Ewch i’r prif gynnwys

Rheoli Poen

Mae'r modiwlau ar-lein hyn yn darparu addysg Datblygiad Proffesiynol Parhaus (DPP) i weithwyr gofal iechyd proffesiynol sydd am arbenigo ym maes rheoli poen. Maent hefyd wedi'u hanelu at addysgwyr, i ddarparu'r wybodaeth a'r arbenigedd priodol ar boen, i addysgu eraill o wahanol ddisgyblaethau.

Gellir astudio pob modiwl yn unigol i gyfrannu at eich portffolio datblygiad proffesiynol parhaus ac fel rhan o'r MSc Rheoli Poen.

Mae pob modiwl Lefel 7 20 credyd annibynnol yn rhedeg un waith bob blwyddyn academaidd ac fe'i cyflwynir yn gyfan gwbl ar-lein drwy ddysgu o bell. Defnyddir amrywiaeth o ddulliau asesu ffurfiannol a chraidd, megis: aseiniadau ysgrifenedig, datblygiad wiki, blogiau, MCQs a gwaith grŵp ar-lein.

Cyfeiriwch at dudalen cwrs Rheoli Poen MSc i gael manylion llawn pob un o'r modiwlau.

This module aims to offer an academic overview of the main research and statistics topics to enable healthcare professionals appraise evidence appropriately for application to practice. It does not provide a step by step guide on how to undertake specific statistical tests but teaches why certain tests are used and how results should be interpreted.

This module is also available to study as part of the Pain Management (Primary and Community Care) (MET290) or Critical Care (MET250) cohort.

Dates

5 October 2020 - 11 January 2021

This module will provide you with an evidence-based understanding of pharmacological and management strategies (including pharmacology), commonly used to manage acute and chronic non-malignant.

Dates

12 April - 21 June 2021

This module aims to provide the student with an appreciation of the Biopsychosocial principles involved in the experience of pain.

Dates

11 January - 29 March 2021

The aim of this module is to provide the student with an appreciation of various pain producing conditions, using patient case studies. This enables the healthcare professional to apply theory to clinical practice.

Dates

7 September - 16 November 2021

The aim of this module is to provide the student with the knowledge and skills that will enable them to select suitable clinical management options for different types of pain and different clinical environments.

The evidence-base and analytical approaches enabling such choices will be explored and the student will have the opportunity to relate these to a specific professional context.

The module will also help students gain an appreciation of inter-professional roles and the needs of different patient groups within pain management.

Dates

16 November 2020 - 8 February 2021

The aim of this module is to provide the student with the knowledge and skills that will enable them to critically explore the concept of ‘professionalism’ and ways in which professional practice issues affect patient management, health care professional decision making and management options.

The module includes leadership in healthcare, legal aspects and quality and safety. Thus allowing the student to focus on an area of professionalism that is relevant to them.

Dates

8 February - 19 April 2021

Rydym yn cadw'r hawl i ganslo cyflwyno modiwl annibynnol. Gallai hyn ddigwydd os nad yw cwrs wedi'i dan-danysgrifio neu os oes newid mewn amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw bod gan rai modiwlau isafswm niferoedd myfyrwyr sydd eu hangen cyn y gallant redeg. Mae hyn er mwyn sicrhau y gellir darparu addysg o ansawdd priodol. Pan fydd hyn yn digwydd byddwn yn rhoi ad-daliad llawn neu rannol yn dibynnu a ddigwyddodd unrhyw ddosbarthiadau.

Gofynion mynediad

Yn ogystal â bodloni gofynion mynediad gofynnol y Brifysgol, gan gynnwys gofynion iaith Saesneg, rhaid i ymgeiswyr:

  • ddal cymhwyster mewn pwnc clinigol perthnasol
  • bod yn gweithio mewn ardal glinigol berthnasol ar hyn o bryd gydag o leiaf ddwy flynedd o brofiad yn y maes.

Dylai ymgeiswyr nad ydynt yn bodloni'r gofynion uchod gysylltu â'r Tîm Derbyn Ôl-raddedig a Addysgir, yr Ysgol Meddygaeth i gael cyngor.

Sut i wneud cais

Cysylltwch â'n Tîm Derbyniadau Meddygol Ôl-raddedig a Addysgir i gael manylion am sut i wneud cais.

Arian a ffïoedd

Edrychwch ar ein tudalennau ffioedd am ffioedd dysgu ar gyfer y rhaglenni hyn.

Postgraduate Taught Admissions Team

School of Medicine