fanylach ar ein tudalennau cymorth myfyrwyr.

Gallwch chi hefyd gysylltu â Gwasanaeth Anabledd a Dyslecsia:

Cefnogaeth anabledd