Ewch i’r prif gynnwys

Rhaglenni proffesiynol

Mae ein rhaglenni proffesiynol yn cynnig cyfleoedd i raddedigion a'r rheiny sydd â chyfleoedd profiad proffesiynol i ddatblygu eu gyrfaoedd tra'n ennill cymwysterau cydnabyddedig.

Mae rhai opsiynau ar gyfer astudio'n rhan-amser a dysgu o bell, sy'n caniatáu rhywfaint o hyblygrwydd i fyfyrwyr astudio ochr yn ochr â'u cyflogaeth bresennol.

Professional Graduate Certificate in Education (PGCE) in Post-Compulsory Education and Training (PCET)

Our PGCE course offers access to teaching in further and adult education, where the demand for qualified teachers continues to be high.

Social Work (MA)

This programme enables students to build upon their existing academic and occupational experience and achieve an MA and a professional qualification in social work.