Ewch i’r prif gynnwys

Gyrfaoedd a chyflogadwyedd

Cewch gyfle i fynd ar leoliad neu astudio dramor yn ystod eich ail flwyddyn. Er bod y ddau opsiwn yn cynnig profiad gwahanol, mae'r ddau yn werthfawr ar gyfer eich datblygiad personol a'ch CV.

 • Roedd 89% o'n graddedigion mewn cyflogaeth a/neu’n astudio ymhellach, ar fin dechrau swydd neu gwrs newydd, neu’n gwneud gweithgareddau eraill fel teithio, 15 mis ar ôl diwedd eu cwrs (Arolwg Hynt Graddedigion 2020/21)
 • Roedd 98% o'n graddedigion ôl-raddedig a addysgir mewn cyflogaeth a/neu’n astudio ymhellach, ar fin dechrau swydd neu gwrs newydd, neu’n gwneud gweithgareddau eraill fel teithio, 15 mis ar ôl diwedd eu cwrs (Arolwg Hynt Graddedigion 2020/21)

Cyrchfannau graddedigion

Mae ein graddedigion yn derbyn swyddi mewn ystod trawiadol o sectorau yn cynnwys llywodraeth, plismona, bancio, gwasanaeth carchardai ac addysgu.

Mae cyrchfannau graddedigion yn cynnwys;

 • Llywodraeth Cymru
 • Y Gwasanaeth Sifil
 • Y Swyddfa Ystadegau Gwoladol
 • Undeb Cenedlaethol y Myfyrwyr
 • Y GIG
 • NSPCC
 • Y Weinyddiaeth Amddiffyn
 • Y Cyngor Prydeining

Cymorth gyrfaol pwrpasol

Rydym yn cynnig cyngor ac arweiniad i'n myfyrwyr ar bob cam o'u rhaglenni israddedig ac ôl-raddedig,

Mae ein cynghorwyr gyrfaoedd yn darparu amrywiaeth o ddigwyddiadau gyrfaoedd wedi'u teilwra drwy gydol y flwyddyn a gallwn eich helpu chi i gwrdd â'ch uchelgais gyrfa drwy amrywiaeth o weithgareddau â ffocws penodol.

Byddwch yn cael:

 • apwyntiadau arweiniad gyrfaoedd
 • ystod o weithdai am CVs, ceisiadau, rhwydweithiau cymdeithasol (gan gynnwys LinkedIn), cyfweliadau a diwrnodau asesu.
 • digwyddiadau rhwydweithio proffesiynol (o fewn meysydd sector megis addysu)
 • siaradwyr gwadd proffesiyn o ystod eang o sectorau (er enghraifft addysgu, plismona, llywodraethu)
 • lleoliadau profiad gwaith a chyngor (er enghraifft llywodraeth, sector elusennol, plismona)
 • gweithgareddau menter
 • bwrdd swyddi yn cynnwys lleoedd gwag i raddedigion, interniaethau a lleoliadau gwaith
 • gwybodaeth am y farchnad lafur.

Mwy o wybodaeth am gyfleoedd lleoliadau gwaith.

Cefnogi ein cynfyfyrwyr

Nid yw'n cymorth gyrfaol yn gorffen ar ôl i chi raddio; mae yna nifer o fanteision ar gael ar gyfer ein graddedigion ni'n unig.

Mae cyngor gyrfaol i gynfyfyrwyr ar gael hyd at dwy flynedd ar ôl graddio, yn cynnig gwybodaeth am ffeiriau gyrfaoedd, gweithdai a digwyddiadau yn ogystal â mynediad i wybodaeth gyrfaol, interniaethau a mwy.

Dyfodol Myfyrwyr

P’un a ydych chi’n gwybod i ba gyfeiriad yr ydych am fynd, neu os nad oes gennych syniad eto, gallwn eich helpu chi yn ystod taith eich gyrfa. Mae ein cyfuniad o arweiniad wyneb yn wyneb ac ar-lein yn golygu bod modd cynllunio eich dyfodol mewn ffyrdd hawdd, hygyrch a chyffrous.

Mae ein gwasanaeth Dyfodol Myfyrwyr yn cynnig:

 • apwyntiadau gyrfaoedd un-i-un
 • gweithdai hanfodol ar bynciau fel CVs, LinkedIn a chyfweliadau
 • sesiynau hyfforddi gyrfa
 • digwyddiadau rhwydweithio proffesiynol a ffeiriau gyrfaoedd
 • lleoliadau profiad gwaith a chyngor
 • cymorth i ddechrau busnes
 • gwybodaeth gyfredol am y farchnad lafur
 • mynediad i’n Bwrdd Swyddi ar-lein

Ffynhonnell: Yn cynnwys data HESA: Hawlfraint Jisc 2023. Ni all Jisc dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau a wneir gan drydydd partïon ar sail ei ddata.