Ewch i’r prif gynnwys

Gwyddor Cymdeithasol

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Mae ein gradd yn rhoi cyfle i astudio ar raglen ryngddisgyblaethol, gan gyfuno damcaniaethau a dulliau ar draws y gwyddorau cymdeithasol.

Byddwch yn astudio ar draws y sbectrwm gwyddorau cymdeithasol - troseddeg, addysg, seicoleg, cymdeithaseg a pholisi cymdeithasol - ac yn datblygu eich ffordd o feddwl y tu allan i ffiniau disgyblaethol confensiynol.

Byddwch yn cael y cyfle i ddewis meysydd pwnc arbenigol i'w hastudio'n fanylach, ochr yn ochr â datblygu sgiliau ymchwil a chael dealltwriaeth eang o'r gwyddorau cymdeithasol.

Enw’r radd Côd UCAS
Gwyddor Gymdeithasol (BSc) L301

I am working as a research assistant for a think tank at the UK Ministry of Defence ... I feel I have really benefited from networking with my lecturers and supervisors and I have maintained good relationships with them since graduating.

Guy Pilbeam graduated 2012, BSc Social Sciences