Ewch i’r prif gynnwys

Cemeg

Mae'r modiwlau hyn wedi'u hanelu at raddedigion neu ymarferwyr profiadol sydd â diddordeb mewn parhau eu datblygiad proffesiynol (DPP) ym meysydd biocatalysis a chemeg cyfrifiadurol.

Mae'r dull hwn o astudio yn addas ar gyfer ymgeiswyr sydd am ddatblygu eu sgiliau gweithle a gyrfa ymhellach ac sy'n hapus i astudio ochr yn ochr â myfyrwyr MSc rhaglen lawn.

Ar ôl eu cwblhau, bydd Prifysgol Caerdydd yn dyfarnu trawsgrifiad o'u credydau ôl-raddedig i'r myfyrwyr llwyddiannus a gallant eu defnyddio fel tystiolaeth o ddatblygiad proffesiynol parhaus (DPP) ar gyfer aelodaeth corff proffesiynol.  Gall hefyd fod yn bosibl rhoi credydau tuag at cymhwyster ôl-raddedig mewn pwnc cysylltiedig - cysylltwch â ni i gael manylion.

Rydym wedi dewis peidio hysbysebu modiwlau penodol ond yn hytrach byddem yn hapus i drafod eich gofynion dysgu ar sail unigol. Er mwyn helpu i gyfeirio eich ymholiadau rydym wedi rhoi blas isod o'r pynciau rydym yn eu cynnig ar lefel ôl-raddedig a addysgir ar hyn o bryd:

 • Biocatalysis
 • Catalysis Heterogenaidd
 • Catalysis Heterogenaidd Diwydiannol
 • Catalysis Unffurf
 • Dylunio Catalyst
 • Electrocatalysis
 • Cemeg Bioinorganig
 • Modelu Moleciwlaidd
 • Datblygu cyffuriau
 • Darganfod cyffuriau
 • Cemeg feddyginiaethol
 • Biosynthesis
 • Dadansoddi Restrosynthetig.

Cymorth a chefnogaeth

I gael sgwrs anffurfiol, neu i drafod eich gofynion dysgu unigol gydag academydd o Ysgol Cemeg Caerdydd, cysylltwch â Jonathan Bartley:

Dr Jonathan Bartley

Dr Jonathan Bartley

Research Fellow in Heterogeneous Catalysis and Assistant Director of the Cardiff Catalysis Institute

Email
bartleyjk@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 0745

Gofynion mynediad

Dylai fod gan ymgeiswyr radd gyntaf dda (2:1 fel arfer neu gymhwyster cyfatebol) neu brofiad gwaith cyfatebol mewn disgyblaeth berthnasol sy'n seiliedig ar gemeg.

Rhaid i ymgeiswyr nad ydynt yn siarad Saesneg fel iaith gyntaf fodloni gofynion iaith Saesneg y Brifysgol.

Er mwyn gwneud cais, mae’n rhaid i chi gyflwyno eich tystysgrifau a’ch trawsgrifiadau sy’n gysylltiedig â’ch cymwysterau blaenorol, datganiad personol a thystiolaeth o’ch hyfedredd mewn Saesneg (lle bo’n berthnasol).

Sut i wneud cais

Dylai ymgeiswyr lenwi ffurflen gais y modiwl a ffurflenni cyfleoedd cyfartal a'u dychwelyd i'r Uned Datblygiad Proffesiynol Parhaus (DPP).

I gael rhagor o gyngor ymarfer ar ffioedd modiwlau, gwybodaeth am amserlenni a sut i wneud cais, cysylltwch â'r Uned DPP.

Standalone module application form - Welsh version

Ffurflen Gais ar gyfer Modiwl Annibynnol

Equal opportunities monitoring form - Welsh version

Cyfle cyfartal ffurflen monitro

Yr Uned Datblygu Proffesiynol Parhaus