Ewch i’r prif gynnwys

Rhaglenni proffesiynol

Mae ein rhaglenni proffesiynol yn cynnig cyfleoedd i raddedigion a'r rheiny sydd â chyfleoedd profiad proffesiynol i ddatblygu eu gyrfaoedd tra'n ennill cymwysterau cydnabyddedig.

Mae rhai opsiynau ar gyfer astudio'n rhan-amser a dysgu o bell, sy'n caniatáu rhywfaint o hyblygrwydd i fyfyrwyr astudio ochr yn ochr â'u cyflogaeth bresennol.

Social Work (MA)

This programme enables students to build upon their existing academic and occupational experience and achieve an MA and a professional qualification in social work.