Ewch i’r prif gynnwys

Dadansoddeg Gymdeithasol

Mae ein rhaglen yn cyfuno modiwlau llythrennedd data â modiwlau o gymdeithaseg, troseddeg, polisi cymdeithasol, seicoleg gymdeithasol ac addysg.

Byddwn yn rhoi hyfforddiant i chi i gasglu gwahanol ffynonellau data, a dulliau o'r radd flaenaf i ddadansoddi data meintiol (rhifol) ac ansoddol (testun).

Enw’r radd Côd UCAS
Dadansoddi Cymdeithasol (BSc) J3G5

Rydych yn sicr o gael lleoliad gwaith a hyfforddiant mewn dulliau sy'n defnyddio ystod o ddata, o arolygon a chyfryngau cymdeithasol, i ddeall cymdeithas a thueddiadau cymdeithasol.

Mae ein gradd yn eich cyflwyno i wahanol fathau o ffynonellau data, megis arolygon, a ffynonellau 'data mawr' anhraddodiadol, gan gynnwys testun neu fetrigau o wefannau cyfryngau cymdeithasol.

Dychmygwch allu edrych ar bostiadau cyfryngau cymdeithasol, canlyniadau arolygon neu ystadegau am bobl a chymdeithas, a gwneud synnwyr o'i holl gymhlethdodau sylfaenol? Dyna hanfod y cwrs hwn.

Mae cyflogwyr sy'n ceisio medrusrwydd mewn llythrennedd data yn gynyddol sy'n ceisio deall materion cymdeithasol pwysig sy'n ymwneud â swyddogaethau ein sefydliadau, lefelau anghydraddoldeb cymdeithasol ac effeithiau materion cymdeithasol ar bobl, grwpiau a'n cymunedau.