Ewch i’r prif gynnwys

Amdanom ni

Rydym yn ymfalchïo'n fawr yn ein cymuned myfyrwyr ac rydym wedi ymrwymo i sicrhau bod ein holl fyfyrwyr yn mwynhau profiad dysgu gwerth chweil.

Mae ein haddysgu wedi'i lywio gan yr ymchwil academaidd ddiweddaraf ac mae'n cael ei gydnabod fel un sy'n arwain y byd.

Gan gynnig ystod eang o raglenni gradd yn y gwyddorau cymdeithasol, mae ein hysgol yn gartref i arbenigedd academaidd o fewn saith disgyblaeth:

Mae mabwysiadu dull rhyngddisgyblaethol o addysgu yn golygu bod y disgyblaethau hyn yn aml yn croesi drosodd, gan greu profiad dysgu cyfoethog ac eang.

Rydym hefyd yn falch o gynnig cyfleoedd i fyfyrwyr astudio rhan o'u cyrsiau israddedig trwy'r Gymraeg.

Mae ein graddedigion yn ein gadael yn gyflogadwy iawn, wedi'u tanio gan ein cynnig o ymestyn astudiaethau i bedair blynedd. Gall myfyrwyr ddewis treulio blwyddyn ychwanegol ar leoliad proffesiynol neu'n astudio dramor. Mae'r cyfleoedd hyn yn y byd go iawn yn cael eu hategu gan ein haddysgu a arweinir gan ymchwil.

Rydym yn cael ein cydnabod fel un o'r canolfannau ymchwil gorau yn y DU, gyda staff addysgu yn effeithio'n uniongyrchol ar bolisi ac arferion y llywodraeth.

Dysgwch fwy am ein rhaglenni israddedig, ôl-raddedig a addysgir ac ymchwil ôl-raddedig yn fwy manwl.