Ewch i’r prif gynnwys

Cyrsiau

Israddedig

Mae ein rhaglenni gradd yn archwilio materion yn ymwneud â chymdeithas ac ymddygiad pobl, ac fe’u haddysgir gan ymchwilwyr sydd yn flaenllaw yn eu pynciau.

Ôl-raddedig a addysgir

Cynigiwn ystod o raglenni meistr modwlar sy’n eich galluogi i fynd ar drywydd astudiaethau sy’n berthnasol ar gyfer ystod o alwedigaethau yn y sector cyhoeddus a’r sector preifat.

Ymchwil ôl-raddedig

Anogir myfyrwyr ymchwil i chwarae rhan lawn yn ein hamgylchedd academaidd ac ymchwil, a chael y cyfle i fynd ar drywydd eu hastudiaethau mewn ffordd ryngddisgyblaethol.

Rhaglenni proffesiynol

Yn ein MA Gwaith Cymdeithasol, byddwch yn astudio theori a sgiliau ymarferol gwaith cymdeithasol, a chael yr hyfforddiant sydd ei angen i gymhwyso a chofrestru fel gweithiwr cymdeithasol.

Modiwlau Cymraeg yn Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol

Rydym yn cynnig cyfleoedd i fyfyrwyr astudio rhan o'u cyrsiau israddedig yn Gymraeg.