Ewch i’r prif gynnwys

Ieithoedd Modern Tramor

Mae'r Ysgol Ieithoedd Modern yn falch o gael cynnig ystod o fodiwlau cyfieithu arbenigol unigol, fel ein MA mewn Astudiaethau Cyfieithu, neu'r rhai sy'n gweithio fel cyfieithwyr proffesiynol yn y sectorau preifat a chyhoeddus.

Modiwlau

Fel arfer, mae'r modiwl hwn wedi'i gynnig fel opsiwn unigol:

Cyfieithu Ieithoedd Lleiafrifol

Nod y modiwl hwn yw cyflwyno natur a rôl ddiwylliannol ieithoedd lleiafrifol Ewrop o safbwynt cyfieithu.

Mae'n archwilio penodolrwydd ieithoedd lleiafrifol, y wleidyddiaeth a'r polisïau ynghylch eu cyfansoddiad a'u cyfieithu, eu rôl yn niwylliant a chymdeithas Ewrop a pharamedrau eu dimensiynau diwylliannol a gwleidyddol, a'r fframwaith cyfreithiol y maent yn bodoli ynddynt. Mae'n cynnig trosolwg o'r cwestiynau sy'n codi wrth gyfieithu ieithoedd modern lleiafrifol yn ogystal ag esiamplau o localau Ewropeaidd ac o safbwyntiau ôl-drefedigaethol.

Gwneud cais

Dylid gwneud ceisiadau drwy ddefnyddio'r ffurflen gais.

Cysylltwch â'r Uned Datblygu Proffesiynol Parhaus i gael rhagor o arweiniad ynglŷn â hyn.

Standalone module application form - Welsh version

Ffurflen Gais ar gyfer Modiwl Annibynnol

Equal opportunities monitoring form - Welsh version

Cyfle cyfartal ffurflen monitro

Cysylltu â ni

Yr Uned Datblygu Proffesiynol Parhaus