Ewch i’r prif gynnwys

Ffurflenni cais ar gyfer astudio ôl-raddedig

Mae'n gyflym ac yn hawdd gwneud cais gan ddefnyddio ein gwasanaeth gwneud cais ar-lein, ond os na allwch chi wneud hyn, gallwch gyflwyno eich cais drwy'r post.

Gallwch wneud cais am y rhan fwyaf o’n rhaglenni ôl-raddedig a addysgir a rhaglenni ymchwil yn uniongyrchol ar ein tudalennau cwrs.

I wneud cais trwy'r post, lawrlwythwch, argraffwch a chwblhewch y ffurflenni canlynol:

Postgraduate application form paper (Welsh)

Mae'r ddogfen yn ffurflen gais ôl-raddedig papur.

Postgraduate application guidance notes (Welsh)

Mae'r ddogfen yn darparu arweiniad i gwblhau'r ffurflen gais ôl-raddedig papur.

Referee report form - Welsh

Dylai'r ddogfen hon gael ei llenwi gennych chi a'ch canolwyr. Cewch fanylion llawn ar y ffurflen.

Criminal convictions disclosure for LPC and GDL

Ffurflen Datgelu Euogfarnau Troseddol ar gyfer Ymgeiswyr Ymarfer Cyfreithiol a Diploma Graddedig yn y Gyfraith ym Mhrifysgol Caerdydd (cais drwy'r Bwrdd Ceisiadau Canolog)

BTC English Language Undertaking

Complete this form to confirm that your level of English meets the course requirements for the Bar Training Course.

Equal opportunities monitoring form - Welsh version

Cyfle cyfartal ffurflen monitro

Mae'n rhaid i ffurflenni cais ar gyfer mynediad i Astudiaeth Ôl-raddedig a lwythwyd i lawr gael eu cwblhau a'u postio i Swyddfa Derbyn ganolog y Brifysgol, yn y lle cyntaf:

Y Swyddfa Derbyniadau
Prifysgol Caerdydd
Blwch Swyddfa'r Post 927
CF24 0DE