Ewch i’r prif gynnwys

Amdanom ni

Rydym yn cynnig amgylchedd addysgu ac ymchwil dynamig i dros 160 o staff academaidd a thua 1,000 o fyfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig.

Rydym yn cynnig amrywiaeth eang o raglenni gradd yn y gwyddorau cymdeithasol, ac mae ein rhaglen bortffolio yn manteisio o arbenigedd academaidd mewn nifer o ddisgyblaethau, gan gynnwys cymdeithaseg, polisi cymdeithasol, troseddeg, addysg a gwaith cymdeithasol.

Rydym yn gwerthfawrogi ein cymuned o fyfyrwyr ac wedi ymrwymo i sicrhau eu bod yn mwynhau eu profiad gyda ni. Mae myfyrwyr yn cael dweud eu dweud mewn newidiadau mawr sydd yn effeithio arnynt drwy ein panel Staff-Myfyrwyr.

Mae gennym gymuned ymchwil ôl-raddedig ffyniannus ac rydym yn cynnig rhaglenni PhD a Doethuriaeth broffesiynol. Rydym hefyd yn darparu ystod o raglenni proffesiynol gan gynnwys hyfforddiant ar gyfer gwaith cymdeithasol a chyfleoedd datblygu athrawon. Mae gan fyfyrwyr y cyfle i weithio ac i ddysgu gan ysgolheigion safonol.

Gwnaeth ein hymchwil mewn Addysg a Chymdeithaseg ennill y 5ed a’r 3ydd safle yn ôl eu trefn yn asesiad Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014. Rydym yn gartref i nifer o ganolfannau ymchwil sy’n arwain y byd, ac maent yn cysylltu ar draws amrywiaeth o themâu ymchwil.

Yn 2015, gwnaeth yr Ysgol ennill lefel Efydd Uned Her Cydraddoldeb ym marc Siarter Cydraddoldeb Rhyw. Mae hyn yn dangos ein hymrwymiad i hyrwyddo cydraddoldeb rhyw mewn addysg uwch.