Ewch i’r prif gynnwys

Gwyddorau Dynol a Chymdeithasol

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Mae ein gradd yn rhoi cyfle i astudio seicoleg ochr yn ochr â disgyblaethau eraill ar draws y gwyddorau cymdeithasol.

Gallwch feithrin ystod o sgiliau a gwybodaeth wrth ddatblygu dealltwriaeth feirniadol o seicoleg fel gwyddor gymdeithasol.

Mae hyblygrwydd ein rhaglen yn golygu y gallwch deilwra'ch dewisiadau i lwybr penodol o'ch diddordeb. Gall hyn gynnwys troseddeg, addysg, cymdeithaseg neu bolisi cymdeithasol.

Enw’r radd Côd UCAS
Gwyddorau Dynol a Chymdeithasol (BSc) 58H2
BPS logo

Y cwrs hwn yw'r unig un o'i fath sydd ar gael ar hyn o bryd yn y Deyrnas Unedig. Mae'n cael ei gydnabod gan Gymdeithas Seicolegol Prydain (BPS) fel sail ar gyfer aelodaeth graddedigion o'r gymdeithas. Cymhwyster ar gyfer aelodaeth BPS yw'r cam cyntaf tuag at yrfa sy'n canolbwyntio ar seicoleg tra bod astudio rhyngddisgyblaethol yn sylfaen ar gyfer amrywiaeth eang o gyflogaeth.

I went on a placement in a community mental health team and it was one of the most valuable learning techniques this course offers. To see how the ‘real world’ works and deals with the things you’re learning about in university is so helpful for putting things into context.
Evangeline Cleverly Human and Social Sciences (BSc), 2023