Ewch i’r prif gynnwys

Derbyn cymwysterau

Rydym ni’n derbyn amrywiaeth eang o gymwysterau ar gyfer mynediad i’n cyrsiau israddedig.

Tystysgrif Her Sgiliau Bagloriaeth Cymru

Mae Prifysgol Caerdydd yn derbyn Tystysgrif Her Sgiliau Uwch Bagloriaeth Cymru i'w derbyn i bob un o'i rhaglenni gradd israddedig sy'n cyfateb i un Safon Uwch ar yr un radd.

Os ydych chi’n astudio Craidd Tystysgrif Her Sgiliau Bagloriaeth Cymru ynghyd â 3 phwnc Safon Uwch, bydd unrhyw gynnig yn hyblyg, gan ganiatáu i chi fodloni’r cynnig naill ai drwy gyflawni Tystysgrif Her Sgiliau Bagloriaeth Cymru gan basio’r Craidd a 2 radd Safon Uwch benodedig neu ofynion graddau ar gyfer y 3 Safon Uwch. Bydd unrhyw ofynion pwnc benodol hefyd yn cael eu pennu yn y cynnig.

Cambridge Pre-U

Mae’r Brifysgol yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr sy’n cynnig cymhwyster Diploma Cambridge Pre-U a bydd yn ffurfio ei chynigion ar sail sy’n cyfateb â 3 chymhwyster Safon Uwch. Bydd y Brifysgol hefyd yn derbyn Prif Bynciau Pre-U yn lle pynciau Safon Uwch ac eithrio Persbectifau Byd-eang ac Ymchwil Annibynnol.

Sgiliau Allweddol

Rydym ni’n croesawu tystiolaeth o gymhwysedd mewn Sgiliau Allweddol yn frwd ac yn dymuno annog ymgeiswyr i amlygu unrhyw sgiliau o’r fath yn eu cais. Fodd bynnag, ar gyfer y mwyafrif o raglenni gradd, nid ydym yn cynnwys llwyddiant yn y cymhwyster Sgiliau Allweddol yn ein gofynion mynediad ffurfiol. Os ydych yn ansicr, cysylltwch â’r Tiwtor Derbyn perthnasol am arweiniad mwy penodol.

Safon Uwch Galwedigaethol

I gydymffurfio â phroffil derbyn arferol astudio ym Mhrifysgol Caerdydd, bydd angen cymwysterau Safon Uwch Galwedigaethol neu lwybr derbyniol amgen drwy ddau Safon Uwch Galwedigaethol ac un Safon Uwch arall. Bydd derbynioldeb yr unedau y byddwch wedi’u hastudio yn y Safon Uwch Galwedigaethol a’r safon angenrheidiol ar gyfer mynediad yn amrywio yn ôl maes y rhaglen.

Cymhwyster Prosiect Estynedig/Rhyngwladol (EPQ/IPQ)

Rydym yn edrych i gefnogi ymgeiswyr sydd yn gwneud cymhwyster EPQ/IPQ drwy gydnabod A yng nghymhwyster EPQ/IPQ i ostwng y gofynion mynediad gan radd sengl ar gyfer holl raglenni heblaw am Feddygaeth a Deintyddiaeth.

Er enghraifft, bydd cynigion AAB ar gyfer ymgeiswyr sy'n gwneud yr EPQ/IPQ yn cael ei newid i 'AAB o 3 Safon Uwch neu ABB o 3 Safon Uwch a gradd A yn yr EPQ/IPQ.

Test of Mathematics

Rydym yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr sy'n cynnig Test of Mathematics for University Admission ar gyfer mynediad i raglenni israddedig Mathemateg y Brifysgol.

Os ydych yn cael 6.5 neu uwch yn y prawf, yna efallai byddwch yn gymwys i gael cynnig ar raglen israddedig Mathemateg heb Safon Uwch Mathemateg, cyn belled â'i fod wedi'i gyfuno gyda graddau addas mewn pynciau eraill ar Lefel 3.

Mathemateg a Rhifedd (TGAU)

Rydym yn derbyn Mathemateg TGAU a Mathemateg TGAU (Rhifedd) yn gyfartal wrth ystyried ceisiadau lle mae Mathemateg TGAU yn ofyniad mynediad, oni nodir yn wahanol yn y gofynion mynediad penodol i'r rhaglen.