Ewch i’r prif gynnwys

Cymdeithaseg

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Cwestiwn canolog Cymdeithaseg yw: sut mae bywyd cymdeithasol yn bosibl?

Trwy feithrin rhywbeth o'r enw 'dychymyg cymdeithasegol', mae ein gradd yn cynnig ffordd i fyfyrwyr asesu'n feirniadol y ffordd y mae bywyd cymdeithasol yn cael ei drefnu a'i batrymu, a'r syniadau, y credoau a'r dyheadau sy'n llunio'r byd yr ydym yn byw ynddo.

Drwy astudio cymdeithaseg yng Nghaerdydd, byddwch yn cael eich addysgu gan arbenigwyr blaenllaw yn eu meysydd ymchwilio. Mae ein harbenigeddau ymchwil yn cynnwys cymdeithaseg gwyddoniaeth a thechnoleg, anableddau a stigma, iechyd, salwch a'r corff, yn ogystal â rhywedd a rhywioldeb, dosbarth cymdeithasol, ethnomethodoleg, a mwy.

Rydym yn cynnig y llwybrau gradd Cymdeithaseg canlynol:

Rwyf wir wedi mwynhau dewis amrywiol fy astudiaethau. Fel myfyriwr cymdeithaseg, mae cael y cyfle i ddewis modiwlau mewn troseddeg wedi bod yn ddiddorol iawn.
Emily Winstone Sociology (BSC), 2023