Ewch i’r prif gynnwys

Pensaernïaeth

Mae'r rhaglenni israddedig yn Ysgol Pensaernïaeth Cymru, y gallwch gyflwyno cais ar eu cyfer ar-lein, wedi'u rhestru yn ogystal â dyddiadau dechrau posibl.

I barhau â'ch cais:

  • nodwch y rhaglen yr hoffech gyflwyno cais ar ei chyfer
  • penderfynwch a hoffech astudio'n amser llawn neu'n rhan-amser
  • dewiswch y dyddiad dechrau fyddai orau gennych
Enw'r rhaglenMath o bresenoldeb
M'Arch Pensaernïaeth (Dwy flynedd)Amser llawn

Help i baratoi eich cais

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, neu os oes angen help arnoch i baratoi eich cais, cysylltwch â'n tîm Derbyn.

Tîm derbyn