Ewch i’r prif gynnwys

Gyrfaoedd a chyflogadwyedd

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Rydym yn eich annog i feddwl am fywyd y tu hwnt i’r brifysgol o’r diwrnod cyntaf, gan gynnig modiwlau a chymorth i roi mantais gystadleuol i chi ar ôl graddio.

 • Roedd 97% o raddedigion mewn cyflogaeth a/neu astudiaethau pellach, ar fin dechrau swydd neu gwrs newydd, neu'n gwneud gweithgareddau eraill fel teithio, 15 mis ar ôl diwedd eu cwrs. (HESA data)
 • Roedd 100% o'n graddedigion meistr mewn cyflogaeth mewn cyflogaeth a/neu’n astudio ymhellach, ar fin dechrau swydd neu gwrs newydd, neu’n gwneud gweithgareddau eraill fel teithio 15 mis ar ôl diwedd eu cwrs (data HESA).

Cyrchfannau graddedigion

Mae ein graddedigion yn derbyn swyddi mewn ystod trawiadol o sectorau yn cynnwys llywodraeth, plismona, bancio, gwasanaeth carchardai ac addysgu.

Mae cyrchfannau graddedigion yn cynnwys;

 • Llywodraeth Cymru
 • Y Gwasanaeth Sifil
 • Y Swyddfa Ystadegau Gwoladol
 • Undeb Cenedlaethol y Myfyrwyr
 • Y GIG
 • NSPCC
 • Y Weinyddiaeth Amddiffyn
 • Y Cyngor Prydeining

Cymorth gyrfaol pwrpasol

Rydym yn cynnig cyngor ac arweiniad i'n myfyrwyr ar bob cam o'u rhaglenni israddedig ac ôl-raddedig,

Mae ein cynghorwyr gyrfaoedd yn darparu amrywiaeth o ddigwyddiadau gyrfaoedd wedi'u teilwra drwy gydol y flwyddyn a gallwn eich helpu chi i gwrdd â'ch uchelgais gyrfa drwy amrywiaeth o weithgareddau â ffocws penodol.

Byddwch yn cael:

 • apwyntiadau arweiniad gyrfaoedd
 • ystod o weithdai am CVs, ceisiadau, rhwydweithiau cymdeithasol (gan gynnwys LinkedIn), cyfweliadau a diwrnodau asesu.
 • digwyddiadau rhwydweithio proffesiynol (o fewn meysydd sector megis addysu)
 • siaradwyr gwadd proffesiyn o ystod eang o sectorau (e.e. addysgu, plismona, llywodraethu)
 • lleoliadau profiad gwaith a chyngor (e.e.llywodraeth, sector elusennol, plismona)
 • gweithgareddau menter
 • bwrdd swyddi yn cynnwys lleoedd gwag i raddedigion, interniaethau a lleoliadau gwaith
 • gwybodaeth am y farchnad lafur.

Mwy o wybodaeth am gyfleoedd lleoliadau gwaith.

Cefnogi ein cynfyfyrwyr

Nid yw'n cymorth gyrfaol yn gorffen ar ôl i chi raddio; mae yna nifer o fanteision ar gael ar gyfer ein graddedigion ni'n unig.

Mae cyngor gyrfaol i gynfyfyrwyr ar gael hyd at dwy flynedd ar ôl graddio, yn cynnig gwybodaeth am ffeiriau gyrfaoedd, gweithdai a digwyddiadau yn ogystal â mynediad i wybodaeth gyrfaol, interniaethau a mwy.

Cysylltwch â ni

Gallwch ddilyn ein gweithgareddau gyrfaol ar Facebook.


Ffynhonnell: Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch, yr Arolwg Canlyniadau Graddedigion diweddaraf 2019/20, a gyhoeddwyd gan HESA ym mis Mehefin 2022

Hawlfraint: Yn cynnwys Data HESA: Hawlfraint Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig 2022. Ni all yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch Cyfyngedig dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gasgliadau neu gasgliadau sy'n deillio o'i data gan drydydd parti