Ewch i’r prif gynnwys

Sut i wneud cais am wiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd

Mae yna amgylchiadau amrywiol lle gall fod angen i chi gael gwiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) naill ai cyn i chi ddod i Brifysgol Caerdydd neu yn ystod eich amser yma. Os oes angen gwiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd arnoch, bydd eich Ysgol yn rhoi gwybod i chi.

Mynediad i’r ffurflen Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd ar-lein

Bydd eich Ysgol Academaidd neu Goleg yn gofyn am eich enw a chyfeiriad ebost ac yn cyfeirio eich manylion i’r system ar-lein i wneud cais am eich gwiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd. Byddwch yn derbyn ebost gyda chyfarwyddiadau ymuno. Os nad oes gennych fanylion eich unigolyn cyswllt yn eich Ysgol neu Goleg, cysylltwch â:

Cefnogaeth Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd

Cyfarwyddiadau ar gyfer y system ar-lein

Byddwch yn gweld cyfarwyddiadau defnyddiol ar y dudalen lanio Saesneg o dan y pennawd: ‘The applicant – how to get started’.

Tystiolaeth ofynnol

Bydd angen dogfennaeth cefnogol wreiddiol (fel pasbort, tystysgrif geni a datganiad banc). Mae’r system yn rhoi gwybodaeth lawn o’r ddogfennaeth gallwch ddefnyddio yn yr adran berthnasol.

Gwasanaeth diweddaru

Mae manylion am y gwasanaeth diweddaru gwybodaeth Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd i’w gweld ar y wefan allanol Saesneg hon: www.gov.uk/dbs-update-service

Ar ôl cyflwyno

Nodwch, gall gymryd rhwng 2 i 8 wythnos i dderbyn eich tystysgrif datgeliad. Gallwch fewngofnodi i’r system ar-lein i olrhain eich cynnydd ar ôl cyflwyno.