Ewch i’r prif gynnwys

Gyrfaoedd a chyflogadwyedd

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Rydym yn eich annog i feddwl am fywyd y tu hwnt i’r brifysgol o’r diwrnod cyntaf, gan gynnig modiwlau a chymorth i roi mantais gystadleuol i chi ar ôl graddio.

 • Roedd 89% o'n graddedigion mewn cyflogaeth a/neu’n astudio ymhellach, ar fin dechrau swydd neu gwrs newydd, neu’n gwneud gweithgareddau eraill fel teithio, 15 mis ar ôl diwedd eu cwrs (Arolwg Hynt Graddedigion 2020/21)
 • Roedd 98% o'n graddedigion ôl-raddedig a addysgir mewn cyflogaeth a/neu’n astudio ymhellach, ar fin dechrau swydd neu gwrs newydd, neu’n gwneud gweithgareddau eraill fel teithio, 15 mis ar ôl diwedd eu cwrs (Arolwg Hynt Graddedigion 2020/21)

Cyrchfannau graddedigion

Mae ein graddedigion yn derbyn swyddi mewn ystod trawiadol o sectorau yn cynnwys llywodraeth, plismona, bancio, gwasanaeth carchardai ac addysgu.

Mae cyrchfannau graddedigion yn cynnwys;

 • Llywodraeth Cymru
 • Y Gwasanaeth Sifil
 • Y Swyddfa Ystadegau Gwoladol
 • Undeb Cenedlaethol y Myfyrwyr
 • Y GIG
 • NSPCC
 • Y Weinyddiaeth Amddiffyn
 • Y Cyngor Prydeining

Cymorth gyrfaol pwrpasol

Rydym yn cynnig cyngor ac arweiniad i'n myfyrwyr ar bob cam o'u rhaglenni israddedig ac ôl-raddedig,

Mae ein cynghorwyr gyrfaoedd yn darparu amrywiaeth o ddigwyddiadau gyrfaoedd wedi'u teilwra drwy gydol y flwyddyn a gallwn eich helpu chi i gwrdd â'ch uchelgais gyrfa drwy amrywiaeth o weithgareddau â ffocws penodol.

Byddwch yn cael:

 • apwyntiadau arweiniad gyrfaoedd
 • ystod o weithdai am CVs, ceisiadau, rhwydweithiau cymdeithasol (gan gynnwys LinkedIn), cyfweliadau a diwrnodau asesu.
 • digwyddiadau rhwydweithio proffesiynol (o fewn meysydd sector megis addysu)
 • siaradwyr gwadd proffesiyn o ystod eang o sectorau (er enghraifft addysgu, plismona, llywodraethu)
 • lleoliadau profiad gwaith a chyngor (er enghraifft llywodraeth, sector elusennol, plismona)
 • gweithgareddau menter
 • bwrdd swyddi yn cynnwys lleoedd gwag i raddedigion, interniaethau a lleoliadau gwaith
 • gwybodaeth am y farchnad lafur.

Mwy o wybodaeth am gyfleoedd lleoliadau gwaith.

Cefnogi ein cynfyfyrwyr

Nid yw'n cymorth gyrfaol yn gorffen ar ôl i chi raddio; mae yna nifer o fanteision ar gael ar gyfer ein graddedigion ni'n unig.

Mae cyngor gyrfaol i gynfyfyrwyr ar gael hyd at dwy flynedd ar ôl graddio, yn cynnig gwybodaeth am ffeiriau gyrfaoedd, gweithdai a digwyddiadau yn ogystal â mynediad i wybodaeth gyrfaol, interniaethau a mwy.


Ffynhonnell: Yn cynnwys data HESA: Hawlfraint Jisc 2023. Ni all Jisc dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu benderfyniadau a wneir gan drydydd partïon ar sail ei ddata.