Ewch i’r prif gynnwys

Ffurflenni gwneud cais

Mae'n gyflym ac yn hawdd gwneud cais gan ddefnyddio ein gwasanaeth gwneud cais ar-lein, ond os na allwch chi wneud hyn, gallwch gyflwyno eich cais drwy'r post.

Llwythwch, argraffwch a chwblhewch y ffurflenni canlynol:

Ffurflen gais ôl-raddedig papur

Ffurflen gais ôl-raddedig papur

21 Mai 2019

Mae'r ddogfen yn ffurflen gais ôl-raddedig papur.

PDF

Nodiadau cyfarwyddyd ffurflen gais ôl-raddedig

Nodiadau cyfarwyddyd ffurflen gais ôl-raddedig

21 Mai 2019

Mae'r ddogfen yn darparu arweiniad i gwblhau'r ffurflen gais ôl-raddedig papur.

PDF

Ffurflen adroddiad canolwr

15 October 2015

Dylai'r ddogfen hon gael ei llenwi gennych chi a'ch canolwyr. Cewch fanylion llawn ar y ffurflen.

Word

Criminal convictions disclosure for LPC and GDL

16 February 2016

Cardiff University criminal convictions disclosure for Legal Practice and Graduation Diploma in Law applicants (CAB application route).

Word

BPTC English Language Undertaking

4 March 2019

Complete this form to confirm that your level of English meets the course requirements for the Bar Professional Training Course.

PDF

Equal opportunities monitoring form - Welsh version

Equal opportunities monitoring form - Welsh version

1 Awst 2018

Cyfle cyfartal ffurflen monitro

PDF

Mae'n rhaid i ffurflenni cais ar gyfer mynediad i Astudiaeth Ôl-raddedig a lwythwyd i lawr gael eu cwblhau a'u postio i Swyddfa Derbyn ganolog y Brifysgol, yn y lle cyntaf:

Y Swyddfa Derbyniadau
Y Gofrestrfa
Prifysgol Caerdydd
Blwch Swyddfa'r Post 927
CF24 0DE