Ewch i’r prif gynnwys

Derbyn cymwysterau

Rydym ni’n derbyn amrywiaeth eang o gymwysterau ar gyfer mynediad i’n cyrsiau israddedig.

Diploma Uwch Bagloriaeth Cymru

Mae Prifysgol Caerdydd yn derbyn Diploma Uwch Bagloriaeth Cymru ar gyfer mynediad i’w holl raglenni gradd israddedig. Bydd Diploma Craidd Bagloriaeth Cymru yn cael ei dderbyn yn gyfwerth i Lefel A.

I ymgeiswyr sydd yn cynnig fersiwn graddedig o’r craidd, byddwn yn derbyn gradd A* yn gyfwerth i A* yn Lefel A, A yn gyfwerth i A yn Lefel A, B yn gyfwerth i B yn Lefel A a C yn gyfwerth i C yn Lefel A. Nid yw Bagloriaeth Cymru yn gallu ailosod pwnc neu bynciau gofynnol penodol.

Os ydych chi’n astudio Craidd Diploma Uwch Bagloriaeth Cymru ynghyd â 3 phwnc Safon Uwch, bydd unrhyw gynnig yn hyblyg, gan ganiatáu i chi fodloni’r cynnig NAILL AI drwy gyflawni Diploma Uwch Bagloriaeth Cymru gan basio’r Craidd a 2 radd Safon Uwch benodedig NEU ofynion graddau ar gyfer y 3 Safon Uwch. Bydd unrhyw ofynion pwnc benodol hefyd yn cael eu pennu yn y cynnig.

Gwybodaeth am ofynion mynediad Diploma Uwch Bagloriaeth Cymru pob Ysgol Academaidd 

Ar gyfer y nifer fach o raglenni sy’n gofyn am gymwysterau mynediad ychwanegol, er enghraifft pwnc ychwanegol ar lefel Uwch-gyfrannol, bydd y gofynion hyn yn cael eu pennu yng ngofynion mynediad y rhaglen ac yn amodau’r cynnig.

Cambridge Pre-U

Mae’r Brifysgol yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr sy’n cynnig cymhwyster Diploma Cambridge Pre-U a bydd yn ffurfio ei chynigion ar sail sy’n cyfateb â 3 chymhwyster Safon Uwch. Bydd y Brifysgol hefyd yn derbyn Prif Bynciau Pre-U yn lle pynciau Safon Uwch.

Sgiliau Allweddol

Rydym ni’n croesawu tystiolaeth o gymhwysedd mewn Sgiliau Allweddol yn frwd ac yn dymuno annog ymgeiswyr i amlygu unrhyw sgiliau o’r fath yn eu cais. Fodd bynnag, ar gyfer y mwyafrif o raglenni gradd, nid ydym yn cynnwys llwyddiant yn y cymhwyster Sgiliau Allweddol yn ein gofynion mynediad ffurfiol. Os ydych yn ansicr, cysylltwch â’r Tiwtor Derbyn perthnasol am arweiniad mwy penodol.

Safon Uwch Galwedigaethol

I gydymffurfio â phroffil derbyn arferol astudio ym Mhrifysgol Caerdydd, bydd angen cymwysterau Safon Uwch Galwedigaethol neu lwybr derbyniol amgen drwy ddau Safon Uwch Galwedigaethol ac un Safon Uwch arall. Bydd derbynioldeb yr unedau y byddwch wedi’u hastudio yn y Safon Uwch Galwedigaethol a’r safon angenrheidiol ar gyfer mynediad yn amrywio yn ôl maes y rhaglen.

Cymhwyster Prosiect Estynedig (EPQ)

Rydym yn edrych i gefnogi ymgeiswyr sydd yn gwneud cymhwyster EPQ drwy gydnabod A yng nghymhwyster EPQ i ostwng y gofynion mynediad gan radd sengl ar gyfer holl raglenni heblaw am Feddygaeth a Deintyddiaeth.

Er enghraifft, bydd cynigion AAB ar gyfer ymgeiswyr sy'n gwneud yr EPQ yn cael ei newid i 'AAB o 3 Safon Uwch neu ABB o 3 Safon Uwch a gradd A yn yr EPQ.

Cambridge Test of Mathematics

Rydym yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr sy'n cynnig Cambridge Test of Mathematics for University Admission (2018) ar gyfer mynediad i raglenni israddedig Mathemateg y Brifysgol.

Os ydych yn cael 6.5 neu uwch yn y prawf, yna efallai byddwch yn gymwys i gael cynnig ar raglen israddedig Mathemateg heb Safon Uwch Mathemateg, cyn belled â'i fod wedi'i gyfuno gyda graddau addas mewn pynciau eraill ar Lefel 3.