Ewch i’r prif gynnwys

Lleoliadau Gwaith

Trwy ddarparu profiad a mewnwelediad i fyd gwaith, rydym yn paratoi myfyrwyr ar gyfer bywyd ôl-brifysgol.

Rydym yn eich annog i feddwl am fywyd y tu hwnt i'r brifysgol o'r diwrnod cyntaf, gan gynnig modiwlau a chefnogaeth i roi mantais gystadleuol i chi pan fyddwch yn graddio.

Profiad Tom yn y British Council

A person smiling while leaning on a wall with trees in the background

"Rhoddodd fy mlwyddyn ar leoliad gychwyn delfrydol i fy ngyrfa."

Mae Amy, myfyrwraig ar leoliad, yn blogio am ei blwyddyn profiad gwaith.

Woman wearing glasses smiling

“Roedd fy lleoliad wir wedi fy helpu i ddatblygu fy sgiliau dadansoddi a magu hyder.”

Bu myfyriwr lleoliad, Emelie, yn sgwrsio â ni am ei phrofiad gwaith ym Mhrifysgol Caerdydd.

Gall ein rheolwr cyflogadwyedd a lleoliadau dynodedig eich cynghori ar leoliadau gwaith sydd ar gael, interniaethau, profiad gwaith a chyfleoedd eraill i gyfoethogi eich CV ac ehangu eich gorwelion.

Mae mwyafrif ein myfyrwyr ail flwyddyn yn gymwys ar gyfer un allan o ddau fodiwl sy'n rhoi cipolwg ar y byd gwaith. Mae’r ddau fodiwl yn ymgorffori lleoliad gwaith yn y cwricwlwm, gan roi cyfle i fyfyrwyr gael profiad mewn lleoliad proffesiynol a chaffael sgiliau gwerthfawr. Darperir lleoliadau gan yr ysgol ac maent yn seiliedig ar ddiddordebau a dewisiadau myfyrwyr lle bo modd.

Mae'r rhan fwyaf o'r gwesteiwyr lleoliadau wedi'u lleoli yng Nghaerdydd, ddim yn rhy bell o'r Brifysgol. Mae gwesteiwyr blaenorol yn cynnwys:

 • Llywodraeth Cymru
 • Iechyd Cyhoeddus Cymru
 • NSPCC
 • Y Cyngor Prydeinig
 • Sefydliad Materion Cymreig
 • Sefydliad y Prifysgolion ar Wyddorau'r Heddlu
 • DVLA
 • Ymchwil Arad
 • Ysgolion cynradd
 • Cwmnïau cyfreithiol
 • Trydydd sector

Cysylltwch â ni

Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch am y lleoliadau sydd ar gael, mae croeso i chi gysylltu â ni drwy e-bost: socsi-placements@caerdydd.ac.uk.

Interniaethau blwyddyn

Mae pob un o’n rhaglenni anrhydedd sengl a llawer o’n rhaglenni cydanrhydedd ar gael fel opsiynau pedair blynedd sy’n cynnwys blwyddyn ar leoliad proffesiynol. Mae gan fyfyrwyr yr opsiwn o drosglwyddo i'r rhaglen astudio hon yn eu hail flwyddyn. Os dewiswch yr opsiwn hwn, byddwch yn treulio'ch trydedd flwyddyn ar leoliad proffesiynol. Bydd blynyddoedd un, dau a phedwar yn cael eu haddysgu yn yr ysgol.

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae nifer o’n hisraddedigion wedi llwyddo i sicrhau interniaethau blwyddyn hynod gystadleuol â thâl (lleoliadau rhyngosod myfyrwyr 12 mis) gyda Chynllun Interniaeth Ymchwil Gymdeithasol Llywodraeth Cymru.

Lleoliadau gwaith dros yr haf

Y Deyrnas Unedig

Mae Rhaglen Cyfleoedd Ymchwil Prifysgol Caerdydd (CUROP), sef un o gynlluniau ymchwil israddedig mwyaf y DU, yn cynnig lleoliadau haf i israddedigion drwy gymryd rhan yn niwylliant ymchwil y Brifysgol. Cynigir bwrsariaethau i gefnogi myfyrwyr ar leoliad o hyd at wyth wythnos o hyd, gan weithio dan oruchwyliaeth ar brosiectau ymchwil a ddiffinnir gan y staff.

Cysylltiadau

Mae ein myfyrwyr yn cael y cyfle i ymgymryd â phrosiectau ymchwil mewn sefydliadau ledled y byd. Mae gan fyfyrwyr hefyd gyfle i weithio neu wirfoddoli dramor drwy Gyfleoedd Byd-eang y brifysgol.

Yn y blynyddoedd diwethaf, mae myfyrwyr o'r ysgol wedi ymgymryd â lleoliadau gwaith, interniaethau neu gyfleoedd gwirfoddoli yn Auckland, Barcelona, ​​​​Beijing, Dortmund, Efrog Newydd, Ottawa, Fiji, India, Japan a Gwlad Thai.