Ewch i’r prif gynnwys

Ceisiadau ar wahân i UCAS

Mae gennym nifer fechan o raglenni israddedig y mae angen i chi wneud cais yn uniongyrchol i'r brifysgol i'w hastudio.

Mae ein holl raddau israddedig llawn amser yn cael eu hysbysebu drwy UCAS a gallwch wneud cais drwy wasanaeth geisiadau UCAS.

Cais ar-lein drwy ysgol academaidd

Dewiswch yr ysgol academaidd sy'n cynnig rhaglen yr hoffech ei hastudio o'r rhestr isod. Gallwch ddewis yr ysgol gywir drwy ddefnyddio'r chwiliwr cyrsiau os ydych yn ansicr:

Help i baratoi eich cais

Dylid gwneud ceisiadau trwy'r system ymgeisio ar-lein ond os na allwch gwblhau'r cais ar-lein bydd angen i chi lenwi cais papur.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, neu os oes angen help arnoch i baratoi eich cais, cysylltwch â'n tîm Derbyn.

Tîm derbyn