Ewch i’r prif gynnwys

Ffurflenni cais ar gyfer astudio ôl-raddedig

Mae'n gyflym ac yn hawdd gwneud cais gan ddefnyddio ein gwasanaeth gwneud cais ar-lein, ond os na allwch chi wneud hyn, gallwch gyflwyno eich cais drwy'r post.

Llwythwch, argraffwch a chwblhewch y ffurflenni canlynol:

Ffurflen gais ôl-raddedig papur

Ffurflen gais ôl-raddedig papur

21 Mai 2019

Mae'r ddogfen yn ffurflen gais ôl-raddedig papur.

DownloadPDF

Nodiadau cyfarwyddyd ffurflen gais ôl-raddedig

Nodiadau cyfarwyddyd ffurflen gais ôl-raddedig

21 Mai 2019

Mae'r ddogfen yn darparu arweiniad i gwblhau'r ffurflen gais ôl-raddedig papur.

DownloadPDF

Ffurflen adroddiad canolwr

27 April 2020

Dylai'r ddogfen hon gael ei llenwi gennych chi a'ch canolwyr. Cewch fanylion llawn ar y ffurflen.

DownloadWord

Criminal convictions disclosure for LPC and GDL

16 February 2016

Cardiff University criminal convictions disclosure for Legal Practice and Graduation Diploma in Law applicants (CAB application route).

DownloadWord

BPTC English Language Undertaking

BPTC English Language Undertaking

4 Mawrth 2019

Complete this form to confirm that your level of English meets the course requirements for the Bar Professional Training Course.

DownloadPDF

Ffurflen monitro cyfle cyfartal

Ffurflen monitro cyfle cyfartal

21 Mawrth 2019

Cyfle cyfartal ffurflen monitro

DownloadPDF

Mae'n rhaid i ffurflenni cais ar gyfer mynediad i Astudiaeth Ôl-raddedig a lwythwyd i lawr gael eu cwblhau a'u postio i Swyddfa Derbyn ganolog y Brifysgol, yn y lle cyntaf:

Y Swyddfa Derbyniadau
Y Gofrestrfa
Prifysgol Caerdydd
Blwch Swyddfa'r Post 927
CF24 0DE