Ewch i’r prif gynnwys

Ieithoedd Modern Tramor

Mae'r Ysgol Ieithoedd Modern yn falch o gael cynnig ystod o fodiwlau cyfieithu arbenigol unigol, fel ein MA mewn Astudiaethau Cyfieithu, neu'r rhai sy'n gweithio fel cyfieithwyr proffesiynol yn y sectorau preifat a chyhoeddus.

Mae yna dri modwl 15 credyd ar gael ar lefel gradd Meistr. Mae'r rhain wedi eu dylunio i gydymffurfio â chanllawiau Cyfarwyddiaeth Gyffredinol Cyfieithu’r Comisiwn Ewropeaidd ar gyfer Gradd Meistr Ewropeaidd mewn Cyfieithu.

Nod y modiwl hwn yw cyflwyno natur a rôl ddiwylliannol ieithoedd lleiafrifol Ewrop o safbwynt cyfieithu.

Mae'n archwilio penodolrwydd ieithoedd lleiafrifol, y wleidyddiaeth a'r polisïau ynghylch eu cyfansoddiad a'u cyfieithu, eu rôl yn niwylliant a chymdeithas Ewrop a pharamedrau eu dimensiynau diwylliannol a gwleidyddol, a'r fframwaith cyfreithiol y maent yn bodoli ynddynt. Mae'n cynnig trosolwg o'r cwestiynau sy'n codi wrth gyfieithu ieithoedd modern lleiafrifol yn ogystal ag esiamplau o localau Ewropeaidd ac o safbwyntiau ôl-drefedigaethol.

Dyddiadau

Semester y gwanwyn: 27 Ionawr - 12 Mehefin 2020.

Ffi'r modiwl

£615 (ar gyfer myfyrwyr cartref/o'r UE)

Asesu

Asesiad ysgrifenedig (100%) - traethawd 3,000 o eiriau.

Ar ôl cwblhau'r modiwl dylai myfyriwr allu:

 • dangos ymwybyddiaeth o'r dimensiynau diwylliannol sydd ynghlwm wrth y broses gyfieithu
 • dangos gallu i ddeall penodolrwydd ieithoedd lleiafrifol
 • dangos y gallu i werthuso'r heriau diwylliannol a gwleidyddol sy'n ymwneud â chyfieithu ieithoedd lleiafrifol
 • dangos dealltwriaeth o rôl cyfieithu yn niwylliant Ewrop.

Cynnwys y maes llafur

Bydd cyfanswm o wyth sesiwn.

 • Cyflywniad: Cyfieithu ac Ieithoedd Lleiafrifol
 • Catalaneg
 • Basgeg
 • Cymraeg
 • Occitan/ Provençal
 • Sardeg a'r cyd-destun |Canoldirol
 • Tu hwnt i Ewrop: ieithoedd brodorol a mamieithoedd eraill yn Namibia
 • Mwyafrifoedd/Lleiafrifol mewn Cyd-destun: Geowleidyddiaeth Cyfieithu.

Sut cyflwynir y modiwl

8 darlith/seminar dwy awr o hyd.

Bydd y modiwl hwn yn ystyried sut a pham y mae gwahanol gyfryngau'n cyfieithu testunau ffynhonnell lenyddol a'r cenhedloedd y tu ôl iddynt. Bydd yn archwilio'r rhesymau masnachol y tu ôl i'r berthynas ymaddasol (bydd llawer o gefnogwyr a thestunau eisoes yn bodoli), yr ail-greu ieithyddol a'r trosglwyddiad diwylliannol wrth i gynnyrch un genedl gael ei gyfieithu ar draws y cyfryngau i un arall.

Mae'r berthynas rhwng addasu a chyfieithu yn bwnc llosg ym maes Astudiaethau Cyfieithu. Bydd y modiwl hwn yn gwneud achos dros eu cysylltiad, gan archwilio'r ffyrdd y mae elfennau penodol o Ddamcaniaeth Cyfieithu, yn arbennig damcaniaethwyr y tro diwylliannol, y ddadl estroneiddio/cynefino a'r damcaniaethau Swyddogiaethol, yn taflu goleuni pwysig ar addasiadau fel arteffactau, gan adolygu'r disgwrs beirniadol sydd o'u cwmpas ar hyn o bryd. Defnyddir pum testun astudiaeth achos ac addasiadau'r modiwl hwn i gymharu a chyferbynnu'r broses addasu mewn gwahanol gyfnodau, gwledydd a chyfryngau er mwyn annog myfyrwyr i ymgysylltu ag addasiadau penodol a thueddiadau a phrosesau ehangach addasu yn gyffredinol.

Dyddiadau

Semester y gwanwyn 27 Ionawr - 12 Mehefin 2020.

Ffi'r modiwl

£615 (i fyfyrwyr cartref/o'r UE)

Asesu

asesiad ysgrifenedig (100%) -  cynllun traethawd ffurfiannol a thraethawd 3,000 o eiriau.

Ar ôl cwblhau'r modiwl dylai myfyriwr allu:

 • dangos lefel uchel o ymwybyddiaeth feirniadol o'r materion esthetig, technegol a/neu ddiwylliannol a godir wrth addasu ffurfiau diwylliannol o un cyfrwng i un arall
 • dangos dealltwriaeth o ystod o addasiadau – gan gynnwys testun i ffilm, testun i ddelwedd, testun i gerddoriaeth – mewn perthynas â'u cyd-destunau hanesyddol, gwleidyddol a diwylliannol
 • gwerthuso a chymhwyso fframweithiau damcaniaethol a beirniadol sy'n berthnasol i addasiadau esthetig
 • cyflwyno syniadau mewn modd strwythuredig, rhesymegol a chydlynol.

Cynnwys y maes llafur

 • Addasiadau Amlgyfrwng: Therese Raquin.
 • Adaption and the New Wave: Jules et Jim.
 • The Arthurian Tradition in Comics and Film.
 • World Adaptation.
 • Adaptation and Italy.
 • Adaptation and Appropriation: Heart of Darkness and Apocalypse.
 • Opera and Adaptation.
 • Adapting History: Jean Pierre Jeunet’s A Very Long Engagement.

Sut cyflwynir y modiwl

Wyth darlith/seminar dwy awr o hyd.

Bydd y modiwl yma'n astudio'r heriau sy'n codi oherwydd dimensiynau diwylliannol y broses cyfieithu a rôl cyfieithu, ynghyd â chyfieithwyr, fel asiantau rhyngddiwylliannol. Bydd yn trafod syniadau cyfieithu diwylliannol ac ieithyddol, yn archwilio deunyddiau o amryw o feysydd (llenyddiaeth, y celfyddydau. cerddoriaeth, sinema, hysbysebu, gwleidyddiaeth) a lleoliadau i ddangos sut caiff cyfieithu ei ymgorffori mewn ymarfer diwylliannol. Mae'r modiwl wedi ei ddylunio er mwyn mireinio sgiliau myfyrwyr wrth iddynt ganolbwyntio ar astudiaethau achos a chysyniadau beirniadol.

Dyddiadau

Semester y gwanwyn 27 Ionawr - 12 Mehefin 2020

Ffi'r modiwl

£615 (i fyfyrwyr cartref/o'r UE)

Asesu

Asesiad ysgrifenedig (100%) - traethawd 3,000 o eiriau.

Ar ôl cwblhau'r modiwl dylai myfyriwr allu:

 • dangos y gallu i werthuso agweddau trosiadol diwylliant.
 • dangos ymwybyddiaeth o'r dimensiynau diwylliannol sydd ynghlwm wrth y broses gyfieithu
 • dangos y gwallu i ddadansoddi agwewddau diwylliannol parthau gwahanol (llenyddiaeth, y celfyddydau gweledol, cerddoriaeth, disgwrs gwleidyddol...)
 • dangos dealltwriaeth o rôl cyfieithu yn niwylliant Ewrop.

Cynnwys y maes llafur

 • Is there such a thing as cultural translation?.
 • Representing self and others: identity, translation and the nation.
 • Multilingualism and the translational city.
 • Linguistic landscapes.
 • Life in translation: mobility, migration and transnational selves.
 • Translation and postcolonial identities.
 • Gendering translation.
 • Memory and translation.

Sut cyflwynir y modiwl

Wyth darlith/seminar.

Dylid gwneud ceisiadau drwy ddefnyddio'r ffurflen gais.

Cysylltwch â'r Uned Datblygu Proffesiynol Parhaus i gael rhagor o arweiniad ynglŷn â hyn.

Standalone module application form - Welsh version

Standalone module application form - Welsh version

1 Awst 2018

Standalone module application form - Welsh version.

DownloadPDF

Ffurflen monitro cyfle cyfartal

Ffurflen monitro cyfle cyfartal

21 Mawrth 2019

Cyfle cyfartal ffurflen monitro

DownloadPDF

Yr Uned Datblygu Proffesiynol Parhaus