Ewch i’r prif gynnwys

Ceisiadau ar bapur

Mae gennym nifer fechan o raglenni israddedig sy'n gofyn eich bod yn gwneud cais yn uniongyrchol i'r Brifysgol.

Dylai ceisiadau gael eu cyflwyno drwy'r system geisiadau ar-lein Fodd bynnag, os nad ydych yn gallu cwblhau'r ffurflen gais ar-lein, gallwch gyflwyno'ch cais ar bapur.

Gallwch weld canllawiau ar y broses ymgeisio a'r dogfennau ychwanegol sy'n ofynnol ar ein tudalennau sut i wneud cais.

Direct application form - Welsh

Cais i gael eich derbyn yn uniongyrchol fel myfyriwr israddedig

Dogfennau cefnogol

Equal opportunities monitoring form - Welsh version

Cyfle cyfartal ffurflen monitro

Referee report form - Welsh

Dylai'r ddogfen hon gael ei llenwi gennych chi a'ch canolwyr. Cewch fanylion llawn ar y ffurflen.