Ewch i’r prif gynnwys

Amdanom ni

Rydym yn cynnig amgylchedd deinamig ac ymgysylltiol ym meysydd dysgu ac ymchwil i dros 160 o staff academaidd a thua 1,000 o fyfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig.

Rydym yn cynnig amrywiaeth eang o raglenni gradd yn y gwyddorau cymdeithasol, ac mae ein rhaglen portffolio yn elwa o arbenigedd academaidd mewn nifer o ddisgyblaethau, gan gynnwys cymdeithaseg, astudiaethau polisi, troseddeg, addysg a gwaith cymdeithasol.

Rydym yn gwerthfawrogi cymuned ein myfyrwyr ac yn ymrwymedig i wneud yn siŵr bod ein myfyrwyr yn mwynhau eu profiad gyda ni. Mae myfyrwyr yn cael dweud eu dweud am newidiadau mawr sy'n effeithio arnynt drwy ein Panel Staff-Myfyrwyr.

Mae gennym gymuned ymchwil ôl-raddedig sy’n ffynnu, ac rydym yn cynnig rhaglenni PhD a doethuriaeth broffesiynol. Rydym hefyd yn cyflwyno rhaglen broffesiynol mewn gwaith cymdeithasol. Mae ein myfyrwyr yn cael y cyfle i weithio gydag ysgolheigion o’r radd flaenaf, a dysgu oddi wrthynt.

Yn asesiad y Fframwaith Asesu Ymchwil yn 2014, roedd ein hymchwil ym maes Addysg yn y 5ed safle, ac ymchwil ym maes Cymdeithaseg yn y 3ydd safle yn y DU. Rydym yn gartref i nifer o ganolfannau ymchwil sy'n arwain y byd, ac mae’r rhain yn ymgysylltu ar draws amrywiaeth o themâu ymchwil.

Yn 2015, enillodd yr ysgol Nod Siarter Efydd yr Uned Hyrwyddo Cydraddoldeb am gydraddoldeb rhywedd, sy’n arwydd o'n hymrwymiad i hybu cydraddoldeb rhywedd mewn addysg uwch.